Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX KF3200

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX KF3200. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX KF3200 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX KF3200 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX KF3200 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3104 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX KF3200

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Als het snoer beschadigd is, moet het door de fabrikant, een bevoegde dealer of een andere gekwalificeerde persoon vervangen worden om elk risico te voorkomen. Reparaties aan dit apparaat mogen alleen door vakbekwame deskundigen worden uitgevoerd. Als gevolg van ondeskundig uitgevoerde reparaties kan een aanzienlijk gevaar ontstaan. [. . . ] Het apparaat is alleen voor huishoudelijk gebruik bestemd om koffie te maken. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die ontstaan is door onjuist gebruik of gebruik voor andere doeleinden. Dit apparaat is niet geschikt voor personen (ook kinderen) met een lichamelijke, sensorische of geestelijke handicap of met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij het gebruik van het apparaat eerst hebben geleerd onder ) worden aanwijzingen aangegeven die voor uw veiligheid of voor het functioneren van het apparaat van belang iszijn Deze dienen volledig opgevolgd te worden. 0 Dit teken geeft u stapsgewijze informatie bij het bedienen van het apparaat. Na dit teken volgt verklarende informatie voor de bediening en het praktische gebruik van het apparaat. Tips en informatie voor economisch en milieubesparend gebruik van het apparaat zijn met een klavertje vier aangegeven. A B C D E F G H Verswaterreservoir met markering voor aantal kopjes Opklapbare deksel Filterhouder met antidruppelventiel Waterstandindicatie Schakelaar AAN/UIT met bedrijfsindicatie Koffiekan met markering voor aantal kopjes Warmhoudplaat Typeplaatje (onderkant van het apparaat) Toezicht of met instructie van een persoon die voor hun veiligheid verantwoordelijk is. Verpakkingsmateriaal De verpakkingsmaterialen zijn niet schadelijk voor het milieu en herbruikbaar. Als de kan verwijderd is, voorkomt het filterventiel dat er koffie op de warmhoudplaat druppelt. De plaat blijft in werking tot u het apparaat met de schakelaar AAN/UIT (afb. Om ervoor te zorgen dat de koffie gelijkmatig sterk wordt, moet u de koffie na het zetten in de koffiekan omroeren. Als u na afloop van het doorlopen weer water in het apparaat wilt doen om nog meer koffie te zetten, moet u het apparaat uitschakelen en enkele minuten laten afkoelen. Nooit mineraalwater, gedestilleerd water, melk, gezette koffie, thee, enz. Om het apparaat met de gewenste hoeveelheid water te vullen kunt u de koffiekan gebruiken. Markeringen voor 2 tot 10 kopjes vindt u in het verswaterreservoir en op de koffiekan. De latere hoeveelheid koffie is kleiner, aangezien de gemalen koffie water opzuigt. [. . . ] Om het filterventiel grondig schoon te maken moet u het tijdens het spoelen een paar keer activeren. 0 Het apparaat met een vochtige doek reinigen, maar nooit in water onderdompelen!Als uw koffiekan breekt, is er tegen betaling bij uw dealer of de klantendienst onder opgave van het type van uw automatische koffiemachine (zie typeplaatje afb. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX KF3200

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX KF3200 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag