Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX KD82103E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX KD82103E. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX KD82103E handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX KD82103E te teleladen.


AEG-ELECTROLUX KD82103E : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (628 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX KD82103E

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Deze zullen u een beter resultaat geven bij het gebruiken van uw servieswarmer. Om van onze garantie gebruik te kunnen maken, dient u in geval u een beroep doet op onze technische dienst het "Garantiecertificaat" op te sturen en het aankoopbewijs van de servieswarmer voor te leggen met de datum en stempel van de verkoper. Als u het apparaat aan derden ter beschikking stelt, geef er dan ook de handleiding bij!Verwijdering van de verpakking De verpakking draagt het teken van het Groene Punt. [. . . ] De elektrische aansluiting komt tot stand via een meerpolige schakelaar die de maximale intensiteit kan verdragen en die een minimale ruimte van 3mm tussen de contacten heeft, waardoor de stroom in noodgevallen of bij het schoonmaken van de servieswarmer wordt afgesloten. Als voor de elektrische aansluiting een stekker wordt Controleer voor u het apparaat aansluit of de gegevens (spanning en frequentie) op het typeplaatje overeenkomen met de stroomspanning van uw installatie. Indien dit niet het geval is, zouden er zich storingen kunnen voordoen. Neem contact op met een erkend elektricien die de bestaande veiligheidsnormen in acht neemt. De fabrikant stelt zich niet verantwoordelijk voor schade opgelopen door een onjuiste montage of aansluiting. De elektrische veiligheid van het apparaat wordt slechts gegarandeerd als het geaard is. De fabrikant stelt zich niet verantwoordelijk voor schade opgelopen door een gebrekkig beveiligingssysteem van de installatie of het ontbreken ervan (bijv. Slechts op deze manier wordt gewaarborgd dat u geen elektrische onderdelen kan bereiken. Eventueel aanrakingen met geleidende onderdelen of wijzigingen aan elektrische of mechanische onderdelen kunnen gevaarlijk zijn voor de gebruiker en een correcte werking van het apparaat verhinderen. Alle reparaties of onderhoud, in het bijzonder van onderdelen onder stroom, mogen alleen door de fabrikant erkende vakmensen worden uitgevoerd. De fabrikant en handelaars stellen zich niet verantwoordelijk voor persoonlijke letsels, letsels bij dieren of materiële schade veroorzaakt door reparaties en onderhoud door niet bevoegde personen. Alle reparaties tijdens de garantietijd mogen alleen door de fabrikant erkende vakmensen worden uitgevoerd. Als dit niet het geval is valt de schade door die reparatie niet onder de garantie. Om het apparaat af te sluiten, dient u zich ervan te vergewissen dat: - De zekeringen/stroomonderbrekers op het schakelbord zijn uitgeschakeld. Trek om de stekker uit het stopcontact te halen niet aan het snoer maar aan de stekker zelf. Voorzorgen tijdens het gebruik Dit apparaat voldoet aan de van kracht zijnde veiligheidsnormen. Lees aandachtig de gebruiksaanwijzingen vóór de eerste ingebruikname. De fabrikant stelt zich niet verantwoordelijk voor storingen door onachtzaam of onjuist gebruik van het apparaat. Bescherm uw handen door ovenwanten of pannenlappen te gebruiken als u het servies uit de servieswarmer haalt. Wees extra voorzichtig met kinderen en laat hen niet in de buurt van het apparaat spelen. Kinderen mogen de oven alleen zonder toezicht van een volwassene gebruiken indien zij op de hoogte zijn gebracht van de gebruiksaanwijzingen zodat zij het apparaat veilig kunnen gebruiken en zich bewust zijn van de gevaren in geval van onjuist gebruik. Bewaar geen synthetische of licht ontvlambare voorwerpen in de servieswarmer, aangezien deze zouden kunnen smelten of vlam vatten bij het aanzetten. [. . . ] Maak de binnenkant van de servieswarmer regelmatig schoon met een vochtige doek. Als die heel vuil is, kan u enkele druppels afwasmiddel aan het water toevoegen. De antislipbodem kan met de hand worden gewassen in warm water met enkele druppels afwasmiddel. Plaats de antislipbodem pas weer op zijn plaats als de lade volledig is opgedroogd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX KD82103E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX KD82103E zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag