Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HK956970IB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HK956970IB. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX HK956970IB handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HK956970IB te teleladen.


AEG-ELECTROLUX HK956970IB : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (10698 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX HK956970IB

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel en schade veroorzaakt door een foutieve installatie. Dicht de oppervlakken af met kit om te voorkomen dat ze gaan opzetten door vocht. Dit voorkomt dat hete pannen van het apparaat vallen als de deur of het raam wordt geopend. Als het apparaat geïnstalleerd is boven lades zorg er dan voor dat de ruimte tussen de onderkant van het apparaat en de bovenste lade voldoende is voor luchtcirculatie. [. . . ] Raak één van de tiptoets-schakelaars aan om de warmteinstelling in te stellen of te wijzigen. Raak om de Bridge-functie uit te schakelen aan en het lampje gaat uit. U kunt een gewenste kookstand sneller verkrijgen als u de functie Automatisch opwarmen inschakelt. Deze functie schakelt even de hoogste kookstand in (zie diagram) en verlaagt dan naar de gewenste kookstand. Wordt dezelfde kookstand ingesteld als de laatst ingestelde kookstand. Bij de eerste keer inschakelen is het lin, kerdeel van de zones ingesteld op het middelste deel is ingesteld op en . het rechterdeel is ingesteld op Om deze functie in te schakelen: · Raak aan en het controlelampje gaat branden. Na 9 minuten klinkt een geluidssignaal en de lege kookzones zijn ingesteld op . om deze functie te hervatten: · Raak aan om pannen te plaatsen of te verplaatsen naar het uitgeschakelde paar kookzones. Om deze functie uit te schakelen: · Raak aan om de Chef-functie voor de door u gekozen kookzones uit te schakelen en behoudt de laatste kookstand van de kookzones voor dit paar. Stel de kookstand in op of laat de timer met aftelfunctie de kookzones uitschakelen. De Powerfunctie maakt meer vermogen beschikbaar voor de inductiekookzones. De Powerfunctie kan een beperkte tijd worden ingeschakeld (zie het hoofdstuk Technische informatie). Daarna wordt de inductiekookzone automatisch teruggeschakeld naar de hoogste kookstand. Het vermogensbeheer verdeelt het vermogen tussen twee kookzones die een paar vormen (zie afbeelding). De powerfunctie verhoogt het vermogen naar het maximale niveau voor één kookzone per paar. Het warmte-instellingsdisplay van de verlaagde zone verandert tussen twee niveaus. Gebruik de timer met aftelfunctie om in te stellen hoe lang de kookzone alleen deze keer moet werken. De selectie van de timerfunctie is mogelijk wanneer de kookzones zijn ingeschakeld en nadat de kookstand is ingesteld. De timer met aftelfunctie activeren: raak van de timer aan om de tijd in te stellen ( 00 - 99 minuten). Als het lampje van de kookzone langzaam gaat knipperen, wordt de tijd afgeteld. Het indicatiede kookzone met lampje van de kookzone gaat sneller knipperen. [. . . ] Inbouwapparaten mogen alleen worden gebruikt nadat zij ingebouwd zijn in geschikte inbouwunits of werkbladen die aan de normen voldoen. Als u een beveiligingsdoos gebruikt (extra toebehoren1)), dan zijn de voorste ventilatieruimte van 5 mm en de beschermmat onder het apparaat niet nodig. U kunt de beschermdoos niet gebruiken als u het apparaat boven een oven installeert. Vermogen van kookzones Kookzone Nominaal ver- Powerfunctie mogen (max ingeschakeld warmte-in[W] stelling) [W] 2300 W 2300 W 3200 W 3200 W Maximale duur van de Powerfunctie [min] 10 10 Minimale diameter van het kookgerei [mm] 125 125 1) De beveiligingsdoos is als toebehoren niet in elk land verkrijgbaar. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX HK956970IB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX HK956970IB zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag