Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HK764070PB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HK764070PB. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX HK764070PB handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HK764070PB te teleladen.


AEG-ELECTROLUX HK764070PB : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2386 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX HK764070PB (2381 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX HK764070PB

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] · Houd kinderen uit de buurt van het apparaat als het aan staat. Veiligheidsinformatie 3 WAARSCHUWING!Om te voorkomen dat kleine kinderen of dieren per ongeluk het apparaat inschakelen, adviseren wij de kinderbeveiliging te activeren. Veiligheid tijdens het gebruik · Verwijder al het verpakkingsmateriaal, stickers en folie van het apparaat, voordat u het in gebruik neemt. Plaats geen metalen bestek of deksels op de kookplaat, want deze kunnen erg heet worden. Oververhitte vetten en oliën kunnen snel in brand vliegen. Gebruik conform de voorschriften · · · · Controleer het apparaat altijd tijdens gebruik. [. . . ] 30 mm 6 Beschrijving van het apparaat Beschrijving van het apparaat Indeling kookplaat 1 2 145 mm 265 mm 170 mm 120/175/210 mm 180 mm Enkele kookzone 1200 W Ovale zone 1400/2200 W Bedieningspaneel Enkele kookzone 1800 W Drievoudige kookzone 800/1600/2300 W 6 Bedieningspaneel 3 1 2 3 4 5 6 5 4 Indeling bedieningspaneel 10 9 8 7 11 12 1 2 3 6 5 4 Gebruik de sensorvelden om het apparaat te bedienen. Sensorveld 1 2 3 4 5 6 7 Functie schakelt de kookplaat in en uit toont de temperatuurinstelling activeert de automatische opwarmfunctie Een display met de temperatuurinstelling met indicatielampje met indicatielampje een bedieningsbalk / schakelt de buitenste ring in en uit schakelt de buitenste ring in en uit om de temperatuur in te stellen tijdsduur verlengen of verkorten Bediening van het apparaat Sensorveld 8 9 10 11 12 7 Functie Kookzone selecteren toont de tijd in minuten tonen voor welke zone u de tijd instelt schakelt de toetsblokkering of het kinderslot in en uit schakelt STOP+GO in en uit Het timerdisplay timerindicaties van de kookzones een vergrendeling met indicatielampje met indicatielampje Display kookstand Display's tonen de actieve functies Display Kookzone is uitgeschakeld De kookzone wordt gebruikt Warmhouden De automatische opwarmfunctie is ingeschakeld + cijfer / / Er is een storing OptiHeat Control (3-staps restwarmte-indicatie): kookzone is nog warm / warmhoudstand / restwarmte Vergrendeling/kinderbeveiliging is ingeschakeld Veiligheidsuitschakeling is actief Beschrijving OptiHeat Control (3-staps restwarmte-indicatie) WAARSCHUWING!OptiHeat Control geeft het niveau restwarmte aan. Bediening van het apparaat in- en uitgeschakeld Raak gedurende 1 seconde aan om het apparaat in- en uit te schakelen. Automatische uitschakeling De functie schakelt de kookplaat automatisch uit als: · alle kookzones uitgeschakeld zijn . · u de temperatuur niet hebt ingesteld nadat u de kookplaat hebt ingeschakeld. · u een of meer sensorvelden langer dan 10 seconden met een voorwerp (een pan, een doek, enz. ) hebt afgedekt. Het geluidssignaal klinkt enige tijd en de kookplaat wordt uitgeschakeld. Verwijder het voorwerp of reinig het bedieningspaneel. 8 Bediening van het apparaat · u een kookzone niet uitschakelt of de temperatuurinstelling verandert. Automatische uitschakeltijden Temperatuurinstelling Wordt uitgeschakeld na 6 uur 5 uur 4 uur 1, 5 uur Temperatuurinstelling Raak de bedieningsbalk aan om de gewenste temperatuur in te stellen. Corrigeer naar boven of beneden, indien nodig Laat niet los voordat de juiste temperatuurinstelling is bereikt. / De buitenste ring in- en uitschakelen Het verwarmingsvlak kan worden aangepast aan de grootte van het kookgerei. Voor meer buitenste verwarmingskringen hetzelfde sensorveld opnieuw aanraken. Voer de procedure opnieuw uit om de buitenste verwarmingskring uit te schakelen. Het lampje dooft. De automatische opwarmfunctie De automatische opwarmfunctie stelt de hoogste kookstand in gedurende enige tijd en verlaagt daarna het vereiste niveau. Raak het symbool aan om de functie te starten en stel dan de gewenste temperatuur in. Om functie te stoppen kookstand wijzigen. 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Bediening van het apparaat 9 Timer gebruiken Timer met aftelfunctie Gebruik de timer met aftelfunctie om in te stellen hoe lang de kookzone wordt gebruikt voor één kooksessie. U kunt de kookstand instellen voordat of nadat u de timer hebt ingesteld. · Kookzone selecteren: blijf aanraken totdat het lampje van een vereiste kookzone gaat branden. · De timer met aftelfunctie starten: Raak van de timer aan om de tijd in te stellen ( 00 - 99 minuten). Wanneer het lampje van de kookzone langzamer gaat knipperen, telt de tijd terug. · De timer met aftelfunctie wijzigen: selecteer de kookzone met raak of aan . Als de ingestelde tijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal en gaat 00 knipperen. · Geluid uitschakelen: raak aan CountUp Timer (Timer met optelfunctie) Gebruik de CountUp Timer om te controleren hoe lang de kookzone wordt gebruikt. · Selectie van de kookzone (indien er meer dan 1 kookzone actief is): blijf aanraken totdat het lampje van een vereiste kookzone gaat branden. · Starten van CountUp Timer: door van de timer aan te raken gaat branden. [. . . ] Als weer gaat branden, neem dan contact op met de klantenservice. Er klinkt geen signaal wanneer u De signalen gaan uit. paneel aanraakt Als u door het volgen van de bovenstaande suggesties het probleem niet kunt oplossen, dient u contact op te nemen met uw vakhandelaar of de klantenservice. Geef de gegevens door van het typeplaatje, een driecijferige code voor de glaskeramische plaat (bevindt zich op de hoek van de kookplaat) en de foutmelding die wordt weergegeven. Bij foutieve bediening van het apparaat wordt het bezoek van de technicus van de klantenservice of de vakhandelaar in rekening gebracht, zelfs tijdens de garantieperiode. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX HK764070PB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX HK764070PB zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag