Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX OKO ARCTIS.SUPER.2740-4.GS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX OKO ARCTIS.SUPER.2740-4.GS. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX OKO ARCTIS.SUPER.2740-4.GS handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX OKO ARCTIS.SUPER.2740-4.GS te teleladen.


AEG-ELECTROLUX OKO ARCTIS.SUPER.2740-4.GS : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1148 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX OKO ARCTIS.SUPER.2740-4.GS (1157 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX OKO ARCTIS.SUPER.2740-4.GS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 0 Dit symbool leidt u stap voor stap door de bediening van het apparaat. 3 2 Na dit symbool wordt uitleg gegeven over de bediening en het praktisch gebruik van het apparaat. Met het klaverblad worden tips en aanwijzingen voor een economisch en milieuvriendelijk gebruik van het apparaat gegeven. Verklaringen van vaktermen die in de gebruiksaanwijzing gebruikt worden, vindt u aan het eind in het Hoofdstuk "Vaktermen". Voor eventueel optredende storingen staan in de handleiding aanwijzingen om deze zelf op te lossen, zie Hoofdstuk "Wat te doen als. . . ". [. . . ] Er klinkt een alarmtoon en het rode waarschuwingsindicatie gaat knipperen om aan te geven dat de noodzakelijke bewaartemperatuur nog niet bereikt is. Waarschuwingsindicatie en akoestisch signaal schakelen automatisch uit, als de temperatuur in de vriesruimte weer lager dan -12°C is. Het gele snelvries-controlelampje gaat branden en de compressor loopt continu. De rode waarschuwingsindicatie blijft branden, tot de gewenste temperatuur is bereikt. 3 16 818 17 28-00/0 0 Pas als de rode waarschuwingsindicatie uit is, drukt u de snelvriestoets opnieuw in. Met het opslaan van diepvriesartikelen wachten tot de temperatuur in de diepvriesruimte ­18 °C bereikt heeft of tot het rode waarschuwingsindicatie uit is. 3 Uit voedingswetenschappelijk oogpunt is -18 °C een voldoende lage bewaartemperatuur. Aanwijzing: De rode waarschuwingsindicatie en het akoestische signaal waarschuwen u: ­ bij in gebruik nemen van de vriesruimte (als de bewaartemperatuur nog niet is bereikt) ­ als de temperatuur in de vriesruimte te hoog wordt; ­ bij functiestoringen aan het apparaat. Een temperatuurstijging kan eventueel veroorzaakt worden door: ­ het vaak en langdurig openen van de deur; ­ het opslaan van grotere hoeveelheden warme levensmiddelen; ­ hoge omgevingstemperatuur ­ een defect in het apparaat. Waarschuwingsindicatie en alarm worden automatisch uitgeschakeld als de temperatuur in de vriesruimte weer lager dan -12°C is. Regelmatig via het rode alarmlampje en de temperatuurindicatie de juiste bewaartemperatuur controleren. Apparaat uitschakelen 0 Voor het uitzetten van de koeling de temperatuurregelaar op stand "·" draaien. Als het apparaat gedurende langere tijd buiten bedrijf wordt gesteld: Apparaat uitzetten, daartoe de temperatuurregelaar op stand "·" draaien. Diepvriesruimte ontdooien en apparaat grondig reinigen (zie hoofdstuk "Reiniging en Onderhoud"). 0 Als de ijsblokjes klaar zijn kunnen ze uit het ijsbakje gehaald worden door de schaal om te draaien of kort onder de kraan te houden. Als het ijsbakje vastgevroren zit nooit met puntige of scherpe voorwerpen losmaken. Een pollepel of iets dergelijk gebruiken. 818 17 28-00/0 19 Symbolen bewaarde producten/Diepvrieskalender (niet bij alle modellen) · De symbolen op de vakkleppen en laden geven de diverse soorten diepvriesproducten aan. · De getallen geven voor iedere soort diepvriesproduct de bewaartijd in maanden aan. Of de hoogste of de laagste waarde van de aangegeven bewaartijd geldt, hangt af van de kwaliteit van de levensmiddelen en de behandeling voorafgaand aan het invriezen. Voor levensmiddelen met een hoog vetgehalte geldt altijd de laagste waarde. · Door de meegeleverde schuifjes op de vakkleppen en laden te steken kan aangegeven worden welke levensmiddelen in welk vak opgeslagen liggen. Maximale belading Om grotere hoeveelheden of veel plaats in beslag nemende levensmiddelen op te bergen, kunt u er laden uithalen en de levensmiddelen direct op het verdamprooster neerleggen. De onderste lade mag er niet uitgehaald worden, omdat deze zorgt voor correcte luchtcirculatie. Als de laden eruit gehaald zijn, mogen de levensmiddelen maximaal 20 mm over de voorkant van het verdamprooster uitsteken. Het openen van de deur Als het apparaat ingeschakeld is en de deur gesloten wordt, kan hij niet direct weer geopend worden omdat er eerst een vacuüm ontstaat dat de deur gesloten houdt tot de druk weer gelijk is. Na een paar minuten kan de deur weer geopend worden. 20 818 17 28-00/0 Ontdooien Als het apparaat in gebruik is en als de deur geopend wordt, slaat vocht binnen in het apparaat, vooral op de verdampers, als rijp neer. Deze rijp van tijd tot tijd met een zachte schraper van kunststof, bijv. [. . . ] · Zoemen Zodra de compressor werkt, is een zoemgeluid te horen. · Borrelen/kabbelen Als koelvloeistof door dunne buisjes stroomt, is een borrelend of kabbelend geluid te horen. Ook na het uitschakelen van de compressor is dit geluid nog korte tijd te horen. Doel, normen, richtlijnen Het koelapparaat is voor huishoudelijk gebruik bestemd en is met inachtneming van de voor deze apparaten geldende normen gemaakt. Bij de fabricage zijn speciaal die maatregelen genomen die vereist zijn volgens de Duitse wet op de veiligheid van toestellen (GSG), de Duitse voorschriften ter voorkoming van ongevallen bij koude-installaties (VBG 20) en de bepalingen van de vereiniging van Duitse elektrotechnici (VDE). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX OKO ARCTIS.SUPER.2740-4.GS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX OKO ARCTIS.SUPER.2740-4.GS zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag