Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX KF5255

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX KF5255. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX KF5255 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX KF5255 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX KF5255 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4039 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX KF5255

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Zij moeten onder toezicht staan of instructies krijgen over het gebruik van dit apparaat van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen. Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als de deur open is. Volg de veiligheidsinstructies van de afwasmiddelfabrikant om brandwonden aan ogen, mond en keel te voorkomen. [. . . ] Laat de deur van het apparaat niet open staan als er afwasmiddel in het afwasmiddelbakje zit. Zorg er voor dat de elektrische informatie op het typeplaatje overeenkomt met de stroomtoevoer. Gebruik altijd een correct geïnstalleerd, schokbestendig stopcontact. Zorg ervoor dat de stroomsnoeren en kabel niet knakken of beschadigd raken achter het apparaat. Als het afwasprogramma is voltooid, schijnt er een groen visueel signaal op de vloer, onder de deur van het apparaat. Als er een storing in het afwasprogramma optreedt, knippert er een rood visueel signaal op de vloer, onder de deur van het apparaat. Als het apparaat in de hoogte is ingebouwd en voorzien is van een meubeldeur die gelijk loopt met de keukenvloer, dan is het visuele signaal niet zichtbaar. Als het afwasprogramma is gestart, schijnt er een rood visueel signaal op de vloer, onder de deur van het apparaat. Als u de afwasautomaat met de knoppen wilt bedienen, moet u de deur van het apparaat een klein beetje openen. Het indicatielampje voor zout blijft enkele uren aan nadat u het reservoir hebt bijgevuld. 1) Wanneer het zoutreservoir en/of het glansmiddeldoseerbakje leeg zijn, gaan de bijbehorende indicatielampjes niet aan als er een wasprogramma loopt. Deze tabletten kunnen bij korte wasprogramma's niet helemaal oplossen, waardoor de afwasresultaten afnemen. Gebruik van glansmiddel Met glansmiddel wordt het serviesgoed zonder vlekken of strepen gedroogd. Het glansmiddeldoseerbakje voegt automatisch glansmiddel toe tijdens de laatste keer spoelen. Druk op de vrijgaveknop 6 om het deksel te openen 5 van het spoelmiddeldoseerbakje. Gebruik van afwasmiddel Gebruik niet meer dan de juiste hoeveelheid afwasmiddel om het milieu te beschermen. Druk op de vrijgaveknop 2 om het deksel te openen 7 van het afwasmiddelbakje. Verwijder gemorst glansmiddel met een absorberend doekje om te voorkomen dat er te veel schuim ontstaat tijdens het afwassen. U kunt de dosering van het glansmiddel instellen tussen stand 1 (laagste dosering) en stand 4 (hoogste dosering). Deze tabletten bevatten middelen zoals afwasmiddel, glansmiddel en regenereerzout. Zorg dat deze tabletten geschikt zijn voor de waterhardheid in uw omgeving (raadpleeg de instructies op de verpakking van de producten). Schakel de multitabfunctie in of uit, voordat u een afwasprogramma start. [. . . ] Het nummer knippert een paar seconden, waarna de tijd waarop het afwasprogramma moet beginnen, op de display wordt weergegeven. ­ Het afwasprogramma gaat verder vanaf het punt waar het werd onderbroken. Het afwasprogramma annuleren Als het afwasprogramma nog niet is begonnen, kunt u de selectie veranderen. Als u de selectie wilt veranderen terwijl een afwasprogramma in werking is, moet u het programma annuleren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX KF5255

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX KF5255 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag