Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HK653222XB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HK653222XB. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX HK653222XB handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HK653222XB te teleladen.


AEG-ELECTROLUX HK653222XB : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (9568 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX HK653222XB

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Bewaar deze instructies altijd bij het apparaat, ook wanneer u het verplaatst of verkoopt. Gebruikers moeten volledig op de hoogte zijn van de bediening en veiligheidsfuncties van het apparaat. Mensen, met inbegrip van kinderen, met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mogen dit apparaat niet gebruiken. Zij moeten onder toezicht staan of instructies krijgen over het gebruik van dit apparaat van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. [. . . ] Als u een beveiligingsdoos gebruikt (extra toebehoren), dan zijn de voorste ventilatieruimte van 5 mm en de beschermmat onder het apparaat niet nodig. Het kookgerei is niet juist of te klein, of er is geen kookgerei op de kookzone geplaatst. De inductiekookzones creëren de voor het koken benodigde warmte direct in de bodem van de pan. U iets heeft gemorst of iets plaatst op het bedieningspaneel gedurende meer dan 10 seconden (een pan, een doek, etc. Temperatuurinstelling De kookzone wordt uitgeschakelt na 6 uur 5 uur 4 uur 1, 5 uur Raak de bedieningsstrip daar aan waar de kookstand zich bevindt. U kunt een gewenste kookstand sneller verkrijgen als u de functie Automatisch opwarmen inschakelt. Deze functie schakelt even de hoogste kookstand in (zie afbeelding), en verlaagt deze dan naar de gewenste kookstand. De Powerfunctie maakt meer vermogen beschikbaar voor de inductiekookzones. Daarna wordt de inductiekookzone automatisch teruggeschakeld naar de hoogste kookstand. Powerfunctie van de binnenste ring start als het apparaat een pan voelt met een kleinere afmeting dan de binnenste ring. Powerfunctie van de buitenste ring start als het apparaat een pan voelt met een grotere afmeting dan de binnenste ring. Het powermanagement verdeelt het vermogen tussen twee kookzones die een paar vormen (zie afbeelding). De powerfunctie verhoogt de power naar het maximale niveau voor één kookzone per paar. Het verlaagt automatisch de power van de tweede kookzone naar een lager niveau. Timer met aftelfunctie Gebruik de timer met aftelfunctie om in te stellen hoe lang de kookzone wordt gebruikt voor slechts deze ene keer. Voor het afstellen van de kookzone: raak meerdere malen aan tot het lampje van de gewenste kookzone brandt. De timer met aftelfunctie activeren: Raak van de timer aan om de tijd in te stellen ( 00 - 99 minuten). Als het lampje van de kookzone langzaam knippert, wordt de tijd afgeteld. De teller met aftelfunctie wijzigen: Stel de kookzone in met raak aan, of . Als de afteltijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal en knippert 00 . Het geluid stoppen: aanraken CountUp Timer (De timer met optelfunctie) Gebruik CountUp Timer om in de gaten te houden hoelang de kookzone werkt. Voor het afstellen van de kookzone (als meer dan één kookzone werkt): raak meerdere malen aan tot het lampje van de gewenste kookzone brandt. [. . . ] Er klinkt geen signaal wanneer u de sensorvelden van het bedieningspaneel aanraakt. Als u door het volgen van de bovenstaande suggesties het probleem niet kunt oplossen, dient u contact op te nemen met uw vakhandelaar of de klantenservice. Geef de gegevens door van het typeplaatje, een driecijferige code voor de glaskeramische plaat (bevindt zich op de hoek van het glazen oppervlak) en de foutmelding die wordt weergegeven. Bij onjuist gebruik van het apparaat wordt het bezoek van de technicus van de klantenservice of de vakhandelaar in rekening gebracht, zelfs tijdens de garantieperiode. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX HK653222XB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX HK653222XB zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag