Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HK764401PB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HK764401PB. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX HK764401PB handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HK764401PB te teleladen.


AEG-ELECTROLUX HK764401PB : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (9630 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX HK764401PB (10828 ko)
   AEG-ELECTROLUX HK764401PB (10828 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX HK764401PB

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Zij moeten onder toezicht staan of instructies krijgen over het gebruik van dit apparaat van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Houd kinderen tijdens en na het gebruik uit de buurt van het apparaat, totdat het apparaat afgekoeld is. Om te voorkomen dat kleine kinderen of dieren per ongeluk het apparaat inschakelen, adviseren wij de kinderbeveiliging te activeren. Verwijder al het verpakkingsmateriaal, stickers en folie van het apparaat voordat u het in gebruik neemt. [. . . ] Raak een kookstand aan om uit te schakelen - Het powermanagement verdeelt het vermogen tussen twee kookzones die een paar vormen (zie afbeelding). De powerfunctie verhoogt de power naar het maximale niveau voor één kookzone per paar. Het verlaagt automatisch de power van de tweede kookzone naar een lager niveau. Timer met aftelfunctie Gebruik de timer met aftelfunctie om in te stellen hoe lang de kookzone wordt gebruikt voor slechts deze ene keer. Voor het afstellen van de kookzone: raak meerdere malen aan tot het lampje van de gewenste kookzone brandt. De timer met aftelfunctie activeren: Raak van de timer aan om de tijd in te stellen ( 00 - 99 minuten). Als het lampje van de kookzone langzaam knippert, wordt de tijd afgeteld. De teller met aftelfunctie wijzigen: Stel de kookzone in met raak aan, of . Als de afteltijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal en knippert 00 . Het geluid stoppen: aanraken Bedieningsinstructies CountUp Timer (De timer met optelfunctie) Gebruik CountUp Timer om in de gaten te houden hoelang de kookzone werkt. Voor het afstellen van de kookzone (als meer dan één kookzone werkt): raak meerdere malen aan tot het lampje van de gewenste kookzone brandt. Voor het inschakelen van CountUp Timer: raak van de timer gaat branden. Als het lampje van de kookzone langzaam knippert, wordt de tijd opgeteld. Om in de gaten te houden hoelang de kookzone werkt: stel de kookzone in met . Voor het uitschakelen van CountUp Timer: stel de kookzone in met en raak of aan voor het inschakelen van de timer. Kookwekker U kunt de timer als Kookwekker gebruiken als de kookzones uitgeschakeld zijn. Als de tijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal en knippert 00 . Het geluid stoppen: aanraken In werking is, kunt u de warmte-instelling niet wijzigen. Als u het apparaat uitschakelt met , treedt de kinderbeveiliging weer in werking. Als deze functie is ingeschakeld, kunt u alleen de geluiden horen als: · De Timer met aftelfunctie gaat af · Raak 3 seconden aan. Plaats de pannen op het kruis dat op het oppervlak staat waarop u kookt. Inductiekookzones passen zich tot op zekere hoogte automatisch aan de afmeting van het kookgerei aan. [. . . ] Wenn die Anzeige der Kochzone langsamer blinkt, wird die Zeit heruntergezählt. So stellen Sie den Signalton ab: Berühren Sie CountUp Timer (Garzeitmesser) Benutzen Sie die Funktion CountUp Timer, um festzustellen wie lange die Kochzone bereits in Betrieb ist. Wenn die Anzeige der Kochzone langsamer blinkt, wird die Zeit hochgezählt. So können Sie feststellen, wie lange die Kochzone bereits in Betrieb ist: Wählen Sie die Kochzone mit dem Symbol aus. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX HK764401PB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX HK764401PB zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag