Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX KAM300

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX KAM300. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX KAM300 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX KAM300 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX KAM300 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (14972 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX KAM300

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Zur Einschaltzeit erlischt die grüne Kontrolllampe der Taste AUTO und die rote Kontrolllampe der Taste (Bild 2/B) leuchtet. Wenn die einmal vorprogrammierte Einschaltzeit, die Tassenzahl und die Kaffeestärke nicht verändert werden sollen, brauchen Sie nur noch die Taste AUTO zur Aktivierung der , , Auto"-Funktion zu drücken. Hat die grüne Kontrolllampe bereits aufgehört zu blinken, bevor die Einstellungen beendet sind, Taste AUTO (Bild 2/F) erneut drücken und mit der Programmierung fortfahren. Ist das Gerät über die "Auto"-Funktion vorprogrammiert (die grüne Kontrolllampe der Taste AUTO leuchtet für , , , , Auto"-Funktion aktiviert"), aber Sie wollen Ihren Kaffee vor der Programmierzeit, so müssen Sie die , , Auto"Funktion mit der Taste AUTO (Bild 2/F) ausschalten. [. . . ] Het apparaat niet in gebruik nemen als: ­ het snoer beschadigd is, ­ de ommanteling zichtbare schade vertoont. Vóór onderhoud of reiniging altijd het apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken!Gebruik de koffiemolen alleen voor het malen van geroosterde koffiebonen, niet voor andere korrelvormige levensmiddelen. Geen bevroren of gekarameliseerde koffiebonen in het bonenreservoir doen, alleen gebrande koffiebonen. Reparaties aan dit apparaat mogen alleen door vakbekwame deskundigen worden uitgevoerd. Als gevolg van ondeskundig uitgevoerde reparaties kan een aanzienlijk gevaar ontstaan. Neem in het geval van reparaties contact op met de klantenservice of een De veiligheid op de eerste pagina's van deze gebruiksaanwijzing. Bewaar de gebruiksaanwijzing zodat u later nog eens iets kunt nalezen. Geef de gebruiksaanwijzing door aan een eventuele volgende eigenaar van het apparaat. A koffiekan met kopjesmarkering en deksel B draaifilter met filterinzet en antidruppelventiel C koffiekan met kopjesmarkering en deksel D zwenkbare watertoevoer E voorraadreservoir koffiemolen met deksel F maalgraadinstelling G molenkanaal H zwenkhendel watertoevoer J waterreservoir met deksel en inzet voor koolfilter K display L bedieningselementen M warmhoudplaatje met speciale laag N typeplaatje (onderzijde van het apparaat) Inschakeltijd), Tassenzahl, koffiesterkte, filtercontrole, aromastand B aan/uit-toets met bedrijfsindicatie (rood) C aromatoets D toets voor koffiesterkte E insteltoets voor uren F toets voor programma-activering met bedrijfsindicatie (groen) G toets voor hoeveelheid kopjes H filtercontrole J insteltoets voor minuten K programmeertoets voor inschakeltijd, hoeveelheid kopjes, koffiesterkte Als het apparaat voor verkeerde doeleinden wordt gebruikt of verkeerd wordt bediend, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele schade. Dit apparaat is niet geschikt voor personen (ook kinderen) met een lichamelijke, sensorische of geestelijke handicap of met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij het gebruik van het apparaat eerst hebben geleerd onder toezicht of met instructie van een persoon die voor hun veiligheid verantwoordelijk is. De symbolen voor de koffiesterkte hebben de volgende betekenis: slappe koffie normale koffie sterke koffie Als de groene bedrijfsindicatie al is opgehouden met knipperen voordat het instellen afgelopen is, druk dan nogmaals op de toets AUTO (afb. 3 seconden nadat er voor het laatst op een toets is gedrukt, houdt de groene bedrijfsindicatie op met knipperen. Als er meer dan 4 kopjes zijn ingesteld, kan de aromastand niet gekozen worden. 0 Als er nogmaals op de toets 2-4 wordt gedrukt, wordt er heen en weer geschakeld tussen en kopjes; de aromastand blijft ingeschakeld. Als het malen afgelopen is, zwenkt de watertoevoer automatisch terug naar de koffiezetstand en begint de koffiebereiding. De volgende instellingen moeten gemaakt worden zolang de groene bedrijfsindicatie knippert. Als de groene bedrijfsindicatie al is opgehouden met knipperen voordat het instellen afgelopen is, druk dan nogmaals op de toets AUTO (afb. 00 uur, 4 kopjes, normale sterkte, met aromastand ­ dan verschijnt: Pas op bij het bereiden van koffie van bonen: de koffie wordt bereid met de instellingen in de normale modus (hoeveelheid kopjes, koffiesterkte). Als deze instellingen anders zijn dan die van de "auto"-functie, moet u de instellingen in de normale modus voor de start aanpassen!3 seconden nadat er voor het laatst op een toets is gedrukt, houdt de groene bedrijfsindicatie op met knipperen. In het display verschijnen weer de tijd en de instellingen in de normale modus. [. . . ] Na de koffiebereiding houdt het warmhoudplaatje de koffie in de glazen kan warm. Als het apparaat met de "auto"-functie voorgeprogrammeerd is (de groene bedrijfsindicatie van de toets AUTO brandt om aan te geven dat de "auto"functie geactiveerd is), maar u uw koffie voor de geprogrammeerde tijd als wilt hebben, moet u de "auto"-functie met de toets AUTO (afb. Let erop dat u de filterinzet op de juiste manier inzet en vergrendelt!0 Het apparaat alleen met een vochtige doek schoonmaken, nooit in water onderdompelen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX KAM300

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX KAM300 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag