Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HK764400IB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HK764400IB. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX HK764400IB handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HK764400IB te teleladen.


AEG-ELECTROLUX HK764400IB : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2594 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX HK764400IB (2590 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX HK764400IB

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Kinderen moeten in de gaten gehouden worden om te voorkomen dat zij met het apparaat gaan spelen. Veiligheidsinformatie 3 · Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen. · Houd kinderen uit de buurt van het apparaat als het aan staat. Om te voorkomen dat kleine kinderen of dieren per ongeluk het apparaat inschakelen, adviseren wij de kinderbeveiliging te activeren. Veiligheid tijdens het gebruik · Verwijder al het verpakkingsmateriaal, stickers en folie van het apparaat, voordat u het in gebruik neemt. Leg geen metalen voorwerpen, zoals bestek of deksels op de kookplaat; deze kunnen zeer heet worden. [. . . ] · Afdichtingstape vlak in de hoek van de sponning vastplakken, zodat er geen siliconenmiddel onder het keramische glas kan komen tijdens het voegen. 5mm Als u een beveiligingsdoos gebruikt (extra toebehoren), dan zijn de ventilatieruimte voor van 5 mm en de beschermmat onder het apparaat niet nodig. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT Indeling kookplaat 1 2 6 3 5 4 1 Inductiekookzone 2300 W met vermogensfunctie 3200 W 2 Inductiekookzone 2300 W met vermogensfunctie 3200 W 3 Bedieningspaneel 4 Inductiekookzone 2300 W met vermogensfunctie 3200 W 5 Inductiekookzone 2300 W met vermogensfunctie 3200 W 6 Bedieningspaneel Beschrijving van het product 7 Indeling bedieningspaneel 8 7 6 5 1 2 3 4 9 10 Gebruik de sensorvelden om het apparaat te bedienen. Sensorveld 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Functie schakelt de kookplaat in en uit toont de temperatuurinstelling schakelt de powerfunctie in Een display met de temperatuurinstelling een bedieningsbalk / Timerdisplay timerindicaties van de kookzones een vergrendeling met indicatielampje met indicatielampje om de temperatuur in te stellen tijdsinstellingen verhogen of verlagen Kookzone selecteren toont de tijd in minuten tonen voor welke zone u de tijd instelt schakelt de toetsblokkering of het kinderslot in en uit schakelt STOP+GO in en uit Kookstanddisplays Display Beschrijving Kookzone is uitgeschakeld De kookzone werkt Warmhouden / functie is ingeschakeld De automatische opwarmfunctie is ingeschakeld De powerfunctie is ingeschakeld + cijfer Er is een storing 8 Bedieningsinstructies Display / / Beschrijving OptiWarmte bediening (3 staps restwarmte-indicatie): kookzone is nog warm / warmhoudstand / restwarmte Het kookgerei is niet geschikt of te klein, of er is geen kookgerei op de kookzone geplaatst Vergrendeling/kinderbeveiliging is ingeschakeld Automatische veiligheidsuitschakeling is actief OptiHeat Control (3-staps restwarmte-indicatie) WAARSCHUWING!De inductiekookzones creëren de voor het koken benodigde warmte direct onder in het kookgerei zelf. Het keramische glas wordt alleen opgewarmd door de restwarmte van het kookgerei. BEDIENINGSINSTRUCTIES Gebruik de inductiekookzones met geschikte pannen. In- en uitgeschakeld Raak gedurende 1 seconde aan om het apparaat in- en uit te schakelen. schakelt de oven uit De functie schakelt de kookplaat automatisch uit als: · alle kookzones zijn uitgeschakeld. · u de kookstand niet hebt ingesteld nadat u de kookplaat hebt ingeschakeld. · u een of meer sensorvelden door voorwerpen hebt bedekt (een pan, doeken, enz. ) langer dan 10 seconden. Voordat u de kookplaat opnieuw gebruikt moet de kookzone zijn afgekoeld. · u hebt een kookzone niet uitgeschakeld of hebt de kookstand niet gewijzigd. Automatische uitschakeltijden Temperatuurinstelling Wordt uitgeschakeld na 6 uur 5 uur 4 uur 1, 5 uur Bedieningsinstructies 9 Temperatuurinstelling Raak de bedieningsbalk aan om de gewenste temperatuur in te stellen. Corrigeer naar boven of beneden, indien nodig Laat niet los voordat de juiste temperatuurinstelling is bereikt. P Automatisch opwarmen 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 U kunt de gewenste kookstand sneller verkrijgen als u de functie Automatisch opwarmen inschakelt. Deze functie schakelt even de hoogste kookstand in (zie grafiek) en verlaagt dan naar de gewenste kookstand. Wijzig de kookstand om de functie te stoppen. De Powerfunctie in- en uitschakelen De Powerfunctie maakt meer vermogen beschikbaar voor de inductiekookzones. Daarna wordt de inductiekookzone automatisch teruggeschakeld naar kookstand 14. druk op 10 Bedieningsinstructies Vermogensbeheer Het vermogensbeheer verdeelt het vermogen tussen twee kookzones die een paar vormen (zie afbeelding). Het lampje van de kookzone dooft. Bedieningsinstructies 11 Kookwekker U kunt de timer als kookwekker gebruiken als de kookzones uitgeschakeld zijn. Als de ingestelde tijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal en gaat 00 knipperen. Starten van STOP+GO De functie stelt alle kookzones in voor een warmhoudstand. vergrendelt het complete bedieningspaneel behalve het sensorveld . Bedieningspaneel vergrendelen/ontgrendelen U kunt het bedieningspaneel vergrendelen, maar niet . Als u het apparaat uitschakelt, schakelt u ook deze functie uit. De kinderbeveiliging Deze functie voorkomt het ongewenste gebruik van de kookplaat. Kinderbeveiliging tijdelijk uitschakelen voor een enkele kooksessie · Schakel de kookplaat in met . · Wanneer u de kookplaat uitschakelt met , wordt de kinderbeveiliging weer geactiveerd. OffSound Control (In- en uitschakelen) Geluiden uitschakelen Het apparaat uitschakelen. Wanneer het geluid uit is, hoort u alleen als u aanraakt, de kookwekker of timer met aftelfunctie aftelt of wanneer u het bedieningspaneel afdekt. 12 Nuttige aanwijzingen en tips Geluiden inschakelen Het apparaat uitschakelen. Het geluid is aan. NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS Zet kookgerei op de kruismarkering van de kookzone. [. . . ] Laat het kookgerei afkoelen en controleer het aan de hand van het hoofdstuk "Kookgerei voor de inductiekookzone". en een cijfer gaan branden. gaat branden Er klinkt geen signaal wanneer u De signalen gaan uit. paneel aanraakt Als u door het volgen van de bovenstaande suggesties het probleem niet kunt oplossen, dient u contact op te nemen met uw vakhandelaar of de klantenservice. Geef de gegevens door van het typeplaatje, een driecijferige code voor de glaskeramische plaat (bevindt zich op de hoek van de kookplaat) en de foutmelding die wordt weergegeven. Bij foutieve bediening van het apparaat wordt het bezoek van de technicus van de klantenservice of de vakhandelaar in rekening gebracht, zelfs tijdens de garantieperiode. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX HK764400IB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX HK764400IB zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag