Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX KM9800E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX KM9800E. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX KM9800E handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX KM9800E te teleladen.


Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX KM9800E

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 59 4 Gebruiksaanwijzing 1 Veiligheidsvoorschriften 5 Dit apparaat is in overeenstemming met de volgende EG-richtlijnen: ­ 73/23/EEG van 19. 02. 1973 Laagspanningsrichtlijn ­ 89/336/EEG van 03. 05. 1989 EMC-richtlijn inclusief aangepaste richtlijn 92/31/EEG ­ 93/68/EEG van 22. 07. 93 CE-markeringsrichtlijn Elektrische veiligheid · Het apparaat mag uitsluitend door een erkend installateur worden aangesloten. · In geval van storingen of beschadiging van het apparaat: zekeringen in de huisinstallatie uitschakelen. · Als de deursluiter en de deursluitingsoppervlakken beschadigd zijn, mag het apparaat tot de inbedrijfstelling niet in werking worden gesteld. · Reparaties aan het apparaat mogen uitsluitend door vakmensen worden uitgevoerd. [. . . ] Zoemer uitschakelen: druk op een willekeurige toets. 22 Opmerkingen voor het instellen van het vermogen Het overzicht geeft aan bij welke instelling van het vermogen bepaalde processen kunnen worden doorgevoerd. De opgegeven tijden zijn richtwaarden. Magnetron - Vermogen 1000 Watt 900 Watt 800 Watt 700 Watt Geschikt voor - Verwarmen van vloeistoffen - Aankoken bij het begin van een gaarproces - Garen van groenten - Garen van voedingsmiddelen - Smelten van gelatine en boter - Ontdooien en verwarmen van diepvriesgerechten - Verwarmen van diverse gerechten - Volledig garen van eenpansgerechten - Garen van gerechten met ei - Verder garen van gerechten - Garen van kwetsbare levensmiddelen - Verwarmen van babyvoeding - Nakoken van rijst - Verwarmen van kwetsbare gerechten - Smelten van kaas - Ontdooien van vlees, vis, brood - Ontdooien van kaas, room, boter - Ontdooien van fruit en taart (slagroomtaarten) - Gistdeeg laten rijzen - Licht verwarmen van koude gerechten en dranken 600 Watt 500 Watt 400 Watt 300 Watt 200 Watt 100 Watt 23 Extra functies Magnetronprogramma's 3 Gebruik voor deze functie de genoemde programma's (zie hoofdstuk Toepassingen, tabellen en tips/programma's). Door het herhaald indrukken van de toets Bak- en braadprogramma het gewenste programma kiezen (P 1 tot P10). · In de indicatie wordt het voorgeprogrammeerde gewicht "gr" aangegeven. Door het indrukken van de toets of kan de indicatie van het gewicht van het voedingsmiddel worden aangepast, minimaal 100 g, maximaal 1500 g (P 5 tot P10 maximaal 1000 g). · Door het invoeren van het gewicht wordt de duur van de werking van de magnetron automatisch geregeld. Met indrukken van de toets Start begint de ingestelde tijd af te lopen. · Na het verstrijken van de tijd klinkt er een zoemer gedurende 2 minuten. Het symbool voor Duur knippert. 3 Bij een aantal programma's wordt na afloop van de tijd een warmhoud-functie gestart. Na afloop van de warmhoudfunctie klinkt gedurende 2 minuten een signaal. Het symbool voor Duur knippert en de indicatie van de dagtijd verschijnt. Door het herhaald indrukken van de toets Klokfuncties kan de actuele dagtijd worden opgevraagd. Na het verstrijken van de tijd klinkt er een zoemer gedurende 2 minuten. Zoemer uitschakelen: Druk op een willekeurige toets. 31 Einde 1. Toets Klokfuncties zo vaak indrukken, tot het symbool voor Einde knippert. 3. Met de toets of de gewenste uitschakeltijd instellen. 3 De symbolen voor Einde en Duur branden. Door het herhaald indrukken van de toets Klokfuncties kan de actuele dagtijd worden opgevraagd. Na het verstrijken van de tijd klinkt er een zoemer gedurende 2 minuten. "0. 00" wordt aangegeven en de symbolen voor Einde en Duur knipperen. Zoemer uitschakelen: Druk op een willekeurige toets. 32 3 Duur en Einde gecombineerd Duur en Einde kunnen gelijktijdig worden gebruikt wanneer de oven op een later tijdstipautomatisch moet worden in- en uitgeschakeld. Met de functie Duur kunt u de benodigde gaartijd voor het gerecht instellen, bijvoorbeeld 1 uur. 3. Met de functie Einde het tijdstip instellen, waarop het gerecht klaar moet zijn, bijvoorbeeld: 14. 05 uur. De symbolen voor Duur en Einde branden. De oven wordt automatisch ingeschakeld op het berekende tijdstip, bijvoorbeeld: 13:05 uur. Na het verstrijken van de ingestelde duur klinkt er gedurende 2 minuten een zoemer en wordt de oven automatisch uitgeschakeld, bijvoorbeeld: 14:05 uur. 33 Overige functies Indicatie-uitschakeling 2 U kunt energie besparen door de indicatie uit te schakelen. [. . . ] Waarschuwing: uit veiligheidsoverwegingen is het niet toegestaan het apparaat met een stoom- of een hogedrukreiniger schoon te maken. Let op: gebruik geen schuurmiddelen, agressieve schoonmaakmiddelen of schurende voorwerpen. Buitenzijde van het apparaat · Neem de voorzijde van het apparaat af met een zachte doek en een warm sopje. · Gebruik bij metalen oppervlakken de hiervoor in de handel verkrijgbare onderhoudsmiddelen. Binnenkant oven Reinig het apparaat na elk gebruik. Op deze manier brandt het vuil namelijk niet aan en kunt u vuil het makkelijkst verwijderen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX KM9800E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX KM9800E zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag