Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HK955070FB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HK955070FB. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX HK955070FB handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HK955070FB te teleladen.


AEG-ELECTROLUX HK955070FB : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2387 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX HK955070FB (2381 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX HK955070FB

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] · Houd kinderen uit de buurt van het apparaat als het aan staat. Veiligheidsinformatie 3 WAARSCHUWING!Om te voorkomen dat kleine kinderen of dieren per ongeluk het apparaat inschakelen, adviseren wij de kinderbeveiliging te activeren. Veiligheid tijdens het gebruik · Verwijder al het verpakkingsmateriaal, stickers en folie van het apparaat, voordat u het in gebruik neemt. Plaats geen metalen bestek of deksels op de kookplaat, want deze kunnen erg heet worden. Oververhitte vetten en oliën kunnen snel in brand vliegen. Gebruik conform de voorschriften · · · · Controleer het apparaat altijd tijdens gebruik. [. . . ] De plaats van het punt waar de tape samenkomt dient in het midden van één van de zijden te liggen. Na het op maat maken (met enige mm speling) de beide uiteinden tegen elkaar aan drukken Montage min. 50 mm R 5mm = 600mm 880+1mm 490+1mm = 6 Beschrijving van het apparaat min. 30 mm Beschrijving van het apparaat Indeling kookplaat 1 2 3 145 mm 145/ 210/270 mm 265 mm 170 mm 180 mm 180 mm 1 Enkele kookzone 1200 W 2 Drievoudige kookzone 1050/1950/2700 W 3 Ovale kookzone 1400/2200 W 4 Enkele kookzone 1800 W 5 Bedieningspaneel 6 Enkele kookzone 1800 W 6 5 4 Indeling bedieningspaneel 1 2 3 4 5 6 12 11 10 9 8 7 Gebruik de sensorvelden om het apparaat te bedienen. Sensorveld 1 2 3 Functie schakelt de kookplaat in en uit schakelt de toetsblokkering of het kinderslot in en uit tonen voor welke zone u de tijd instelt een vergrendeling met indicatielampje timerindicaties van de kookzones Bediening van het apparaat Sensorveld 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7 Functie toont de tijd in minuten activeert de automatische opwarmfunctie schakelt de braadzone in en uit toont de temperatuurinstelling om de temperatuur in te stellen schakelt de buitenste ringen in en uit tijdsinstellingen verhogen of verlagen Kookzone selecteren schakelt STOP+GO in en uit Het timerdisplay met indicatielampje Een display met de temperatuurinstelling een bedieningsbalk met indicatielampje / met indicatielampje Display kookstand Displays tonen de actieve functies Display Kookzone is uitgeschakeld De kookzone wordt gebruikt Warmhouden De automatische opwarmfunctie is ingeschakeld + cijfer / / Er is een storing OptiHeat Control (restwarmte-indicatie in 3 stappen): kookzone is nog warm / warmhoudstand / restwarmte Vergrendeling/kinderslot is ingeschakeld De automatische uitschakeling is actief Beschrijving OptiHeat Control (3-staps restwarmte-indicatie) WAARSCHUWING!OptiHeat Control geeft het niveau restwarmte aan. Bediening van het apparaat In- en uitgeschakeld Raak gedurende 1 seconde aan om het apparaat in- en uit te schakelen. 8 Bediening van het apparaat Automatische uitschakeling De functie schakelt de kookplaat automatisch uit en gaat aan als: · alle kookzones zijn uitgeschakeld . · u de temperatuur niet hebt ingesteld nadat u de kookplaat hebt ingeschakeld. · u een of meer sensorvelden langer dan 10 seconden met een voorwerp (een pan, een doek, enz. ) hebt afgedekt. · u hebt een kookzone na een bepaalde tijd niet uitgeschakeld of hebt de temperatuurinstelling niet gewijzigd. Automatische uitschakeltijden Temperatuurinstelling Wordt uitgeschakeld na 6 uur 5 uur 4 uur 1, 5 uur Temperatuurinstelling Raak de bedieningsstrip daar aan waar de gewenste kookstand zich bevindt. Corrigeer naar links of rechts, indien nodig Laat niet los voordat de juiste kookstand is bereikt. Het display toont de kookstand. A / De buitenste ring in- en uitschakelen Het verwarmingsvlak kan worden aangepast aan de grootte van het kookgerei. Voor meer buitenste verwarmingskringen hetzelfde sensorveld opnieuw aanraken. Voer de procedure opnieuw uit om de buitenste verwarmingskring uit te schakelen. Het lampje dooft. Bediening van het apparaat 9 De automatische opwarmfunctie De automatische opwarmfunctie stelt de hoogste kookstand in gedurende enige tijd en verlaagt daarna het vereiste niveau. Raak het symbool aan om de functie te starten en stel dan de gewenste temperatuur in. Om functie te stoppen kookstand wijzigen. 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Timer gebruiken Timer met aftelfunctie Gebruik de timer met aftelfunctie om in te stellen hoe lang de kookzone wordt gebruikt voor één kooksessie. U kunt de kookstand instellen voordat of nadat u de timer hebt ingesteld. · Kookzone selecteren: blijf aanraken totdat het lampje van een vereiste kookzone gaat branden. · De timer met aftelfunctie starten: Raak van de timer aan om de tijd in te stellen ( 00 - 99 minuten). Wanneer het lampje van de kookzone langzamer gaat knipperen, telt de tijd terug. · De timer met aftelfunctie wijzigen: selecteer de kookzone met raak of aan . Als de ingestelde tijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal en gaat 00 knipperen. [. . . ] ingeschakeld worden Er klinkt een geluid en het apparaat wordt in- en uitgeschakeld. Als weer gaat branden, neem dan contact op met de klantenservice. Er klinkt geen signaal wanneer u De signalen gaan uit. paneel aanraakt Als u door het volgen van de bovenstaande suggesties het probleem niet kunt oplossen, dient u contact op te nemen met uw vakhandelaar of de klantenservice. Geef de gegevens door van het typeplaatje, een driecijferige code voor de glaskeramische plaat (bevindt zich op de hoek van de kookplaat) en de foutmelding die wordt weergegeven. 14 Milieubescherming Bij foutieve bediening van het apparaat wordt het bezoek van de technicus van de klantenservice of de vakhandelaar in rekening gebracht, zelfs tijdens de garantieperiode. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX HK955070FB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX HK955070FB zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag