Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX JTV38000X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX JTV38000X. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX JTV38000X handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX JTV38000X te teleladen.


AEG-ELECTROLUX JTV38000X : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2370 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX JTV38000X

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Aangezien deze bestanddelen vluchtig zijn, kunnen ze een explosie veroorzaken. Brandgevaar:voorwerpen die vlekken bevatten of gedrenkt zijn in plantaardige of bakolie vormen een gevaar voor brand en mogen niet in de wasdroger geplaatst worden. Als u uw was met vlekkenverwijderaar heeft gewassen, moet u een extra Het is gevaarlijk om de specificaties te wijzigen of om te proberen op enigerlei wijze veranderingen aan te brengen aan dit apparaat. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte lichamelijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of tenzij zij van een dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat. [. . . ] Kinderen herkennen de gevaren die bij elektrische apparaten horen vaak niet. Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen. Plastic folie, polystyreen) kunnen een gevaar opleveren voor kinderen - houd uit de buurt van kinderen. Berg alle wasmiddelen op een veilige plaats, buiten het bereik van kinderen, op. Zorg ervoor dat kinderen of huisdieren niet in de trommel kunnen klimmen. Deze machine is niet bedoeld voor gebruik door jonge kinderen of verstandelijk gehandicapten zonder toezicht. Gooi de verpakking in een geschikte verzamelcontainer om het te recyclen. Op het product of op Het symbool de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit product, kunt u contact opnemen met de gemeente, de gemeentereiniging of de winkel waar u het product hebt gekocht. 7 Vergrendelingsknoppen 8 Typeplaatje 9 Schuifknop voor het openen van de condenserdeur 10 Filter 11 Waterreservoir Het tussenstuk kan alleen worden gebruikt met de in de folder gespecificeerde wasautomaten. U kunt deze functie gebruiken om het geluid te activeren of te inactiveren. Voor het wijzigen van een programma, draait u de programmakeuzeknop naar Stop en stelt u het programma opnieuw in. Het wasgoed kan tijdens de anti-kreukfase uit de machine gehaald worden. De kinderbeveiliging kan worden ingesteld om te voorkomen dat kinderen spelen met het apparaat. De kinderbeveiligingsfunctie vergrendelt alle druktoetsen en de programmakeuzeknop (deze functie vergrendelt niet de knop voor Aan/Uit ). Voor het activeren van de kinderbeveiligingsfunctie drukt u tegelijkertijd op de toetsen voor Startuitstel en Anti-kreuk tot het symbool zichtbaar wordt op de display. Voor het deactiveren drukt u opnieuw op de bovenstaande toetsen tot het symbool verdwijnt. u kunt de kinderbeveiligingsfunctie activeren: · Voordat u op de Start/Pauze -toets drukt - kan het apparaat niet starten · Nadat u op de Start/Pauze -toets hebt gedrukt - worden alle druktoetsen en de programmakeuzeknop uitgeschakeld. Hiermee kan de start van het droogprogramma met minimaal 30 minuten en maximaal 20 uur worden uitgesteld. Druk opnieuw op de toets Startuitstel totdat de vereiste uitsteltijd op het display wordt weergegeven (bv. Als de Zoemer actief is, klinkt er gedurende een minuut een geluidssignaal met onderbrekingen. [. . . ] Belemmer de speling tussen het apparaat en de vloer niet met hoogpolig tapijt, houten strips of dergelijke. Dit kan de temperatuur laten stijgen, die de werking van het apparaat kan belemmeren. Het apparaat mag niet op een vloer worden geplaatst die niet tegen hoge temperaturen bestendig is. Bij het bedienen van de wasdroger mag de kamertemperatuur niet lager liggen dan +5 °C en niet hoger dan +35 °C, omdat dit de prestaties van het apparaat kan beïnvloeden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX JTV38000X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX JTV38000X zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag