Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX KF4040SA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX KF4040SA. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX KF4040SA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX KF4040SA te teleladen.


AEG-ELECTROLUX KF4040SA : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (560 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX KF4040SA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 11 Minuten nach dem Brühvorgang schaltet die Aromastufe automatisch ab, und die Kontrollleuchte der EIN/AUS-Taste leuchtet wieder. Si votre cafetière se casse, votre distributeur spécialisé ou le service aprèsvente pourra vous fournir à titre payant une cafetière de remplacement si vous lui indiquez la désignation du modèle de votre machine à café automatique : voyez la plaque signalétique (figure 1/J). De veiligheid van dit apparaat voldoet aan de officiële regels der techniek en de wet in het kader van veilige apparaten. Niettemin voelen wij ons als fabrikant verplicht u met de volgende veiligheidsaanwijzingen vertrouwd te maken. [. . . ] Tips en informatie voor economisch en milieubesparend gebruik van het apparaat zijn met een klavertje vier aangegeven. A B C D E F G H J Verswaterreservoir Opklapbare deksel Filterhouder met antidruppelventiel Toets aromastand met bedrijfsindicatie Toets AAN/UIT met bedrijfsindicatie Waterstandindicatie Koffiekan met markering voor aantal kopjes Warmhoudplaat Typeplaatje (onderkant van het apparaat) Toezicht of met instructie van een persoon die voor hun veiligheid verantwoordelijk is. Verpakkingsmateriaal De verpakkingsmaterialen zijn niet schadelijk voor het milieu en herbruikbaar. Verwijder de verpakkingsmaterialen in overeenstemming met de aanduiding bij de gemeentelijke inzamelplaatsen in de daarvoor bestemde containers. Oud apparaat verwijderen op het product of Het symbool op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. Laat het apparaat nooit onbeheerd lopen en wees bijzonder voorzichtig met kinderen! Hierop moet u bij het gebruik van het apparaat letten Het snoer nooit in contact laten komen met de hete warmhoudplaat! Voor alle reinigings- en onderhoudswerkzaamheden moet het apparaat uitgeschakeld worden en moet de netstekker uit het stopcontact worden getrokken. Warmhoudplaat, heetwaterpijpje en filterafdekking worden als gevolg van hun functie tijdens het gebruik heet. De fabrikant is niet aansprakelijk voor eventuele schade die veroorzaakt wordt door niet-reglementair gebruik of verkeerde bediening. Ook als u het vertrek voor korte tijd verlaat, moet de netstekker uit het stopcontact worden getrokken. Voor het eerste gebruik Voordat er de eerste keer koffie wordt gezet, moet er - om het apparaat te reinigen - één of twee keer koffie worden gezet zonder koffiepoeder en papierfilter. Tijdens het koffiezetproces mag de kan niet langer dan 30 seconden verwijderd worden, anders loopt de filter over. Als de kan verwijderd is, voorkomt het filterventiel dat er koffie op de warmhoudplaat druppelt. De plaat blijft in werking tot u de machine met de toets AAN/UIT (afb. Als de machine niet met de hand wordt uitgeschakeld, wordt hij 2 uur na het koffiezetproces automatisch uitgeschakeld. Om ervoor te zorgen dat de koffie gelijkmatig sterk wordt, moet u de koffie na het zetten in de koffiekan omroeren. [. . . ] Gebruik voor het ontkalken altijd een milieuvriendelijk ontkalkingsmiddel en gebruik het uitsluitend volgens de instructies van de fabrikant. Dit apparaat voldoet aan de volgende EU-richtlijnen: · Eerst het verswaterreservoir met water vullen en pas dan het ontkalkingsmiddel toevoegen - niet omgekeerd. 0 Vervolgens doorloopproces met schoon water minstens 2 keer herhalen. 0 Koffiekan , kandeksel en filterhouder onder stromend water grondig afspoelen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX KF4040SA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX KF4040SA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag