Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX KM9800E-M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX KM9800E-M. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX KM9800E-M handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX KM9800E-M te teleladen.


AEG-ELECTROLUX KM9800E-M : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1700 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX KM9800E-M (1632 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX KM9800E-M

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] MICROMAT KM9800E Elektrische inbouwoven Gebruiks- en installatiehandleiding Geachte klant, Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar de gebruiksaanwijzing zodat deze later kan worden geraadpleegd. Geef deze gebruiksaanwijzing door aan een eventuele volgende eigenaar van het apparaat. 1 3 2 De volgende symbolen worden in de tekst gebruikt: Veiligheidsvoorschriften Waarschuwing!Aanwijzingen en praktische tips Milieu-informatie 2 Inhoud Gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 11 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 18 19 21 22 23 24 24 26 27 34 34 34 35 35 36 36 36 37 38 42 44 44 45 45 46 Veiligheidsvoorschriften . [. . . ] Het symbool voor Duur knippert en de indicatie van de dagtijd verschijnt. Zoemer uitschakelen: Druk op een willekeurige toets. 25 Geheugenfunctie Met de geheugenfunctie kan eeninstelling, die vaak wordt gebruikt, worden opgeslagen. Ovenfunctie, temperatuur en eventueel de klok-functies Duur Einde instellen of magnetronfunctie en Duur instellen. Doorgaan met de toets Start of het apparaat uitschakelen met de toets Stop . en/of 3 Om een andere instelling op te slaan, nogmaals de toets Bak- en braadprogramma gedurende ca. Met de toets Bak- en braadprogramma de opgeslagen instelling oproepen. Toets Start indrukken. 26 Klokfuncties Tijdindicaties Klokfuncties Dagtijd Duur/Einde/Bedrijfstijd Klokfuncties Insteltoetsen Kookwekker Voor het instellen van de kookwekker. Deze functie heeft geen invloed op de werking van de magnetron en oven. Einde Om in te stellen wanneer de oven weer moet worden uitgeschakeld. Dagtijd Met deze functie kunt u de dagtijd instellen, veranderen of opvragen (zie ook het hoofdstuk , , Voor het in gebruik nemen"). 27 3 Algemene aanwijzingen · Na het kiezen van een klokfunctie knippert het bijbehorende symbool ca. Gedurende deze tijd kan met de toets of de gewenste tijd worden ingesteld of veranderd. · Na het instellen van de gewenste tijd knippert het symbool nogmaals gedurende ca. · De ingestelde tijd voor Duur en Einde begint na het starten van de gekozen functie te lopen. 28 Kookwekker 1. Toets Klokfuncties zo vaak indrukken, tot het symbool voor Kookwekker knippert. 2. Het symbool voor Kookwekker brandt. Na het verstrijken van de ingestelde tijd klinkt er gedurende 2 minuten een zoemer. Zoemer uitschakelen: Druk op een willekeurige toets. 29 Duur magnetron min. Magnetronfunctie kiezen en door het herhaald indrukken van de toets MAGNETRON M het vermogen instellen. 2. Met het indrukken van de toets Start begint de ingestelde tijd af te lopen. Door het herhaald indrukken van de toets Klokfuncties kan het magnetronvermogen worden opgevraagd. Als de tijd afloopt, kan de duur met de toets en worden verhoogd of met de toets worden verlaagd. Na het verstrijken van de tijd klinkt er een zoemer gedurende 2 minuten. Toets Klokfuncties zo vaak indrukken, tot het symbool voor Duur knippert. 3. [. . . ] Bij het openen van de ovendeur schakelt automatisch de ovenverlichting in. Let op: neem bij gebruik van ovenspray altijd de aanwijzingen van de fabrikant in acht! 3 1 Accessoires Alle inschuifdelen (rooster, inschuifroosters enz. ) elke keer na het gebruik afwassen en goed afdrogen. Kort laten inweken zorgt voor makkelijker schoonmaken. 48 Niveaurails Voor het schoonmaken van de zijwanden kunnen de niveaurails links en rechts in de oven worden verwijderd. Niveaurails uitnemen Voor het uitnemen, de rails optillen en vervolgens uit de bovenste ophangingen nemen. Inschuifrails plaatsen Voor het inbouwen, de rails weer in de bovenste ophangingen hangen. 49 Ovenverlichting 1 3 Waarschuwing: Kans op kortsluiting! [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX KM9800E-M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX KM9800E-M zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag