Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX KF 3030

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX KF 3030. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX KF 3030 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX KF 3030 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX KF 3030 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (463 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX KF 3030 (459 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX KF 3030

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] · Het apparaat mag alleen aan een volgens de voorschriften geïnstalleerd stopcontact worden aangesloten. · Gebruik het apparaat nooit als ­ het snoer beschadigd is, ­ de behuizing beschadigd is. [. . . ] Ook als u het vertrek voor korte tijd verlaat, moet de netstekker uit het stopcontact worden getrokken. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. Bediening Voor het eerste gebruik Voordat er de eerste keer koffie wordt gezet, moet er - om het apparaat te reinigen - één of twee keer koffie worden gezet zonder koffiepoeder en papierfilter. Koffie zetten 0 Deksel (afb. 2). 1 Afvalverwerking 2 Verpakkingsmateriaal De verpakkingsmaterialen zijn niet schadelijk voor het milieu en herbruikbaar. Verwijder de verpakkingsmaterialen in overeenstemming met de aanduiding bij de gemeentelijke inzamelplaatsen in de daarvoor bestemde containers. Oud apparaat verwijderen Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur Het verswaterreservoir alleen met koud, helder water vullen. Nooit mineraalwater, gedestilleerd water, melk, gezette koffie, thee, enz. in het verswaterreservoir doen. 2 W Om het apparaat met de gewenste hoeveelheid water te vullen kunt u de koffiekan gebruiken. Markeringen voor 2 tot 10 kopjes vindt u in het verswaterreservoir en op de koffiekan. De latere hoeveelheid koffie is kleiner, aangezien de gemalen koffie water opzuigt. Voor middelsterke 3 15 l koffie is één maatlepel (ca. [. . . ] Koffiekan, kandeksel en filterhouder onder stromend water grondig afspoelen. Filterventiel tijdens het spoelen enkele keren activeren. 16 l Koffiekan Als uw koffiekan breekt, is er tegen betaling bij uw dealer of de klantendienst onder opgave van het type van uw automatische koffiemachine (zie typeplaatje afb. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX KF 3030

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX KF 3030 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag