Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX OKO SANTO.SUPER.3274-6.KA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX OKO SANTO.SUPER.3274-6.KA. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX OKO SANTO.SUPER.3274-6.KA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX OKO SANTO.SUPER.3274-6.KA te teleladen.


AEG-ELECTROLUX OKO SANTO.SUPER.3274-6.KA : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (305 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX OKO SANTO.SUPER.3274-6.KA (323 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX OKO SANTO.SUPER.3274-6.KA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ÖKO_SANTO SUPER Vrijstaande elektronische koelautomaten Gebruiksaanwijzing 818 14 15-01/2 Geachte klant, Lees eerst aandachtig de gebruiksaanwijzing door voordat u uw nieuwe apparaat in gebruik neemt. Hierin staat belangrijke informatie over een veilig gebruik, over het opstellen en over het onderhoud van het apparaat. Deze gebruiksaanwijzing is voor meerdere, technisch vergelijkbare modellen in diverse uitvoeringen bestemd. alleen op de aanwijzingen letten die op uw apparaat betrekking hebben. 1 Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!, Voorzichtig!, Let op!) wordt de aandacht gevestigd op aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het juist functioneren van het apparaat. [. . . ] +5 °C in de koelruimte in de regel koud genoeg. 3 Als na het instellen van de temperatuur de toetsen niet meer ingedrukt worden, schakelt de temperatuurindicatie na korte tijd (ca. 5 sec. ) om en geeft weer de in de koelruimte aanwezige WERKELIJKE temperatuur aan. De indicatie wisselt van knipperen op continu branden. COOLMATIC COOLMATIC-toets De COOLMATIC-functie is geschikt voor het snel afkoelen van grotere hoeveelheden in de koelruimte, bijv. 0 Door te drukken op de COOLMATIC toets wordt de COOLMATIC-functie ingeschakeld. Daarbij wordt automatisch een GEWENSTE temperatuur van +2 °C ingesteld. Na verloop van 6 uur wordt de COOLMATIC-functie automatisch beëindigd. De oorspronkelijk ingestelde GEWENSTE temperatuur geldt dan weer en de temperatuurindicatie geeft weer de temperatuur aan die op dat moment in de koelruimte heerst. 0 Door opnieuw op de COOLMATIC toets te drukken kan de COOLMATICfunctie te allen tijde handmatig beëindigd worden. Het gele lampje gaat uit. 818 14 15-01/2 17 Apparaat uitschakelen 0 Druk net zo lang op de AAN/UIT-toets tot het netcontrolelampje uitgaat. Aanwijzing: De instelling van het apparaat kan niet veranderd worden, als de stekker uit het stopcontact getrokken is of als er anderszins geen elektriciteit aanwezig is. Na aansluiting op het elektriciteitsnet start het apparaat weer op de stand waar het voor de stroomonderbreking op stond. Als het apparaat gedurende langere tijd buiten bedrijf wordt gesteld: Apparaat uitschakelen, daartoe op AAN/UIT toets drukken tot het netcontrolelampje uitgaat. Koelruimte grondig reinigen (zie hoofdstuk "Reiniging en Onderhoud"). Deur daarna open laten ter vermijding van reukvorming. 0 0 0 0 18 818 14 15-01/2 Interieur Legvlakken 0 Eén legvlak moet in ieder geval in de onderste geleiders boven de fruiten groenteladen geschoven worden. Dit dient altijd op die plaats te zitten zodat fruit en groenten langer fris blijven. De overige legvlakken zijn in hoogte verstelbaar: 0 Daartoe het legvlak zover naar voren trekken tot het naar boven of onderen bewogen kan worden en eruit gehaald kan worden. 0 Om de legvlakken op een andere hoogte te zetten in omgekeerde volgorde te werk gaan. Plaatsen van grote verpakkingen: 0 De voorste helft van het tweedelige legvlak eruit halen en op een andere hoogte erin schuiven. Hierdoor wordt ruimte gewonnen om op het daaronder gelegen legvlak grote verpakkingen te plaatsen. Flessenrek Flessen met de flessenhals naar voren in het vak leggen. Let op: Alleen ongeopende flessen horizontaal neerleggen. 818 14 15-01/2 19 Interieur Om aangebroken flessen op te bergen kan het flessenrek schuin opgesteld worden. 0 Trek daartoe het flessenrek zover naar voren tot het naar boven gedraaid kan worden en schuif dan het voorste vak in het volgend hogere niveau. Variabele binnendeur Naargelang de behoefte kunnen de deurvakken er naar boven uitgenomen worden en op andere plaatsen gezet worden. Flessenhouder (niet bij alle modellen) Bij enkele modellen bevindt zich in het flessenvak een flessenhouder. Hij dient als bescherming tegen het omvallen van losse flessen en kan aan de zijkant verschoven worden worden. 20 818 14 15-01/2 Het openen van de deur Als het apparaat ingeschakeld is en de deur gesloten wordt, kan hij niet direct weer geopend worden omdat er eerst een vacuüm ontstaat dat de deur gesloten houdt tot de druk weer gelijk is. [. . . ] De koudecirculatie is op dichtheid getest. ; Dit apparaat voldoet aan de volgende EU-richtlijnen: ­ 73/23/EEG van 19. 2. 1973 - Laagspanningsrichtlijn ­ 89/336/EEG van 3. 5. 1989 (met inbegrip van Wijzigingsrichtlijn 92/31/EWG) - EMC-richtlijn 28 818 14 15-01/2 Vaktermen · Koelmiddelen Vloeistoffen die voor het opwekken van koude gebruikt kunnen worden noemt men koelmiddelen. Ze hebben een verhoudingsgewijs laag kookpunt, zo laag, dat de warmte van de in het koelapparaat opgeslagen levensmiddelen het koelmiddel tot koken resp. · Koelmiddelcircuit Gesloten circuit, waarin zich het koelmiddel bevindt. Het koelmiddelcircuit bestaat in principe uit een verdamper, een compressor, een condensor en pijpleidingen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX OKO SANTO.SUPER.3274-6.KA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX OKO SANTO.SUPER.3274-6.KA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag