Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HK955420IB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HK955420IB. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX HK955420IB handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HK955420IB te teleladen.


AEG-ELECTROLUX HK955420IB : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2563 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX HK955420IB (2556 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX HK955420IB

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Kinderen moeten in de gaten gehouden worden om te voorkomen dat zij met het apparaat gaan spelen. Veiligheidsinformatie 3 · Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen. · Houd kinderen uit de buurt van het apparaat als het aan staat. Om te voorkomen dat kleine kinderen of dieren per ongeluk het apparaat inschakelen, adviseren wij de kinderbeveiliging te activeren. Veiligheid tijdens het gebruik · Verwijder al het verpakkingsmateriaal, stickers en folie van het apparaat, voordat u het in gebruik neemt. Leg geen metalen voorwerpen, zoals bestek of deksels op de kookplaat; deze kunnen zeer heet worden. [. . . ] 5mm Als u een beveiligingsdoos gebruikt (extra toebehoren), dan zijn de ventilatieruimte voor van 5 mm en de beschermmat onder het apparaat niet nodig. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT Indeling kookplaat 1 2 3 6 5 4 1 Inductiekookzone 2300 W met vermogensfunctie 3200 W 2 Inductiekookzone 1800/2800 W met vermogensfunctie 3500/3700 W 3 Inductiekookzone 2300 W met vermogensfunctie 3200 W 4 Inductiekookzone 2300 W met vermogensfunctie 3200 W 5 Bedieningspaneel 6 Inductiekookzone 2300 W met vermogensfunctie 3200 W Beschrijving van het product 7 Uitrusting bedieningsveld 1 2 3 4 5 10 9 8 7 6 Gebruik de sensorvelden om het apparaat te bedienen. Sensorveld 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Functie schakelt de kookplaat in en uit schakelt de toetsblokkering of het kinderslot in en uit tonen voor welke zone u de tijd instelt toont de tijd in minuten Schakelt de powerfunctie in toont de kookstand Bedieningsknop brander tijdsinstellingen verhogen of verlagen Kookzone selecteren schakelt in en uit STOP+GO een vergrendeling met indicatielampje Kookzoneweergaven van timer Timerdisplay Een kookstanddisplay Bedieningsstrip / met indicatielampje Display kookstand Displays tonen de actieve functies Display De kookzone wordt gebruikt Warmhouden De automatische opwarmfunctie is ingeschakeld Vermogensfunctie is ingeschakeld + cijfer / / Er is een storing OptiHeat Control (restwarmte-indicatie in 3 stappen): kookzone is nog warm / warmhoudstand / restwarmte Vergrendeling/kinderslot is ingeschakeld Beschrijving De kookzone is uitgeschakeld 8 Bedieningsinstructies Display Beschrijving Het kookgerei is ongeschikt of te klein of er staat geen kookgerei op de kookzone De automatische uitschakeling is actief OptiHeat Control (3-staps restwarmte-indicatie) WAARSCHUWING!De inductiekookzones creëren de voor het koken benodigde warmte direct onder in het kookgerei zelf. Het keramische glas wordt alleen opgewarmd door de restwarmte van het kookgerei. BEDIENINGSINSTRUCTIES In- en uitgeschakeld Raak gedurende 1 seconde aan om het apparaat in- en uit te schakelen. Schakelt de oven uit De functie schakelt de kookplaat automatisch uit als: · alle kookzones zijn uitgeschakeld. · u de kookstand niet hebt ingesteld nadat u de kookplaat hebt ingeschakeld. · u een of meer sensorvelden door voorwerpen hebt bedekt (een pan, doeken, enz. ) langer dan 10 seconden. Voordat u de kookplaat opnieuw gebruikt moet de kookzone zijn afgekoeld. · u hebt een kookzone niet uitgeschakeld of hebt de kookstand niet gewijzigd. Automatische uitschakeltijden Temperatuurinstelling Stopt na 6 uur 5 uur 4 uur 1, 5 uur Temperatuurinstelling Raak de bedieningsstrip daar aan waar de gewenste kookstand zich bevindt. Corrigeer naar links of rechts, indien nodig Laat niet los voordat de juiste kookstand is bereikt. Het display toont de kookstand. P Bedieningsinstructies 9 Automatisch opwarmen 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 234567 8 9 10 11 12 13 14 U kunt de gewenste kookstand sneller verkrijgen als u de functie Automatisch opwarmen inschakelt. Deze functie schakelt even de hoogste kookstand in (zie grafiek) en verlaagt dan naar de gewenste kookstand. Wijzig de kookstand om de functie te stoppen. De powerfunctie in- en uitschakelen De powerfunctie geeft gedurende max. Daarna wordt de inductiekookzone automatisch teruggeschakeld naar starten raakt u aan, hierna gaat branden. tussen en Vermogensbeheer Het vermogensbeheer verdeelt het vermogen tussen twee kookzones die als een paar samenwerken (zie afbeelding). De powerfunctie zorgt voor een maximaal vermogen voor één kookzone in het kookpaar en verlaagt automatisch de tweede kookzone tot een lager vermogen. Als de ingestelde tijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal en gaat 00 knipperen. Starten van STOP+GO De functie stelt alle kookzones in voor een warmhoudstand. vergrendelt het complete bedieningspaneel behalve het sensorveld . Nuttige aanwijzingen en tips 11 Bedieningspaneel vergrendelen/ontgrendelen U kunt het bedieningspaneel vergrendelen, maar niet . Als u het apparaat uitschakelt, schakelt u ook deze functie uit. De kinderbeveiliging Deze functie voorkomt het ongewenste gebruik van de kookplaat. · Schakel de kookplaat uit met . aanraken Kinderbeveiliging tijdelijk uitschakelen voor een enkele kooksessie · Schakel de kookplaat in met . · Wanneer u de kookplaat uitschakelt met , wordt de kinderbeveiliging weer geactiveerd. OffSound Control (In- en uitschakelen) Geluiden uitschakelen Het apparaat uitschakelen. Wanneer het geluid uit is, hoort u alleen als u aanraakt, de kookwekker of timer met aftelfunctie aftelt of wanneer u het bedieningspaneel afdekt. Het geluid is aan. NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS Zet kookgerei op de kruismarkering van de kookzone. [. . . ] Laat het kookgerei afkoelen en controleer het aan de hand van het hoofdstuk "Kookgerei voor de inductiekookzone". gaat branden Er klinkt geen signaal wanneer u De signalen gaan uit. paneel aanraakt Als u door het volgen van de bovenstaande suggesties het probleem niet kunt oplossen, dient u contact op te nemen met uw vakhandelaar of de klantenservice. Geef de gegevens door van het typeplaatje, een driecijferige code voor de glaskeramische plaat (bevindt zich op de hoek van de kookplaat) en de foutmelding die wordt weergegeven. Bij foutieve bediening van het apparaat wordt het bezoek van de technicus van de klantenservice of de vakhandelaar in rekening gebracht, zelfs tijdens de garantieperiode. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX HK955420IB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX HK955420IB zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag