Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HK814200XB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HK814200XB. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX HK814200XB handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HK814200XB te teleladen.


AEG-ELECTROLUX HK814200XB : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (897 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX HK814200XB (891 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX HK814200XB

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Zij moeten onder toezicht staan of instructies krijgen over het gebruik van dit apparaat van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Veiligheid kinderen · Dit apparaat is alleen bedoeld voor gebruik door volwassenen. Kinderen moeten in de gaten gehouden worden om te voorkomen dat zij met het apparaat gaan spelen. · Houd kinderen uit de buurt van het apparaat als het aan staat. Veiligheidsinformatie 3 WAARSCHUWING!Om te voorkomen dat kleine kinderen of dieren per ongeluk het apparaat inschakelen, adviseren wij de kinderbeveiliging te activeren. Veiligheid tijdens het gebruik · Verwijder al het verpakkingsmateriaal, stickers en folie van het apparaat, voordat u het in gebruik neemt. [. . . ] Het juiste afdichtmiddel moet worden gebruikt om de opening tussen het apparaat en het werkblad af te dichten!Anders kan het hete kookgerei van de kookplaat worden gestoten, als de deuren of ramen worden geopend. · · · · De netaansluiting staat onder stroom. Loszittende en onvakkundig aangebrachte stekkerverbindingen kunnen oververhitting van de aansluiting veroorzaken. Installatie 5 · Laat de klemaansluitingen correct installeren door een gekwalificeerde elektricien. · In het geval van een eenfase- of tweefase-aansluiting, moet het geschikte netsnoer van het type H05BB-F Tmax. · Vervang een voedingskabel door een speciale kabel (type H05BB-F Tmax 90°C; of hoger). Er moet een voorziening in de elektrische installatie aanwezig zijn die het mogelijk maakt om het apparaat los te koppelen van alle polen van de netvoeding, met een contactopening van minstens 3 mm. U dient te beschikken over de juiste scheidingsvoorzieningen: stroomonderbrekers, zekeringen (schroefzekeringen moeten uit de houder worden verwijderd), aardlekstrips en contacten. Montage min. 5 mm 6 Beschrijving van het apparaat Beschrijving van het apparaat Indeling kookplaat 1 2 145 mm 180 mm 210 mm 180 mm 3 5 4 1 Inductiekookzone 1400 W met vermogensfunctie 2500 W 2 Inductiekookzone 1800 W met vermogensfunctie 2800 W 3 Bedieningsknoppen 4 Inductiekookzone 1800 W met vermogensfunctie 2800 W 5 Inductiekookzone 2300 W met vermogensfunctie 3700 W Bedieningsknop kookzone kookplaat 1 1 Toekenning van de bedieningsknoppen 2 Bedieningsknop 3 Display 2 3 Display temperatuurinstelling Displays tonen de actieve functies Display Kookzone is uitgeschakeld De kookzone wordt gebruikt Vermogensfunctie Er is een storing Een kookzone is nog heet (restwarmte) Kinderbeveiliging is ingeschakeld De pan is niet geschikt of te klein, of er is geen pan op de kookzone geplaatst De automatische uitschakeling is actief Beschrijving Bediening van het apparaat 7 Restwarmte-indicatie WAARSCHUWING!De inductiekookzones creëren de voor het koken benodigde warmte direct in de bodem van de pan. Het glaskeramiek wordt slechts licht verwarmd door de restwarmte van de pannen. Bediening van het apparaat Gebruik de inductiekookzones met geschikte pannen. Temperatuurinstelling Draai de knop naar rechts om de temperatuur te verhogen. Om de kookzone uit te schakelen de knop op 0 draaien. Automatische uitschakeling De functie schakelt de kookplaat automatisch uit als: · alle kookzones uitgeschakeld zijn . · u de temperatuur niet hebt ingesteld nadat u de kookplaat hebt ingeschakeld. · u een of meer sensorvelden langer dan 10 seconden met een voorwerp (een pan, een doek, enz. ) hebt afgedekt. Het geluidssignaal blijft klinken tot u het voorwerp heeft weggehaald. verschijnt op het display en na 2 minuten stopt de kookzone automatisch. · u een kookzone niet uitschakelt of de temperatuurinstelling verandert. Automatische uitschakeltijden Temperatuurinstelling Wordt uitgeschakeld na 6 uur 5 uur 4 uur 1, 5 uur De vermogensfunctie in- en uitschakelen De vermogensfunctie levert extra vermogen voor de inductiekookzones, bijv. Om de Vermogensfunctie in te schakelen de bedieningsknop van de kookzone naar rechts draaien tot op het display verschijnt. Daarna wordt de inductiekookzone automatisch teruggeschakeld naar de hoogste temperatuurinstelling. Om de functie uit te schakelen de knop naar links draaien. 8 Praktische adviezen Vermogensbeheer Het vermogensbeheer verdeelt het vermogen tussen twee kookzones die een paar vormen (zie afbeelding). De Powerfunctie verhoogt het vermogen tot het maximale niveau voor de ene kookzone van het paar, en verlaagt het vermogen in de tweede kookzone automatisch naar een lager niveau. [. . . ] Er is een storing opgetreden in het apparaat, omdat er een pan is drooggekookt of omdat u een ongeschikte pan heeft gebruikt. Laat de pan afkoelen en controleer in het hoofdstuk "Kookgerei voor de inductiekookzone" of deze geschikt is. gaat branden en een cijfer gaan branden. gaat branden Als u door het volgen van de bovenstaande suggesties het probleem niet kunt oplossen, dient u contact op te nemen met uw vakhandelaar of de klantenservice. Geef de gegevens door van het typeplaatje, een driecijferige code voor de glaskeramische plaat (bevindt zich op de hoek van de kookplaat) en de foutmelding die wordt weergegeven. Bij foutieve bediening van het apparaat wordt het bezoek van de technicus van de klantenservice of de vakhandelaar in rekening gebracht, zelfs tijdens de garantieperiode. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX HK814200XB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX HK814200XB zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag