Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HTD-5584

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HTD-5584. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX HTD-5584 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HTD-5584 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX HTD-5584 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1196 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX HTD-5584

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 11 09:16 Nederlands Algemene veiligheidsinstructies Lees vóór de ingebruikname van dit apparaat de handleiding uiterst zorgvuldig door en bewaar deze goed, samen met het garantiebewijs, de kassabon en zo mogelijk de doos met de binnenverpakking. Geef ook de handleiding mee wanneer u de machine aan derden doorgeeft. • Gebruik het apparaat uitsluitend privé en uitsluitend voor de voorgeschreven toepassing. [. . . ] € Houd toezicht op kinderen om te waarborgen dat ze niet met het apparaat spelen. Symbolen in deze bedieningshandleiding Belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid zijn speciaal gekenmerkt. Neem deze aanwijzingen strikt in acht om ongevallen en schade aan het apparaat te vermijden: WAARSCHUWING: waarschuwt voor gevaren voor uw gezondheid en toont mogelijk letselrisico’s. Dit apparaat mag niet in de buurt van badkuipen, wastafels of andere met water gevulde voorwerpen worden gebruikt. € Wanneer de haardroger in de badkamer wordt gebruikt, moet u na het gebruik altijd de netsteker uit de contactdoos trekken omdat de nabijheid van water gevaar betekent. Als extra bescherming adviseren wij, een foutstroombeveiliging (RCD) met een voorgeschreven meetstroom van niet meer dan 30 mA in de badkamerstroomkring te installeren. € Met de diffuser kunt u gekruld haar perfect drogen zonder volumeverlies. € Om het hulpstuk te vervangen, trekt u het eraf en plaatst u vervolgens het nieuwe hulpstuk zodanig dat het inklikt. € Sluit het apparaat alleen aan op een volgens de voorschriften geïnstalleerd geaard stopcontact, 230 V/50 Hz. 11 09:16 6 Nederlands Zo stelt u de gewenste temperatuur in ( schakelaar): Positie Positie Positie 1: lage temperatuur 2:  matige warmte voor mild drogen en vormen. Het rooster aan de luchtinlaatzijde van de haardroger regelmatig om te hoge temperaturen op grond van hittestuwing te vermijden. Zo stelt u de gewenste blaassterkte in ( Positie Positie Positie 0: Uit 1: matige luchtstroom 2: sterke luchtstroom COOL SHOT (koude lucht) ❄  deze schakelaar onderbreekt u het Met verwarmingsproces. Houd de toets al naargelang de gewenste lengte van het interval vast in deze stand. Zodra u de schakelaar loslaat, schakelt deze automatisch terug naar de uitgangspositie. [. . . ] Op deze wijze levert u uw bijdrage aan het hergebruik, de recycling en andere verwerkingsvormen voor oude elektronische en elektrische apparaten. Voor informatie over verzamelpunten voor uw apparaten kunt u contact opnemen met uw gemeente of gemeenteadministratie. Reinigen en onderhoud WAARSCHUWING: • Voordat u het apparaat reinigt, trekt u altijd eerst de stekker uit het stopcontact. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX HTD-5584

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX HTD-5584 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag