Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HK884400FG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HK884400FG. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX HK884400FG handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HK884400FG te teleladen.


AEG-ELECTROLUX HK884400FG : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1702 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX HK884400FG (1693 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX HK884400FG

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Kinderen moeten in de gaten gehouden worden om te voorkomen dat zij met het apparaat gaan spelen. Veiligheidsinformatie 3 · Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen. · Houd kinderen uit de buurt van het apparaat als het aan staat. Om te voorkomen dat kleine kinderen of dieren per ongeluk het apparaat inschakelen, adviseren wij de kinderbeveiliging te activeren. Veiligheid tijdens het gebruik · Verwijder al het verpakkingsmateriaal, stickers en folie van het apparaat, voordat u het in gebruik neemt. Leg geen metalen voorwerpen, zoals bestek of deksels op de kookplaat; deze kunnen zeer heet worden. [. . . ] A Zone in instelling Er staat geen kookgerei op de kookzone De automatische opwarmfunctie werkt OptiHeat Control . Afmetingen en kleuren geven de restwarmte aan : · Groot, rood - kookt nog · Groot, helder rood - houdt warm · Klein, helder rood - nog warm · Klein, wit - kookzone is afgekoeld Restwarmte WAARSCHUWING!De inductiekookzones creëren de voor het koken benodigde warmte direct onder in het kookgerei zelf. Het keramische glas wordt opgewarmd door de restwarmte van het kookgerei. BEDIENINGSINSTRUCTIES In- en uitgeschakeld Raak gedurende 1 seconde aan om het apparaat in- en uit te schakelen. schakelt de oven uit De functie schakelt de kookplaat automatisch uit als: · alle kookzones zijn uitgeschakeld. · u de kookstand niet hebt ingesteld nadat u de kookplaat hebt ingeschakeld. Bedieningsinstructies 9 · u een of meer sensorvelden door voorwerpen hebt bedekt (een pan, doeken, enz. ) langer dan 10 seconden. Voordat u de kookplaat opnieuw gebruikt moet de kookzone zijn afgekoeld. · u hebt een kookzone niet uitgeschakeld of hebt de kookstand niet gewijzigd. Automatische uitschakeltijden Temperatuurinstelling Wordt uitgeschakeld na 1-3 6 uur 4-6 5 uur 7-8 4 uur 9-14 1, 5 uur Taalkeuze Om de taal te wijzigen start u het apparaat met en selecteert u vervolgens OK . Druk op OK om te bevestigen. Temperatuurinstelling Raak de bedieningsstrip daar aan waar de gewenste kookstand zich bevindt. Het display toont de kookstand en de teller start. P 14 8 5 3 0 P 14 8 5 3 0 10 Bedieningsinstructies Automatisch opwarmen 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 234567 8 9 10 11 12 13 14 U kunt de gewenste kookstand sneller verkrijgen als u de functie Automatisch opwarmen inschakelt. Deze functie schakelt even de hoogste kookstand in (zie grafiek) en verlaagt dan naar de gewenste kookstand. Wijzig de kookstand om de functie te stoppen. Power Boost in- en uitschakelen Power Boost zorgt voor extra vermogen naar de inductiekookzones. Daarna wordt de inductiekookzone automatisch teruggeschakeld naar de vorige of hoogste kookstand. Raak het symbool Als u het apparaat uitschakelt, schakelt u ook deze functie uit. Het kinderslot Deze functie voorkomt het ongewenste gebruik van de kookplaat. Het kinderslot starten · Raak 4 seconden aan wanneer alle zones uit zijn of wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld. · Raak aan en vervolgens OK . 12 Nuttige aanwijzingen en tips Kinderbeveiliging tijdelijk uitschakelen voor een enkele kooksessie · Schakel de kookplaat in met . Wanneer u de kookplaat uitschakelt met , wordt de kinderbeveiliging weer geactiveerd. In- en uitschakelen van geluiden Schakel het apparaat in. Wanneer het geluid uit is, hoort u alleen als u aanraakt, wanneer Kookwekker of Stroomuit klok aftelt of wanneer u het bedieningspaneel afdekt. NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS Zet kookgerei op de kruismarkering van de kookzone. Het magnetische deel van de bodem van het kookgerei moet minimaal 120 mm bedragen. Inductiekookzones passen zich automatisch aan de grootte van de bodem van het kookgerei aan. Voor groot kookgerei kunt u twee kookzones gelijktijdig gebruiken. Kookgerei voor inductiekookzones Bij inductiekoken wekt een krachtig elektromagnetisch veld een vrijwel onmiddellijke warmte in het kookgerei op. Kookmaterialen · geschikt: gietijzer, staal, geëmailleerd staal, roestvrij staal, een meerlaags bodem (door de fabrikant specifiek gekenmerkt als geschikt). [. . . ] Foutmelding zou moeten verdwijnen, restwarmte-indicatie kan blijven staan. Laat het kookgerei afkoelen en controleer het aan de hand van het hoofdstuk "Kookgerei voor de inductiekookzone". E gaat branden. E4 gaat branden Als u door het volgen van de bovenstaande suggesties het probleem niet kunt oplossen, dient u contact op te nemen met uw vakhandelaar of de klantenservice. Geef de gegevens door van het typeplaatje, een driecijferige code voor de glaskeramische plaat (bevindt zich op de hoek van de kookplaat) en de foutmelding die wordt weergegeven. Bij foutieve bediening van het apparaat wordt het bezoek van de technicus van de klantenservice of de vakhandelaar in rekening gebracht, zelfs tijdens de garantieperiode. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX HK884400FG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX HK884400FG zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag