Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX KD91404E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX KD91404E. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX KD91404E handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX KD91404E te teleladen.


AEG-ELECTROLUX KD91404E : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2637 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX KD91404E (6651 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX KD91404E

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Als hij in combinatie met andere apparaten wordt gemonteerd, vervalt de garantie, aangezien het niet mogelijk is een correcte werking van het apparaat te garanderen. Plaats de servieswarmer op het schap en schuif hem naar binnen zodat hij goed gecentreerd de voorkant van de kast raakt. Open de lade en bevestig de servieswarmer aan de zijkanten van de kast met behulp van de twee bijgeleverde schroeven. 3 Elektrische aansluiting De elektrische installatie moet worden uitgevoerd door een elektricien die bevoegd is op grond van de heersende regelgeving. [. . . ] 15 NEDERLANDS • Lees aandachtig de gebruiksaanwijzingen vóór de eerste ingebruikname. € De servieswarmer is uitsluitend voor huishoudelijk gebruik bestemd!€ De fabrikant stelt zich niet verantwoordelijk voor storingen door onachtzaam of onjuist gebruik van het apparaat. • Afhankelijk van de ingestelde temperatuur en tijd , kan de binnenkant van het apparaat temperaturen van 80 ºC bereiken. Bescherm uw handen door ovenwanten of pannenlappen te gebruiken als u het servies uit de servieswarmer haalt. € Wees extra voorzichtig met kinderen en laat hen niet in de buurt van het apparaat spelen. als de lade onverhoeds wordt aangezet , warmt dit op en kan ernstige brandwonden veroorzaken. € Kinderen mogen de oven alleen zonder toezicht van een volwassene gebruiken indien zij op de hoogte zijn gebracht van de gebruiksaanwijzingen zodat zij het apparaat veilig kunnen gebruiken en zich bewust zijn van de gevaren in geval van onjuist gebruik. € Bewaar geen synthetische of licht ontvlambare voorwerpen in de servieswarmer, aangezien deze zouden kunnen smelten of vlam vatten bij het aanzetten. De hoge temperaturen kunnen licht ontvlambare voorwerpen in de buurt van het apparaat doen vlam vatten. De druk van de stoom kan op lange termijn ook schade veroorzaken aan het oppervlak van het apparaat en aan de onderdelen. € Als u het apparaat op het einde van zijn levensduur niet meer gebruikt, sluit hem van het elektriciteitsnet af en maak het snoer onbruikbaar zodat het geen gevaar meer oplevert bij eventuele kinderspelletjes. € Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke eigenschappen; of met onvoldoende ervaring en kennis, tenzij zij worden begeleid bij het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of instructies hebben gekregen over het gebruik. € Waarschuwing: Bereikbare onderdelen kunnen heet worden tijdens gebruik. € Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inbegrepen kinderen) met gereduceerde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze toezicht of instructies kregen betreffende het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen. 1 Belangrijkste onderdelen 1 Functiekeuzeknop 2 Aan/uit-schakelaar(verlicht) 3 Kontrolllampe 4 Handgreep 5 Antislipbodem 6 Lade rooster KD91403E / KD92903E KD91403E / KD91404E 6 *Lade rooster alleen beshikbaar bij de modellen KD 92903E 3. 2 Werkingsprincipe Dit apparaat is met een heteluchtsysteem uitgerust. Een ventilator verdeelt de door een elektrische weerstand voortgebrachte warmte in het apparaat. Met de thermostaat kan u de gewenste temperatuur voor het serviesgoed instellen en controleren. [. . . ] Tot 2 uur 2 tot 2, 5 uur 2 tot 2, 5 uur 2, 5 uur 500 tot 600 g 600 tot 1000 g 1, 5 uur 2 tot 3 uur 2 kg 2 kg 400 g 3 tot 4 uur 45 min. Wij adviseren u de warmhoudfunctie niet langer dan een uur te gebruiken. € De opwarmtijd hangt van verschillende factoren af, zoals bijvoorbeeld: − Materiaal en dikte van het serviesgoed. ˆ Als de ventilator werkt, dan betekent dat dat de weerstand waarschijnlijk defect is; als de ventilator niet werkt, betekent dat dat de ventilator waarschijnlijk defect is. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX KD91404E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX KD91404E zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag