Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ÍKO_ARCTIS1043-4GS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ÍKO_ARCTIS1043-4GS. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX ÍKO_ARCTIS1043-4GS handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ÍKO_ARCTIS1043-4GS te teleladen.


Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX ÍKO_ARCTIS1043-4GS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!, Voorzichtig!, Let op!) wordt de aandacht gevestigd op aanwijzingen die belangrijk zijn voor Uw veiligheid of voor het juist functioneren van het apparaat. Hier absoluut op letten. Dit symbool leidt Uw stap voor stap door de bediening van het apparaat. Na dit symbool wordt uitleg gegeven over de bediening en het praktisch gebruik van het apparaat. Met het klaverblad worden tips en aanwijzingen voor een economisch en milieuvriendelijk gebruik van het apparaat aangegeven. [. . . ] Schroefgaten met plugjes afsluiten. Omzetten van de deur van het vriesvak Deur van het vriesvak iets openen. De draaiknop voor de temperatuurkeuze bevindt zich rechts in de koelruimte. Draaien in de richting van , , 1" (met de wijzers van de klok mee): koelaggregaat aan, dit werkt dan automatisch. Stand , , 1" betekent: hoogste binnentemperatuur, warmste instelling. Stand , , 6" betekent: laagste binnentemperatuur, koudste instelling. AEG62 De temperaturen in koelruimte en vriesvak kunnen niet gescheiden geregeld worden. Bij deze instelling kunt u er zeker van zijn dat verse levensmiddelen op de juiste wijze kunnen worden ingevroren en dat de bewaartemperatuur in het vriesvak ca. Als verse levensmiddelen snel moeten worden ingevroren, kunt u stand , , 6" kiezen. Let u erop, dat de temperatuur in de koelruimte niet beneden 0°C komt en zet de temperatuurregelaar tijding op stand , , 3" of , , 4" terug. op hete zomerdagen) en koude instelling van de temperatuurregelaar (stand "5" tot "6") kunnen er voor zorgen dat de compressor continue werkt. Reden: De compressor dient ononderbroken te lopen om bij een hogere omgevingstemperatuur de lage temperatuur van het apparaat te kunnen handhaven. De koelruimte ontdooit dan niet meer ­ automatisch ontdooien van de koelruimte is alleen bij stilstaande compressor mogelijk (zie hoofdstuk "Ontdooien"). · Voor het sluiten van zakken en folies zijn geschikt: plastic klemmen, elastiekjes of plakband. · Voor het sluiten de lucht uit de zakjes en folies strijken omdat lucht het uitdrogen van bevroren artikelen bevordert. · Diepvriesdozen niet tot aan de bovenrand vullen met (half)vloeibare diepvriesproducten omdat vloeistof tijdens het invriezen uitzet. Het maken van ijsblokjes Ijsbakje voor 3/4 met koud water vullen, in het vriesvak plaatsen en laten bevrietzen. Om de ijsblokjes los te maken de ijsbakje omdraaien of kort onder stromend water houden. Een eventueel vastgevroren ijsbakje in geen geval met spitse of scherpe voorwerpen losmaken, het gevaar bestaat dan dat u de koudekringloop beschadigt. 63 Ontdooien De koelruimte wordt automatisch ontdooid De achterwand van de koelruimte wordt met rijp bedekt als de compressor loopt en ontdooit weer als de compressor stilstaat. Het dooiwater wordt automatisch verdampt. Vriesvak ontdooien Als het apparaat aanstaat en tijdens het openen van de deur van het vriesvak slaat vocht als rijp neer in het vriesvak. Het vriesvak dient in ieder geval ontdooid te worden als de rijplaag ca. Een geschikt moment voor het ontdooien is als het apparaat leeg is of als er nog maar weinig artikelen in liggen. · Geen electrische verwarmingsapparaten en andere mechanische of kunstmatige hulpmiddelen gebruiken om het ontdooien te versnellen, met uitzondering van die die in deze gebruiksaanwijzing aanbevolen worden. · Geen ontdooisprays gebruiken, deze kunnen gevaarlijk voor de gezondheid zijn en/of stoffen bevatten die plastic aantasten. Bevroren artikelen er uitnemen, in meerdere lagen krantenpapier wikkelen en op een koele plaats leggen. [. . . ] Apparaat iets wegtrekken. De levensmiddelen zijn te warm. Binnenverlichting werkt niet. Sterke rijpvorming in het apparaat, eventueel ook aan de deurafdichting. Deurafdichting is lek (eventueel na het verwisselen van de deuraanslag). Ongewone geluiden. Apparaat staat niet recht. een leiding, aan de achterkant van het apparaat komt tegen een ander onderdeel van het apparaat aan of tegen de muur. Dit onderdeel voorzichtig wegbuigen. Na het wijzigen van de Dit is normaal, het betreft temperatuurinstelling start geen storing. de compressor niet direct. De compressor start na enige tijd automatisch. Water op de bodem van de Ontdooiwaterafvoer is ver- Zie hoofdstuk "Reiniging koelruimte of op de planstopt. Voor het verwisselen van de lamp het apparaat uitzetten en de stekker uit het stopcontact trekken of de zekering uitschakelen c. q. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX ÍKO_ARCTIS1043-4GS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX ÍKO_ARCTIS1043-4GS zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag