Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HK884400IG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HK884400IG. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX HK884400IG handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HK884400IG te teleladen.


AEG-ELECTROLUX HK884400IG : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1696 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX HK884400IG (1690 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX HK884400IG

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Kinderen moeten in de gaten gehouden worden om te voorkomen dat zij met het apparaat gaan spelen. Veiligheidsinformatie 3 · Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen. · Houd kinderen uit de buurt van het apparaat als het aan staat. Om te voorkomen dat kleine kinderen of dieren per ongeluk het apparaat inschakelen, adviseren wij de kinderbeveiliging te activeren. Veiligheid tijdens het gebruik · Verwijder al het verpakkingsmateriaal, stickers en folie van het apparaat, voordat u het in gebruik neemt. Leg geen metalen voorwerpen, zoals bestek of deksels op de kookplaat; deze kunnen zeer heet worden. [. . . ] Boven: temperatuurinstelling, onder: de Timer. 15:23 Warmhouden / Stop+Go functie is ingeschakeld 12 Power Boost is ingeschakeld P Power Boost werkt POWER 6 ?A Zone in instelling Er staat geen kookgerei op de kookzone De automatische opwarmfunctie werkt Bedieningsinstructies De kookzone in het display Beschrijving 9 OptiHeat Control . Afmetingen en kleuren geven de restwarmte aan : · Groot, rood - kookt nog · Groot, helder rood - houdt warm · Klein, helder rood - nog warm · Klein, wit - kookzone is afgekoeld Restwarmte WAARSCHUWING!De inductiekookzones creëren de voor het koken benodigde warmte direct onder in het kookgerei zelf. Het keramische glas wordt opgewarmd door de restwarmte van het kookgerei. BEDIENINGSINSTRUCTIES In- en uitgeschakeld Raak gedurende 1 seconde aan om het apparaat in- en uit te schakelen. schakelt de oven uit De functie schakelt de kookplaat automatisch uit als: · alle kookzones zijn uitgeschakeld. · u de kookstand niet hebt ingesteld nadat u de kookplaat hebt ingeschakeld. · u een of meer sensorvelden door voorwerpen hebt bedekt (een pan, doeken, enz. ) langer dan 10 seconden. Voordat u de kookplaat opnieuw gebruikt moet de kookzone zijn afgekoeld. · u hebt een kookzone niet uitgeschakeld of hebt de kookstand niet gewijzigd. Automatische uitschakeltijden Temperatuurinstelling Wordt uitgeschakeld na 1-3 6 uur 4-6 5 uur 7-8 4 uur 9-14 1, 5 uur Taalkeuze Om de taal te wijzigen start u het apparaat met en selecteert u vervolgens OK . Op het display wordt een lijst 10 Bedieningsinstructies met talen weergegeven. Druk op OK Temperatuurinstelling Raak de bedieningsstrip daar aan waar de gewenste kookstand zich bevindt. Het display toont de kookstand en de teller start. P 14 8 5 3 0 P 14 8 5 3 0 Automatisch opwarmen 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 234567 8 9 10 11 12 13 14 U kunt de gewenste kookstand sneller verkrijgen als u de functie Automatisch opwarmen inschakelt. · Geluid uitschakelen: raak aan Kookwekker Raak driemaal aan voor Kookwekker . Als de ingestelde tijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal. STOP+GO functie stelt alle kookzones in actief zijn op Warmhouden instelling. Wanneer er geen zones actief zijn, toont het display het bericht over de functie. De Bedieningspaneel vergrendelen/ontgrendelen U kunt het bedieningspaneel vergrendelen, maar niet Hiermee wordt voorkomen dat de kookstand tijdens een kooksessie per ongeluk wordt veranderd. Raak het symbool De timer wordt nog steeds gebruikt. 12 Nuttige aanwijzingen en tips Raak het symbool aan om deze functie uit te schakelen. Als u het apparaat uitschakelt, schakelt u ook deze functie uit. Het kinderslot Deze functie voorkomt het ongewenste gebruik van de kookplaat. Het kinderslot starten · Raak 4 seconden aan wanneer alle zones uit zijn of wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld. Kinderbeveiliging tijdelijk uitschakelen voor een enkele kooksessie · Schakel de kookplaat in met . Wanneer u de kookplaat uitschakelt met , wordt de kinderbeveiliging weer geactiveerd. In- en uitschakelen van geluiden Schakel het apparaat in. [. . . ] Foutmelding zou moeten verdwijnen, restwarmte-indicatie kan blijven staan. Laat het kookgerei afkoelen en controleer het aan de hand van het hoofdstuk "Kookgerei voor de inductiekookzone". Als u door het volgen van de bovenstaande suggesties het probleem niet kunt oplossen, dient u contact op te nemen met uw vakhandelaar of de klantenservice. Geef de gegevens door van het typeplaatje, een driecijferige code voor de glaskeramische plaat (bevindt zich op de hoek van de kookplaat) en de foutmelding die wordt weergegeven. Bij foutieve bediening van het apparaat wordt het bezoek van de technicus van de klantenservice of de vakhandelaar in rekening gebracht, zelfs tijdens de garantieperiode. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX HK884400IG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX HK884400IG zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag