Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX IKE63441FB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX IKE63441FB. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX IKE63441FB handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX IKE63441FB te teleladen.


AEG-ELECTROLUX IKE63441FB : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (735 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX IKE63441FB

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 21 VOOR PERFECTE RESULTATEN Bedankt dat u voor dit AEG-product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen maken met functies die gewone apparaten wellicht niet hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt profiteren. Ga naar onze website voor: Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en onderhoudsinformatie: www. [. . . ] kookzone instellen:raak meerdere malen aan tot het lampje van de gewenste kookzone brandt. Van de De functie inschakelen: raak timer aan om de tijd in te stellen (00 - 99 minuten). Als het lampje van de kookzone langzaam gaat knipperen, wordt de tijd afgeteld. Om het juiste tijdstip van de dag te wijzigen: selecteer de kookzone met Raak of aan. Als de tijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal en knippert 00. 4 Automatisch opwarmen Activeer deze functie om in een kortere tijd een gewenste kookstand te krijgen. Als het aan staat, werkt de zone in het begin op de hoogste kookstand en gaat daarna verder met koken op de gewenste kookstand. Om de functie voor een kookzone in te schakelen: raak aan ( gaat aan). 5 PowerBoost Deze functie maakt meer vermogen beschikbaar voor de inductiekookzones. CountUp Timer (De timer met optelfunctie) Gebruik deze functie om in de gaten te houden hoe lang de kookzone werkt. Als het lampje van de kookzone langzaam knippert, wordt de tijd opgeteld. De en functie stopt de timerfuncties niet: Om in de gaten te houden hoelang de kookzone werkt: selecteer de kookzone met . Kookwekker U kunt deze functie gebruiken als kookwekker terwijl de kookplaat is ingeschakeld en de kookzones niet werken. 8 Blokkering U kunt het bedieningspaneel vergrendelen terwijl de kookzones in werking zijn. Als de tijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal en knippert 00. 9 Kinderbeveiliging van de oven Deze functie voorkomt dat de kookplaat onbedoeld wordt gebruikt. Schakel de kookplaat uit Om de functie uit te schakelen: schakel de kookplaat in met kookstand in. 7 Pauze Deze functie stelt alle kookzones die in werking zijn in op de laagste kookstand. Com De functie gedurende één kooksessie onderdrukken: zet de kookplaat aan 4 seconden gaat aan. Als u stopt met koken en de kookplaat uitschakelt, kan de ventilator nog even blijven werken. Daarna schakelt het systeem de ventilator automatisch uit en wordt voorkomen dat u de ventilator per ongeluk de komende 30 seconden activeert. De ventilatorsnelheid handmatig bedienen U kunt de functie ook handmatig bedienen. [. . . ] Er weerklinkt een geluidssignaal als de kookplaat wordt uitgeschakeld. Het indicatielampje van rest- De zone is niet heet, omdat warmte gaat niet aan. Als de kookzone lang genoeg in werking is geweest om heet te zijn, neemt u contact op met de klantenservice. Er klinkt geen geluidsignaal wanneer u de sensorvelden van het bedieningspaneel aanraakt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX IKE63441FB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX IKE63441FB zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag