Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX KF6000

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX KF6000. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX KF6000 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX KF6000 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX KF6000 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (794 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX KF6000 (380 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX KF6000

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 0 To take the lid from the thermal jug, turn the lid so that the marking on the lid is placed as shown in Figure 8. De veiligheid van dit apparaat voldoet aan de officiële regels der techniek en de wet in het kader van veilige apparaten. Niettemin voelen wij ons als fabrikant verplicht u met de volgende veiligheidsaanwijzingen vertrouwd te maken. [. . . ] Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. Laat het apparaat nooit onbeheerd lopen en wees bijzonder voorzichtig met kinderen! Hierop moet u bij het gebruik van het apparaat letten Voor alle reinigings- en onderhoudswerkzaamheden moet het apparaat uitgeschakeld worden en moet de netstekker uit het stopcontact worden getrokken. De fabrikant is niet aansprakelijk voor eventuele schade die veroorzaakt wordt door niet-reglementair gebruik of verkeerde bediening. Ook als u het vertrek voor korte tijd verlaat, moet de netstekker uit het stopcontact worden getrokken. Als het aansluitsnoer te lang is, kunt u het deel dat niet gebruikt wordt in het vak aan de achterzijde van de apparaat schuiven. Voor het eerste gebruik Voordat er de eerste keer koffie wordt gezet, moet er - om het apparaat te reinigen - één of twee keer koffie worden gezet zonder koffiepoeder en papierfilter. Verpakkingsmateriaal De verpakkingsmaterialen zijn niet schadelijk voor het milieu en herbruikbaar. Verwijder de verpakkingsmaterialen in overeenstemming met de aanduiding bij de gemeentelijke inzamelplaatsen in de daarvoor bestemde containers. Nooit mineraalwater, gedestilleerd water, melk, gezette koffie, thee, enz. Het waterreservoir heeft kopmarkeringen voor 2 tot 10 grote koppen of 4 tot 15 kleine kopjes. De latere hoeveelheid koffie is kleiner, aangezien de gemalen koffie water opzuigt. [. . . ] Eerst het waterreservoir met water vullen en pas dan het ontkalkingsmiddel toevoegen - niet omgekeerd. Dit apparaat voldoet aan de volgende EU-richtlijnen: · 0 Vervolgens doorloopproces met schoon water minstens 2 keer herhalen. 0 Waterreservoir , warmhoudkan , deksel en filterhouder onder stromend water grondig afspoelen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX KF6000

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX KF6000 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag