Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HK654070XB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HK654070XB. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX HK654070XB handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HK654070XB te teleladen.


AEG-ELECTROLUX HK654070XB : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2539 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX HK654070XB (2519 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX HK654070XB

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Kinderen moeten in de gaten gehouden worden om te voorkomen dat zij met het apparaat gaan spelen. · Houd kinderen uit de buurt van het apparaat als het aan staat. Om te voorkomen dat kleine kinderen of dieren per ongeluk het apparaat inschakelen, adviseren wij de kinderbeveiliging te activeren. Veiligheid tijdens het gebruik · Verwijder al het verpakkingsmateriaal, stickers en folie van het apparaat, voordat u het in gebruik neemt. Plaats geen metalen bestek of deksels op de kookplaat, want deze kunnen erg heet worden. [. . . ] U dient te beschikken over de juiste scheidingsvoorzieningen: stroomonderbrekers, zekeringen (schroefzekeringen moeten uit de houder worden verwijderd), aardlekstrips en contacten. Montage min. 30 mm 6 Beschrijving van het product Als u een beschermdoos gebruikt (extra toebehoren), dan is een beschermmat onder het apparaat niet nodig. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT Indeling kookplaat 1 145 mm 2 170 mm 265 mm 5 1 75 20/1 /210 mm 145 mm 3 1 2 3 4 5 Enkele zone 1200 W Ovale braadzone 1500/2400 W Enkele zone 1200 W Bedieningspaneel Drievoudige kookzone 800/1600/2300 W 4 Indeling bedieningspaneel 1 2 3 4 5 6 7 8 12 11 10 9 Gebruik de sensorvelden om het apparaat te bedienen. Sensorveld 1 2 3 4 Functie schakelt de kookplaat in en uit schakelt de toetsblokkering of het kinderslot in en uit schakelt STOP+GO in en uit activeert de automatische opwarmfunctie een vergrendeling met indicatielampje met indicatielampje Bedieningsinstructies Sensorveld 5 6 7 8 9 10 11 12 7 Functie toont de tijd in minuten tonen voor welke zone u de tijd instelt toont de temperatuurinstelling schakelt de ovale zone in en uit om de temperatuur in te stellen tijdsinstellingen verhogen of verlagen Kookzone selecteren schakelt de buitenste ringen in en uit Timerdisplay timerindicaties van de kookzones Een display met de temperatuurinstelling met indicatielampje een bedieningsbalk / met indicatielampje Display kookstand Displays tonen de actieve functies Display Kookzone is uitgeschakeld De kookzone wordt gebruikt Warmhouden De automatische opwarmfunctie is ingeschakeld + cijfer / / Er is een storing OptiHeat Control (restwarmte-indicatie in 3 stappen): kookzone is nog warm / warmhoudstand / restwarmte Vergrendeling/kinderslot is ingeschakeld De automatische uitschakeling is actief Beschrijving OptiHeat Control (3-staps restwarmte-indicatie) WAARSCHUWING!OptiHeat Control geeft het niveau restwarmte aan. BEDIENINGSINSTRUCTIES In- en uitgeschakeld Raak gedurende 1 seconde aan om het apparaat in- en uit te schakelen. Automatische uitschakeling De functie schakelt de kookplaat automatisch uit als: · alle kookzones uitgeschakeld zijn . · u de temperatuur niet hebt ingesteld nadat u de kookplaat hebt ingeschakeld. 8 Bedieningsinstructies · u een of meer sensorvelden langer dan 10 seconden met een voorwerp (een pan, een doek, enz. ) hebt afgedekt. Het geluidssignaal klinkt enige tijd en de kookplaat wordt uitgeschakeld. · u een kookzone niet uitschakelt of de temperatuurinstelling verandert. Automatische uitschakeltijden Temperatuurinstelling Stopt na 6 uur 5 uur 4 uur 1, 5 uur Temperatuurinstelling Raak de bedieningsstrip daar aan waar de gewenste kookstand zich bevindt. Corrigeer naar links of rechts, indien nodig Laat niet los voordat de juiste kookstand is bereikt. Het display toont de kookstand. A / De buitenste ring in- en uitschakelen Het verwarmingsvlak kan worden aangepast aan de grootte van het kookgerei. Voor meer buitenste verwarmingskringen hetzelfde sensorveld opnieuw aanraken. Voer de procedure opnieuw uit om de buitenste verwarmingskring uit te schakelen. Het lampje dooft. Automatisch opwarmen 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 234567 8 9 10 11 12 13 14 U kunt een gewenste kookstand sneller verkrijgen als u de functie Automatisch opwarmen inschakelt. Deze functie schakelt even de hoogste kookstand in (zie grafiek), en verlaagt dan naar de gewenste kookstand. Bedieningsinstructies De functie Automatisch opwarmen starten voor een kookzone: 1. Na 3 seconden verschijnt Verander de kookstand om de functie te stoppen. 9 op het display. Timer gebruiken Timer met aftelfunctie Gebruik de timer met aftelfunctie om in te stellen hoe lang de kookzone wordt gebruikt voor één kooksessie. U kunt de kookstand instellen voordat of nadat u de timer hebt ingesteld. · Kookzone selecteren: blijf aanraken totdat het lampje van een vereiste kookzone gaat branden. · De timer met aftelfunctie starten: Raak van de timer aan om de tijd in te stellen ( 00 - 99 minuten). Wanneer het lampje van de kookzone langzamer gaat knipperen, telt de tijd terug. · De timer met aftelfunctie wijzigen: selecteer de kookzone met raak of aan . Als de ingestelde tijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal en gaat 00 knipperen. · Geluid uitschakelen: raak aan CountUp Timer (Timer met optelfunctie) Gebruik de CountUp Timer om te controleren hoe lang de kookzone wordt gebruikt. · Selectie van de kookzone (indien er meer dan 1 kookzone actief is): blijf aanraken totdat het lampje van een vereiste kookzone gaat branden. [. . . ] Als de toets weer gaat branden, neem dan contact op met de klantenservice. Er klinkt geen signaal wanneer u De signalen gaan uit. paneel aanraakt Als u door het volgen van de bovenstaande suggesties het probleem niet kunt oplossen, dient u contact op te nemen met uw vakhandelaar of de klantenservice. Geef de gegevens door van het typeplaatje, een driecijferige code voor de glaskeramische plaat (bevindt zich op de hoek van de kookplaat) en de foutmelding die wordt weergegeven. Bij foutieve bediening van het apparaat wordt het bezoek van de technicus van de klantenservice of de vakhandelaar in rekening gebracht, zelfs tijdens de garantieperiode. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX HK654070XB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX HK654070XB zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag