Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX KB9810E-M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX KB9810E-M. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX KB9810E-M handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX KB9810E-M te teleladen.


AEG-ELECTROLUX KB9810E-M : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1934 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX KB9810E-M (1866 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX KB9810E-M

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] MICROMAT KB9810E Elektrische inbouwoven Gebruiks- en installatiehandleiding Geachte klant, Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar de gebruiksaanwijzing zodat deze later kan worden geraadpleegd. Geef deze gebruiksaanwijzing door aan een eventuele volgende eigenaar van het apparaat. 1 3 2 De volgende symbolen worden in de tekst gebruikt: Veiligheidsvoorschriften Waarschuwing!Aanwijzingen en praktische tips Milieu-informatie 2 Inhoud Gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 11 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 17 18 19 21 23 24 24 25 25 27 28 35 35 36 36 37 Veiligheidsvoorschriften . [. . . ] Als de tijd afloopt, kan de duur met de toets en worden verhoogd of met de toets worden verlaagd. Na het verstrijken van de tijd klinkt er een zoemer gedurende 2 minuten. Toets Klokfuncties zo vaak indrukken, tot het symbool voor Duur knippert. 3. Met het indrukken van de toets Start begint de ingestelde tijd af te lopen. Door het herhaald indrukken van de toets Klokfuncties kan de actuele dagtijd worden opgevraagd. Na het verstrijken van de tijd klinkt er een zoemer gedurende 2 minuten. Zoemer uitschakelen: Druk op een willekeurige toets. 32 Einde 1. Toets Klokfuncties zo vaak indrukken, tot het symbool voor Einde knippert. 3. Met de toets of de gewenste uitschakeltijd instellen. 3 De symbolen voor Einde en Duur branden. Door het herhaald indrukken van de toets Klokfuncties kan de actuele dagtijd worden opgevraagd. Na het verstrijken van de tijd klinkt er een zoemer gedurende 2 minuten. "0. 00" wordt aangegeven en de symbolen voor Einde en Duur knipperen. Zoemer uitschakelen: Druk op een willekeurige toets. 33 3 Duur en Einde gecombineerd Duur en Einde kunnen gelijktijdig worden gebruikt wanneer de oven op een later tijdstipautomatisch moet worden in- en uitgeschakeld. Met de functie Duur kunt u de benodigde gaartijd voor het gerecht instellen, bijvoorbeeld 1 uur. 3. Met de functie Einde het tijdstip instellen, waarop het gerecht klaar moet zijn, bijvoorbeeld: 14. 05 uur. De symbolen voor Duur en Einde branden. De oven wordt automatisch ingeschakeld op het berekende tijdstip, bijvoorbeeld: 13:05 uur. Na het verstrijken van de ingestelde duur klinkt er gedurende 2 minuten een zoemer en wordt de oven automatisch uitgeschakeld, bijvoorbeeld: 14:05 uur. 34 Overige functies Indicatie-uitschakeling 2 U kunt energie besparen door de indicatie uit te schakelen. Druk net zo lang tegelijk op de toetsen Klokfuncties en totdat de indicatie donker wordt De indicatie wordt automatisch ingeschakeld wanneer het apparaat weer in gebruik wordt genomen. Wanneer u wilt dat de dagtijd weer blijvend wordt aangegeven, moet u de indicatie weer inschakelen. Houd de toetsen Klokfuncties en tegelijk ingedrukt, totdat de indicatie weer verschijnt. 3 35 Kinderbeveiliging Zodra de kinderbeveiliging is ingeschakeld, kan het apparaat niet meer worden gebruikt. Houd de toetsen en tegelijk ingedrukt, totdat in de indicatie SAFE verschijnt. Houd de toetsen programma's bakken en braden en tegelijk ingedrukt totdat in de indicatie SAFE dooft. De kinderbeveiliging is nu uitgeschakeld en de oven weer klaar voor gebruik. Toets-zoemer Toets-zoemer uitschakelen 1. De toets-zoemer is nu uitgeschakeld. Toets-zoemer inschakelen Houd de toetsen en tegelijk ingedrukt, totdat een zoemer klinkt (ca. [. . . ] Op deze manier brandt het vuil namelijk niet aan en kunt u vuil het makkelijkst verwijderen. Bij het openen van de ovendeur schakelt automatisch de ovenverlichting in. Let op: neem bij gebruik van ovenspray altijd de aanwijzingen van de fabrikant in acht! 3 1 Accessoires Alle inschuifdelen (rooster, inschuifroosters enz. ) elke keer na het gebruik afwassen en goed afdrogen. Kort laten inweken zorgt voor makkelijker schoonmaken. 66 Niveaurails Voor het schoonmaken van de zijwanden kunnen de niveaurails links en rechts in de oven worden verwijderd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX KB9810E-M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX KB9810E-M zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag