Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HK874400IB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HK874400IB. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX HK874400IB handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HK874400IB te teleladen.


AEG-ELECTROLUX HK874400IB : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (10372 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX HK874400IB

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel en schade veroorzaakt door een foutieve installatie. Dicht de oppervlakken af met kit om te voorkomen dat ze gaan opzetten door vocht. Dit voorkomt dat hete pannen van het apparaat vallen als de deur of het raam wordt geopend. Als het apparaat geïnstalleerd is boven lades zorg er dan voor dat de ruimte tussen de onderkant van het apparaat en de bovenste lade voldoende is voor luchtcirculatie. [. . . ] Stel eerst de warmteinstelling in voor één van de kookzones. Raak één van de tiptoetsraak schakelaars aan om de warmteinstelling in te stellen of te wijzigen. U kunt een gewenste kookstand sneller verkrijgen als u de functie Automatisch opwarmen inschakelt. Deze functie schakelt even de hoogste kookstand in (zie afbeelding) en verlaagt dan naar de gewenste kookstand. 1) De accessoire Maxisense Plancha Grill wordt niet meegeleverd met het apparaat. Gebruik de timer met aftelfunctie om in te stellen hoe lang de kookzone op dat moment moet werken. De timer met aftelfunctie activeren: van de timer aan om de tijd in raak te stellen ( 00 - 99 minuten). Als het lampje van de kookzone langzaam knippert, wordt de tijd afgeteld. Het indicatiede kookzone met lampje van de kookzone gaat sneller knipperen. Als de afteltijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal en knippert 00 . De Powerfunctie maakt meer vermogen beschikbaar voor de inductiekookzones. De Powerfunctie kan een beperkte tijd worden ingeschakeld (zie het hoofdstuk Technische informatie). Daarna wordt de inductiekookzone automatisch teruggeschakeld naar de hoogste kookstand. Het vermogensbeheer verdeelt het vermogen tussen twee kookzones die een paar vormen (zie afbeelding). De powerfunctie verhoogt het vermogen naar het maximale niveau voor één kookzone per paar. Het warmte-instellingsdisplay van de verlaagde zone verandert tussen twee niveaus. Gebruik CountUp Timer om in de gaten te houden hoelang de kookzone werkt. Voor het inschakelen vanCountUp Timer: door van de timer aan te raken gaat branden. Als het lampje van de kookzone langzaam knippert, wordt de tijd opgeteld. Om in de gaten te houden hoelang de kookzone werkt: selecteer de kookzone met . Voor het uitschakelen van CountUp en Timer: stel de kookzone in met raak of aan voor het inschakelen van de timer. Wanneer de kookzones in gebruik zijn, kunt u het bedieningspaneel vergrendelen, maar niet . [. . . ] Voor de vier hoeken van de randen moeten de uiteinden van de strip in verstek geknipt worden. Zorg ervoor dat er geen siliconenmiddel onder het keramische glas kan komen tijdens het voegen. Inbouwapparaten mogen alleen worden gebruikt nadat zij ingebouwd zijn in geschikte inbouwunits of werkbladen die aan de normen voldoen. Als u een beveiligingsdoos gebruikt (extra toebehoren1)), dan is de voorste ventilatieruimte van 5 mm en de beschermmat onder het apparaat niet nodig. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX HK874400IB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX HK874400IB zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag