Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HK956970FB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HK956970FB. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX HK956970FB handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HK956970FB te teleladen.


AEG-ELECTROLUX HK956970FB : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (10825 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX HK956970FB

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] HK956970FB NL INDUCTIEKOOKPLAAT FR TABLE DE CUISSON À INDUCTION DE INDUKTIONS-KOCHFELD GEBRUIKSAANWIJZING NOTICE D'UTILISATION BENUTZERINFORMATION 2 23 45 2 www. aeg. com INHOUD 4 7 9 13 16 17 20 22 VEILIGHEIDSINFORMATIE BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT DAGELIJKS GEBRUIK NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS ONDERHOUD EN REINIGING PROBLEEMOPLOSSING MONTAGE TECHNISCHE INFORMATIE MILIEUBESCHERMING Recycle de materialen met het symbool . Gooi de verpakking in een geschikte verzamelcontainer om het te recyclen. Help om het milieu en de volksgezondheid te beschermen en recycle het afval van elektrische en elektronische apparaten. Gooi apparaten gemarkeerd met het symbool niet weg met het huishoudelijk afval. [. . . ] Durant la première minute, l'affichage indique le temps en secondes. Une fois la première minute écoulée, l'affichage indique le temps en minutes. L'affichage indique la plus longue durée de fonctionnement de la zone sélectionnée. · Pour désactiver le minuteur progressif : sélectionnez la zone de cuisson et appuyez sur ou pour avec désactiver le minuteur. Lorsque les deux fonctions de minuteur fonctionnent en même temps, l'écran affiche le minuteur progressif en premier. · · Minuterie Vous pouvez utiliser le minuteur comme minuterie lorsque vous n'utilisez pas les zones de cuisson. Appuyez sur la touche ou du minuteur pour régler la durée. Lorsque le minuteur touche à sa fin, un signal sonore se fait entendre et 00 clignote. · Pour arrêter le signal sonore : appuyez sur . Lorsque le décompte du temps du minuteur est terminé, le signal sonore retentit et 00 clignote. · Pour désactiver le signal sonore : appuyez sur . STOP+GO La fonction permet de basculer simultanément toutes les zones de cuisson actives en position de maintien au chaud ( ). Il n'est désormais plus possible de modifier le niveau de cuisson en cours . Le niveau de cuisson précédent s'allume. Minuteur progressif Utilisez le minuteur progressif pour contrôler la durée de fonctionnement de la zone de cuisson sélectionnée. · Pour sélectionner la zone de cuisson (si plusieurs zones sont en cours d'utilisation) : appuyez sur à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'indicateur de la zone de cuisson correspondante s'affiche. · Pour activer le minuteur progressif : 34 www. aeg. com VERROUILLAGE Pendant l'utilisation des zones de cuisson, vous pouvez verrouiller le bandeau de commande, à l'exception de la touche . Ceci empêchera une modification involontaire du niveau de cuisson. Lorsque vous mettez l'appareil à l'arrêt, vous désactivez également cette fonction. ACTIVATION DES SIGNAUX SONORES) Désactivation des signaux sonores Mettez l'appareil à l'arrêt. Appuyez sur , s'allume, le signal sonore est désactivé. Lorsque cette fonction est activée, l'appareil émet des signaux sonores uniquement dans les circonstances suivantes : · quand vous appuyez sur · quand le minuteur arrive en fin de course · quand le décompte se termine · quand vous posez un objet sur le bandeau de commande. SÉCURITÉ ENFANTS Ce dispositif permet d'éviter une utilisation involontaire de l'appareil. Pour activer le dispositif de sécurité enfants : · Activez l'appareil avec . Pour désactiver le dispositif de sécurité enfants · Activez l'appareil avec . Pour désactiver le dispositif de sécurité enfants pour une seule session de cuisson · Activez l'appareil avec . Réglez le niveau de cuisson dans les 10 secondes qui suivent Vous pouvez utiliser l'appareil. · Lorsque vous désactivez l'appareil avec , la sécurité enfants est à nouveau activée. Activation des signaux sonores Mettez l'appareil à l'arrêt. [. . . ] Wenden Sie sich an eine Elektrofachkraft zur Überprüfung der Installation. Lag das Problem am Kochgeschirr, erlischt die Fehlermeldung auf dem Display, aber die Restwärmeanzeige kann weiterhin leuchten. Lassen Sie das Kochgeschirr abkühlen und überprüfen Sie anhand der Angaben im Abschnitt , , Kochgeschirr für Induktionskochzonen", ob es für das Gerät geeignet ist. leuchtet auf. Unsachgemäßer Stromanschluss. Im Gerät ist ein Fehler aufgetreten, da ein Kochgeschirr leer gekocht ist. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX HK956970FB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX HK956970FB zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag