Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX KAM80

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX KAM80. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX KAM80 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX KAM80 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX KAM80 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2593 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX KAM80

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het snoer nooit met het hete warmhoudplaatje in aanraking laten komen! Het apparaat niet in gebruik nemen als: ­ het snoer beschadigd is, ­ de ommanteling zichtbare schade vertoont. Vóór onderhoud of reiniging altijd het apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken! [. . . ] De latere hoeveelheid koffie is minder, omdat de gemalen koffie water opzuigt. Als het aansluitsnoer te lang is, kunt u het deel dat niet gebruikt wordt in het vak aan de achterzijde van de apparaat schuiven. Voordat u de eerste keer koffie zet, moet u het koffiezetproces eerst een of twee keer met alleen water uitvoeren. Vul het waterreservoir tot de maxmarkering met koud water en laat dit zonder gemalen koffie en filterpapier in de koffiekan lopen terwijl het apparaat ingeschakeld is. U kunt de maalgraad veranderen en de roostering van de bonen aanpassen. Wij raden u aan een stand in het midden te kiezen, die is geschikt voor de gebruikelijke koffiesoorten. Tijdens het maalproces kan het voorkomen dat het maalkanaal geblokkeerd raakt. Het malen begint onmiddellijk, de groene bedrijfsindicatie knippert snel. Koffie bereiden van reeds gemalen koffie 3 0 0 0 0 0 0 0 0 U kunt koffie met reeds gemalen koffie zetten. Na het koffie zetten houdt het warmhoudplaatje de koffie in de glazen kan warm. Twee uur na het koffie zetten wordt het warmhoudplaatje automatisch uitgeschakeld en gaat de groene bedrijfsindicatie uit. Let erop dat u de filterinzet op de juiste manier inzet en vergrendelt!0 Het apparaat alleen met een vochtige doek schoonmaken, nooit in water onderdompelen. Alleen koffiekan en deksel van de koffiekan zijn afwasmachinebestendig. Van tijd tot tijd (uiterlijk bij een verstopping) moet het molenkanaal worden gereinigd om vettige koffieresten te verwijderen. "Veeg" de koffieresten (ook uit het achterste deel van het kanaal) met een geschikt voorwerp (bijv. Bij gebruik van donkere, vettige koffiebonen moet het molenkanaal vaker gereinigd worden dan bij lichte bonen. Zo voorkomt u verstopping van het molenkanaal: Gebruik geen bevroren koffiebonen, omdat deze bij het ontdooien condenswater vormen, dat tot verstopping kan leiden. [. . . ] Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. Als de wateruitloop per ongeluk naar buiten is gedraaid, draai hem dan met de omzethendel (afb. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX KAM80

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX KAM80 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag