Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ÍKO_ARCTIS.SUPER.3140-4.GS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ÍKO_ARCTIS.SUPER.3140-4.GS. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX ÍKO_ARCTIS.SUPER.3140-4.GS handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ÍKO_ARCTIS.SUPER.3140-4.GS te teleladen.


AEG-ELECTROLUX ÍKO_ARCTIS.SUPER.3140-4.GS : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1148 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX ÍKO_ARCTIS.SUPER.3140-4.GS (1157 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX ÍKO_ARCTIS.SUPER.3140-4.GS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Toch zien wij ons genoodzaakt, u op het volgende te wijzen: Gebruik volgens de voorschriften Het apparaat is bedoeld voor gebruik in het huishouden. Het is geschikt om levensmiddelen in te vriezen en diepgevroren te bewaren en om ijs te bereiden. Als het apparaat voor verkeerde doeleinden wordt gebruikt of foutief wordt bediend, wordt eventuele schade niet door de garantiebepalingen gedekt. Constructieve wijzigingen of veranderingen aan het apparaat zijn uit veiligheidsoverwegingen niet toegestaan. [. . . ] Tip: controleer de temperatuur in de vriesruimte met een in de handel verkrijgbare thermometer; meetbereik ca. Aanwijzing: De volgende factoren hebben invloed op de temperatuur in de vriesruimte: - omgevingstemperatuur; - hoeveelheid opgeslagen levensmiddelen; - vaak of lang openen van de deur. Stel de temperatuur na enkele uren eventueel nog bij. Apparaat uitschakelen Om het apparaat uit te schakelen de temperatuurregelaar op stand 0 draaien. Als het apparaat voor langere tijd buiten bedrijf moet worden gesteld: Apparaat uitschakelen en stekker uit het stopcontact trekken of zekering in de huisinstallatie uitschakelen. Binnenruimte grondig reinigen (zie hoofdstuk "Reiniging en onderhoud"). Deur open laten staan om reukvorming te voorkomen. Invriezen Attentie!Dat is de maximale hoeveelheid verse levensmiddelen, die binnen 24 uur kan worden ingevroren. Als u meerdere dagen achter elkaar verse levensmiddelen invriest, neemt u slechts 2/3 tot 3/4 van de op het typeplaatje aangegeven hoeveelheid. Alleen verpakte levensmidelen in de vriesruimte leggen, opdat ze niet uitdrogen, niet hun smaak verliezen en geen smaakjes aan andere diepvriespoducten kunnen afgeven. de houdbaarheidsdatum van diepvriesproducten. Ontdooien Tijdens het gebruik en bij het openen van de deur slaat vocht in de binnenruimte als rijp neer, vooral aan de bovenkant. Verwijder deze rijp van tijd tot tijd met de meegeleverde kunststof schraper. Reparaties aan het apparaat mogen alleen door vakmensen worden uitgevoerd. Onvakkundige reparaties kunnen tot aanzienlijke risico's voor de gebruiker leiden. Wend u bij reparaties tot uw vakhandelaar of onze service-afdeling. 31 Storing Apparaat werkt niet. De temperatuur in de vriesruimte is niet laag genoeg Sterke rijpvorming in het apparaat, evt. ook aan de deurafdichting Na wijziging van de temperatuurinstelling begint de compressor niet direct Mogelijke oorzaak/oplossing - Temperatuurregelaar staat op stand 0 (zie hoofdstuk "In gebruik nemen - temperatuur instellen"). - De temperatuur is niet goed ingesteld (zie hoofdstuk "In gebruik nemen - temperatuur instellen"). - De deur is lange tijd open geweest of u hebt in de afgelopen 24 uur grote hoeveelheden warme levensmiddelen in de vriesruimte gelegd. - De ventilatie-opening onder het apparaat is afgedekt/versperd, resp. de lucht aan de achterkant van het apparaat kan niet naar boven wegtrekken. - Het apparaat staat naast een warmtebron (zie hoofdstuk "Plaats van opstelling"). Oplossing: de ondichte plekken voorzichtig met een föhn verwarmen (niet warmer dan ca. Tegelijkertijd de verwarmde deurafdichting met de hand zo in vorm trekken dat hij weer goed aansluit. [. . . ] Op herstellingen geven wij een garantie van 12 maanden, uitsluitend op hetzelfde gebrek. Verdere of andere aanspraken, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan buiten het product, zijn uitgesloten voor zover een aansprakelijkheid niet wettelijk is vastgelegd. In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van het product niet overtreffen, tenzij wettelijk anders is bepaald. 34 Deze garantievoorwaarden gelden voor in Nederland gekochte en/of in gebruik zijnde producten. Indien een product naar het buitenland wordt gebracht dient de gebruiker na te gaan of het product voldoet aan de technische voorwaarden ( o. a. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX ÍKO_ARCTIS.SUPER.3140-4.GS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX ÍKO_ARCTIS.SUPER.3140-4.GS zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag