Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX KS 55 S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX KS 55 S. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX KS 55 S handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX KS 55 S te teleladen.


AEG-ELECTROLUX KS 55 S : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2361 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX KS 55 S

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Uit veiligheidsoverwegingen is de machine van een inschakelvergrendeling voorzien en de aan-uitschakelaar is niet te vergrendelen. Indien een korrektie van de 90° hoek van de bodemplaat ten opzichte van het zaagblad nodig is kan deze worden gekorrigeerd met de korrektieschroef. [. . . ] Bij het langdurig bewerken van hout of andere materialen, waarbij stof vrijkomt dat gevaar voor de gezondheid kan opleveren, het elektisch gereedschap op een stofafzuiging aan te sluiten. bediening van de beschermkap uitsluitend via de daarvoor geëigende hefboom of automatisch door het werkstuk. Steeds als u de machine gaat gebruiken kontroleren of de beschermkap licht te bewegen is. Bij insteekzagen het werkstuk vastzetten om terugslaan tegen te gaan (b. Zaagbladen, waarvan de gegevens niet overeenkomen welke in de gebruiksaanwijzing staan, mogen niet gebruikt worden. Het spouwmes moet zo worden ingesteld dat: zijn afstand tot de tandkrans van het zaagblad de 5 mm niet overschrijdt, zijn onderste punt niet meer dan 5 mm tegenover de tandkrans afstaat. Gescheurde zaaglbaden of waarvan de vorm is veranderd en HSS zaaglbladen mogen niet gebruikt worden. Het zaagblad mag niet dikker en de zetting niet kleiner dan de dikte van het spouwmes zijn. Rond hout aan beide zijden van het zaagblad tegen verdraaien beschermen. Dit apparaat uitsluitend gebruiken voor normaal gebruik, zoals aangegeven. [. . . ] Onderdelen welke niet vermeld worden, kunnen het beste door de AEG servicedienst verwisseld worden (zie Serviceadressen). Onder vermelding van het tiencijferige nummer op het machineplaatje is desgewenst een doorsnedetekening van de machine verkrijgbaar bij: AEG Elektrowerkzeuge, Voor alle werkzaamheden aan de machine de stekker uit de kontaktdoos trekken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX KS 55 S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX KS 55 S zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag