Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX KDW1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX KDW1. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX KDW1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX KDW1 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX KDW1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (607 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX KDW1 (444 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX KDW1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] KDW1 Dishwasher Afwasmachine + + Operating instructions Gebruiksaanwijzing Geachte klant, Lees deze informatie zorgvuldig door. Bewaar het boekje goed, zodat u nog eens iets kunt nalezen en geef het door aan een eventuele volgende eigenaar van het toestel. Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!, Voorzichtig!, Attentie!) geven wij aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het functioneren van de machine. Dit symbool of genummerde aanwijzingen voeren u stap voor stap door de bediening van het toestel. [. . . ] Het schijfje (C) kunt u met een schroevendraaier of een mes verdraaien. Verhoog de dosering als op het serviesgoed druppels of druppelvlekken achterblijven. Pas op bij vullen en leeghalen van de machine. Bestek in het speciale bestekmandje, met de grepen naar beneden. Is een greep zo dun dat hij door het mandje heen steekt, dan dat bestek met de greep naar boven. Lepels zoveel mogelijk tussen ander bestek in plaatsen, om te voorkomen dat ze aan elkaar kleven. Was zilver bestek niet tegelijkertijd met andere metalen. UI04 44 Gebruik van de bovenste korf De bovenste korf is hoofdzakelijk bedoeld voor kopjes, schoteltjes, dessertbordjes, kleine borden (max. Als u borden in de bovenste korf laadt, plaats de borden dan zodanig dat zij voorover hellen. Plaats servies zodanig op en onder de opklapbare kopjesrekken, dat het water overal bij kan. US49 US70 Probeer, vóór u de machine inschakelt, of beide sproeiarmen vrij kunnen ronddraaien. Regeling hoogte bovenste korf Mocht u erg grote borden willen afwassen (diameter tussen 27-31 cm), dan kunt u deze in de onderste korf plaatsen, nadat u de bovenste korf hoger geplaatst heeft. Ga als volgt te werk: open de knippen (A) aan de voorkant van de bovenste korf en haal de korf eruit. Schuif de korf op grotere hoogte in de machine en doe de knippen (A) dicht. U kunt in de bovenste korf nu geen borden meer plaatsen die een diameter van meer dan 20 cm hebben. Het kopjesrekje is tevens on bruikbaar. US49 Sluit de deur nadat u de machine hebt beladen. Gebruik uitsluitend speciale middelen voor huishoud-afwasmachines. Afwasmiddel doseren Handel als volgt als u afwaspoeder gebruikt: 1. Lees ook de aanwijzingen in de programmtabel (zie "Programma-overzicht"). Voor een programma met voorspoelen moet u ook een kleine hoeveelheid afwasmiddel bovenop het klepje strooien (zie "Programma-overzicht"). DE17 Min = 15 g Max = 30 g D Handel als volgt als u afwastabletten gebruikt: 1. Leg voor programma's met vorwas een stuk van een andere tablet op het deksel van de afwasmiddelhouder. Het klepje zal, tijdens het in werking zijn, automatisch en op het juiste moment openen. Na de afwas staat het klepje dus open, klaar voor een volgende keer vakje vullen. Daar was- en afwasmiddelen regelmatig veranderen, adviseren wij ook te lezen wat de fabrikant van het afwasmiddel op z'n verpakking schrift. Te weinig doseren veroorzaakt een slecht afwasresultaat. 46 M M IN AX Te veel doseren brengt geen beter resultaat, is slechts een onnodige verspilling en een extra belasting voor het milieu. Fosfaatvrije afwasmiddelen met enzymen Dit model afwasmachine biedt u naast de traditionele programma's ook nieuwe Bioprogramma's, die speciaal voor deze nieuwe geconcentreerde wasmiddelen zijn ontworpen. Temperatuur en duur van deze programma's zijn gekozen om een optimale werking van de enzymen te bevorderen. Met een 50°C-programma bereikt u dezelfde resultaten als met een 65°C-programma met traditionele wasmiddelen. Door de nieuwe Bio-programma's en geconcentreerde afwasmiddelen te gebruiken helpt u niet alleen het milieu, maar spaart u dus ook uw serviesgoed. 47 Programma-overzicht Programma Mate van verontreiniging en soort belading Programma Toetsen knop indrukken Aanbevolen hoeveelheid afwasmiddel Afwassen Voorspoelen * Spaar BIO 50°C Licht verontreinigd. Servies, bestek BIO A + Aan/uit 30 g / Voorspoelen Servies dat u pas later gaat afwassen. B Aan/uit / / Normaal 65°C Normaal verontreinigd. [. . . ] Nu schuift u de machine in de nis, zodanig dat IN05 de slangen niet kunnen knikken en het aansluitsnoer niet beklemd raakt. Ten behoeve van eventuele service moet de machine zonder hak- of breekwerk uit de nis geschoven kunnen worden. 820 Waterpas stellen Als de machine niet waterpas staat, sluit de deur niet tussen de 2 waterpasnokjes (links en rechts). Dan draait u één of meerdere van de verstelbare voeten in of uit, tot de machine in de richtingen voor-achter en links-rechts waterpas staat. 59 Watertoevoer q De afwasautomaat kan aan koud water en aan warm water tot max. De afwasautomaat mag niet aan open heetwatertoestellen en doorstroomtoestellen worden aangesloten. q Wij adviseren u echter dat niet te doen omdat dan de afwasresultaten niet altijd goed zullen zijn en daarnaast ook de koude spoelgangen met warm water gebeuren, zodat van besparing nauwelijks sprake is. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX KDW1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX KDW1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag