Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HK854200IB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HK854200IB. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX HK854200IB handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HK854200IB te teleladen.


AEG-ELECTROLUX HK854200IB : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2220 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX HK854200IB (2220 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX HK854200IB

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Zij moeten onder toezicht staan of instructies krijgen over het gebruik van dit apparaat van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Veiligheid kinderen · Dit apparaat is alleen bedoeld voor gebruik door volwassenen. Kinderen moeten in de gaten gehouden worden om te voorkomen dat zij met het apparaat gaan spelen. Veiligheidsinformatie 3 · Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen. · Houd kinderen uit de buurt van het apparaat als het aan staat. Om te voorkomen dat kleine kinderen of dieren per ongeluk het apparaat inschakelen, adviseren wij de kinderbeveiliging te activeren. Veiligheid tijdens het gebruik · Verwijder al het verpakkingsmateriaal, stickers en folie van het apparaat, voordat u het in gebruik neemt. [. . . ] 20mm 490+1 mm 514+1mm 774 +1 mm 6 Beschrijving van het apparaat min. 5mm Beschrijving van het apparaat Indeling kookplaat 1 2 180 mm 145 mm 210 mm 180 mm 5 4 3 1 Inductiekookzone 1800 W met vermogensfunctie 2800 W 2 Inductiekookzone 1400 W met vermogensfunctie 2500 W 3 Inductiekookzone 1800 W met vermogensfunctie 2800 W 4 Bedieningspaneel 5 Inductiekookzone 2300 W met vermogensfunctie 3700 W Uitrusting bedieningsveld 1 2 3 4 5 10 9 8 7 6 Gebruik de sensorvelden om het apparaat te bedienen. Sensorveld 1 te kiezen schakelt de kookplaat in en uit Beschrijving van het apparaat Sensorveld 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 te kiezen schakelt de toetsblokkering of het kinderslot in en uit tonen voor welke zone u de tijd instelt toont de tijd in minuten Schakelt de powerfunctie in toont de kookstand Bedieningsknop brander tijdsinstellingen verhogen of verlagen Kookzone selecteren schakelt in en uit STOP+GO een vergrendeling met indicatielampje Kookzoneweergaven van timer Timerdisplay Een kookstanddisplay Bedieningsstrip / met indicatielampje Display kookstand Display's tonen de actieve functies Display Kookzone is uitgeschakeld De kookzone wordt gebruikt Warmhouden De automatische opwarmfunctie is ingeschakeld Powerfunctie is ingeschakeld + cijfer / / Er is een storing OptiHeat Control (3-staps restwarmte-indicatie): kookzone is nog warm / warmhoudstand / restwarmte Vergrendeling/kinderbeveiliging is ingeschakeld Het kookgerei is niet geschikt of te klein, of er is geen kookgerei op de kookzone geplaatst Veiligheidsuitschakeling is actief Beschrijving OptiHeat Control (3-staps restwarmte-indicatie) WAARSCHUWING!De inductiekookzones creëren de voor het koken benodigde warmte direct onder in het kookgerei zelf. Het keramische glas wordt alleen opgewarmd door de restwarmte van het kookgerei. 8 Bediening van het apparaat Bediening van het apparaat in- en uitgeschakeld Raak gedurende 1 seconde aan om het apparaat in- en uit te schakelen. schakelt de oven uit De functie schakelt de kookplaat automatisch uit als: · alle kookzones zijn uitgeschakeld. · u de kookstand niet hebt ingesteld nadat u de kookplaat hebt ingeschakeld. · u een of meer sensorvelden door voorwerpen hebt bedekt (een pan, doeken, enz. ) langer dan 10 seconden. Voordat u de kookplaat opnieuw gebruikt moet de kookzone zijn afgekoeld. · u hebt een kookzone niet uitgeschakeld of hebt de kookstand niet gewijzigd. Automatische uitschakeltijden Temperatuurinstelling Wordt uitgeschakeld na 1-3 6 uur 4-6 5 uur 7-8 4 uur 9-14 1, 5 uur Temperatuurinstelling Raak de bedieningsstrip daar aan waar de gewenste kookstand zich bevindt. Corrigeer naar links of rechts, indien nodig Laat niet los voordat de juiste kookstand is bereikt. Het display toont de kookstand. P Bediening van het apparaat 9 De automatische opwarmfunctie De automatische opwarmfunctie stelt de hoogste kookstand in (niet ) gedurende enige tijd en verlaagt daarna het vereiste niveau. Om functie te starten raakt u aan en stelt u daarna de benodigde kookstand i. Om functie te stoppen kookstand wijzigen. 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 234567 8 9 10 11 12 13 14 De powerfunctie in- en uitschakelen De powerfunctie geeft gedurende max. Daarna wordt de inductiekookzone automatisch teruggeschakeld naar starten raakt u aan, hierna gaat branden. tussen en Vermogensbeheer Het vermogensbeheer verdeelt het vermogen tussen twee kookzones die als een paar samenwerken (zie afbeelding). De powerfunctie zorgt voor een maximaal vermogen voor één kookzone in het kookpaar en verlaagt automatisch de tweede kookzone tot een lager vermogen. Het display voor de verlaagde zone wisselt. Timer gebruiken Timer met aftelfunctie Gebruik de timer met aftelfunctie om in te stellen hoe lang de kookzone wordt gebruikt voor één kooksessie. vergrendelt het complete bedieningspaneel behalve het sensorveld . Bedieningspaneel vergrendelen/ontgrendelen U kunt het bedieningspaneel vergrendelen, maar niet . Als u het apparaat uitschakelt, schakelt u ook deze functie uit. De kinderbeveiliging Deze functie voorkomt het ongewenste gebruik van de kookplaat. Stel de kookstand niet in . Handige aanwijzingen en tips 11 · 4 seconden aanraken Het symbool gaat branden. Kinderbeveiliging tijdelijk uitschakelen voor een enkele kooksessie · Schakel de kookplaat in met . · Wanneer u de kookplaat uitschakelt met , wordt de kinderbeveiliging weer geactiveerd. OffSound Control (In- en uitschakelen) Geluiden uitschakelen Het apparaat uitschakelen. [. . . ] Laat het kookgerei afkoelen en controleer het aan de hand van het hoofdstuk "Kookgerei voor de inductiekookzone". gaat branden en een cijfer gaan branden. gaat branden Milieubescherming Storing Mogelijke oorzaak en oplossing 15 Er klinkt geen signaal wanneer u De signalen gaan uit. paneel aanraakt Als u door het volgen van de bovenstaande suggesties het probleem niet kunt oplossen, dient u contact op te nemen met uw vakhandelaar of de klantenservice. Geef de gegevens door van het typeplaatje, een driecijferige code voor de glaskeramische plaat (bevindt zich op de hoek van de kookplaat) en de foutmelding die wordt weergegeven. Bij foutieve bediening van het apparaat wordt het bezoek van de technicus van de klantenservice of de vakhandelaar in rekening gebracht, zelfs tijdens de garantieperiode. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX HK854200IB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX HK854200IB zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag