Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HK955420FB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HK955420FB. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX HK955420FB handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HK955420FB te teleladen.


AEG-ELECTROLUX HK955420FB : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2589 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX HK955420FB (2583 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX HK955420FB

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Kinderen moeten in de gaten gehouden worden om te voorkomen dat zij met het apparaat gaan spelen. Veiligheidsinformatie 3 · Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen. · Houd kinderen uit de buurt van het apparaat als het aan staat. Om te voorkomen dat kleine kinderen of dieren per ongeluk het apparaat inschakelen, adviseren wij de kinderbeveiliging te activeren. Veiligheid tijdens het gebruik · Verwijder al het verpakkingsmateriaal, stickers en folie van het apparaat, voordat u het in gebruik neemt. Leg geen metalen voorwerpen, zoals bestek of deksels op de kookplaat; deze kunnen zeer heet worden. [. . . ] De inductiekookzones creëren de voor het koken benodigde warmte direct onder in het kookgerei zelf. Het keramische glas wordt alleen opgewarmd door de restwarmte van het kookgerei. BEDIENINGSINSTRUCTIES In- en uitgeschakeld Raak gedurende 1 seconde aan om het apparaat in- en uit te schakelen. Schakelt de oven uit De functie schakelt de kookplaat automatisch uit als: · alle kookzones zijn uitgeschakeld. · u de kookstand niet hebt ingesteld nadat u de kookplaat hebt ingeschakeld. · u een of meer sensorvelden door voorwerpen hebt bedekt (een pan, doeken, enz. ) langer dan 10 seconden. Voordat u de kookplaat opnieuw gebruikt moet de kookzone zijn afgekoeld. · u hebt een kookzone niet uitgeschakeld of hebt de kookstand niet gewijzigd. Automatische uitschakeltijden Temperatuurinstelling Stopt na 6 uur 5 uur 4 uur 1, 5 uur Temperatuurinstelling Raak de bedieningsstrip daar aan waar de gewenste kookstand zich bevindt. Corrigeer naar links of rechts, indien nodig Laat niet los voordat de juiste kookstand is bereikt. Het display toont de kookstand. P Bedieningsinstructies 9 Automatisch opwarmen 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 234567 8 9 10 11 12 13 14 U kunt de gewenste kookstand sneller verkrijgen als u de functie Automatisch opwarmen inschakelt. Deze functie schakelt even de hoogste kookstand in (zie grafiek) en verlaagt dan naar de gewenste kookstand. Wijzig de kookstand om de functie te stoppen. De powerfunctie in- en uitschakelen De powerfunctie geeft gedurende max. Daarna wordt de inductiekookzone automatisch teruggeschakeld naar starten raakt u aan, hierna gaat branden. tussen en Vermogensbeheer Het vermogensbeheer verdeelt het vermogen tussen twee kookzones die als een paar samenwerken (zie afbeelding). De powerfunctie zorgt voor een maximaal vermogen voor één kookzone in het kookpaar en verlaagt automatisch de tweede kookzone tot een lager vermogen. Het display voor de verlaagde zone wisselt. 10 Bedieningsinstructies Timer gebruiken Timer met aftelfunctie Gebruik de timer met aftelfunctie om in te stellen hoe lang de kookzone wordt gebruikt voor één kooksessie. vergrendelt het complete bedieningspaneel behalve het sensorveld . Nuttige aanwijzingen en tips 11 Bedieningspaneel vergrendelen/ontgrendelen U kunt het bedieningspaneel vergrendelen, maar niet . Als u het apparaat uitschakelt, schakelt u ook deze functie uit. De kinderbeveiliging Deze functie voorkomt het ongewenste gebruik van de kookplaat. · Schakel de kookplaat uit met . aanraken Kinderbeveiliging tijdelijk uitschakelen voor een enkele kooksessie · Schakel de kookplaat in met . · Wanneer u de kookplaat uitschakelt met , wordt de kinderbeveiliging weer geactiveerd. OffSound Control (In- en uitschakelen) Geluiden uitschakelen Het apparaat uitschakelen. Wanneer het geluid uit is, hoort u alleen als u aanraakt, de kookwekker of timer met aftelfunctie aftelt of wanneer u het bedieningspaneel afdekt. Raak aan, gaat branden, gaat branden, het apparaat staat in standaard modus. Het geluid is aan. NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS Zet kookgerei op de kruismarkering van de kookzone. [. . . ] Laat het kookgerei afkoelen en controleer het aan de hand van het hoofdstuk "Kookgerei voor de inductiekookzone". gaat branden Er klinkt geen signaal wanneer u De signalen gaan uit. paneel aanraakt Als u door het volgen van de bovenstaande suggesties het probleem niet kunt oplossen, dient u contact op te nemen met uw vakhandelaar of de klantenservice. Geef de gegevens door van het typeplaatje, een driecijferige code voor de glaskeramische plaat (bevindt zich op de hoek van de kookplaat) en de foutmelding die wordt weergegeven. Bij foutieve bediening van het apparaat wordt het bezoek van de technicus van de klantenservice of de vakhandelaar in rekening gebracht, zelfs tijdens de garantieperiode. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX HK955420FB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX HK955420FB zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag