Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ÍKO_ARCTIS.SUPER.3140-4.GS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ÍKO_ARCTIS.SUPER.3140-4.GS. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX ÍKO_ARCTIS.SUPER.3140-4.GS handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX ÍKO_ARCTIS.SUPER.3140-4.GS te teleladen.


AEG-ELECTROLUX ÍKO_ARCTIS.SUPER.3140-4.GS : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1148 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX ÍKO_ARCTIS.SUPER.3140-4.GS (1157 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX ÍKO_ARCTIS.SUPER.3140-4.GS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!, Voorzichtig!, Let op!) wordt de aandacht gevestigd op aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het juist functioneren van het apparaat. Hier absoluut op letten. Dit symbool leidt uw stap voor stap door de bediening van het apparaat. Na dit symbool wordt uitleg gegeven over de bediening en het praktisch gebruik van het apparaat. Met het klaverblad worden tips en aanwijzingen voor een economisch en milieuvriendelijk gebruik van het apparaat aangegeven. [. . . ] Ontdooide koude­accu's op dezelfde wijze weer invriezen, bijv. na het schoonmaken van het apparaat. Beschrijving van het apparaat = Lade (voor bewaren en invriezen) = Lade (alleen voor bewaren) = Lade (alleen voor bewaren) = Lade (alleen voor bewaren) = Bedieningspaneel = Temperatuurindicatie De stabiele laden kunnen niet kiepen en zijn voorzien van een eindstop. Daardoor kunt u diepvriesproducten makkelijk en veilig rangschikken en uitnemen. Bovendien schakelt u de snelvriesschakelaar (2) in, het gele lampje (4) gaat branden, het akoestische signaal wordt uitgeschakeld en het koelaggregaat werkt continu. Pas als het rode lampje (5) niet meer brandt, schakelt u de snelvriesschakelaar (2) uit, het gele lampje (4) gaat uit, het akoestische signaal is weer geactiveerd. Met de temperatuurregelaar (1) kan de gewenste bewaartemperatuur (-18°C of kouder) worden ingesteld. Attentie: controleert u regelmatig aan de hand van het rode temperatuur-controlelampje (5) en de thermometer of de bewaartemperatuur laag genoeg is. 34 Koude-accu (niet bij alle modellen) In één van de laden van de vriesruimte bevindt zich een koude-accu. Als de stroom uitvalt of bij een storing aan het apparaat verlengt de koude-accu de tijd tot de diepvriesartikelen te warm worden met meerdere uren. De koude-accu kan dit echter alleen optimaal doen als hij in de bovenste lade vooraan boven op de diepvriesartikelen gelegd wordt. De koude-accu kan tijdelijk ook als koelelement voor koeltassen gebruikt worden. Invriezen en diepgevroren bewaren In uw diepvrieskast kunt u diepvriesproducten bewaren en verse levensmiddelen zelf invriezen. · Voor het invriezen van levensmiddelen dient de temperatuur in de vriesruimte ­18 °C of lager te zijn. · De getallen geven voor iedere soort diepvriesproduct de bewaartijd in maanden aan. Of de hoogste of de laagste waarde van de aangegeven bewaartijd geldt, hangt af van de kwaliteit van de levensmiddelen en de behandeling voorafgaand aan het invriezen. Voor levensmiddelen met een hoog vetgehalte geldt altijd de laagste waarde. Het maken van ijsblokjes IJsbakje voor 3/4 met koud water vullen, in de diepvrieskast plaatsen en laten bevriezen. Om de ijsblokjes los te maken het ijsbakje omdraaien of kort onder stromend water houden. Een eventueel vastgevroren ijsbakje in geen geval met spitse of scherpe voorwerpen losmaken. Gebruik de bijgevoegde ijsschraper. Ontdooien en reinigen Als het apparaat aanstaat en als de deur geopend wordt, slaat vocht in het interieur, in het bijzonder op de verdamper, als rijp neer. Deze rijp van tijd tot tijd met de bijgevoegde plastic schraper verwijderen. Het apparaat dient in ieder geval ontdooid te worden als de rijplaag ca. Een geschikt moment voor het ontdooien is als het apparaat leeg is of als er nog maar weinig artikelen in liggen. Elke temperatuurstijging vermindert de houdbaarheid van de diepvriesproducten. 12 uur van te voren het apparaat op snelvriezen, om een koudereserve in de diepvriesprodukten te scheppen. [. . . ] Zie hoofdstuk "Opstelplaats". De temperatuur in de vriesruimte is niet voldoende, rode lampje brandt, akoestisch temperatuursisgnaal klinkt. In de laatste 24 uur zijn grotere hoeveelheden warme levensmiddelen opgeslagen. Het apparaat staat naast een warmtebron. Sterke rijpvorming in het apparaat, eventueel ook aan de deurafdichting. Ongewone geluiden. Snelvriesschakelaar aanzetten, vrieskast gesloten Storing aan het apparaat. Op de ondichte plaatsen de deurafdichting voorzichtig met een föhn® verwarmen (niet heter dan ca. warmde deurafdichting met de hand zo in vorm trekken dat hij weer helemaal sluit. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX ÍKO_ARCTIS.SUPER.3140-4.GS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX ÍKO_ARCTIS.SUPER.3140-4.GS zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag