Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HK634200FB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HK634200FB. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX HK634200FB handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HK634200FB te teleladen.


AEG-ELECTROLUX HK634200FB : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2265 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX HK634200FB (2259 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX HK634200FB

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Kinderen moeten in de gaten gehouden worden om te voorkomen dat zij met het apparaat gaan spelen. Gevaar voor verstikking. Veiligheidsinformatie · Houd kinderen uit de buurt van het apparaat als het aan staat. 3 WAARSCHUWING!Om te voorkomen dat kleine kinderen of dieren per ongeluk het apparaat inschakelen, adviseren wij de kinderbeveiliging te activeren. Veiligheid tijdens het gebruik · Verwijder al het verpakkingsmateriaal, stickers en folie van het apparaat, voordat u het in gebruik neemt. Leg geen metalen voorwerpen, zoals bestek of deksels op de kookplaat; deze kunnen zeer heet worden. [. . . ] De inductiekookzones creëren de voor het koken benodigde warmte direct in de bodem van de pan. Het glaskeramiek wordt slechts licht verwarmd door de restwarmte van de pannen. Bedieningsinstructies Gebruik de inductiekookzones met geschikte pannen. In- en uitgeschakeld Raak gedurende 1 seconde aan om het apparaat in- en uit te schakelen. 8 Bedieningsinstructies Automatische uitschakeling Deze functie schakelt de kookplaat automatisch uit als: · alle kookzones uitgeschakeld zijn . · u de kookstand niet instelt nadat u de kookplaat heeft ingeschakeld. · u langer dan 10 seconden een voorwerp op een sensorveld legt (een pan, een doek etc. ). Het geluidssignaal blijft klinken tot u het voorwerp heeft weggehaald. verschijnt op het display en na 2 minuten stopt de kookzone automatisch. Automatische uitschakelingstijden Kookstand Stopt na 6 uur 5 uur 4 uur 1, 5 uur Temperatuurinstelling aanraken om te verhogen. en tegelijk aanraken om kookplaat uit te schakelen. Automatisch opwarmen U kunt de gewenste kookstand sneller verkrijgen als u de functie Automatisch opwarmen inschakelt. Deze functie schakelt even de hoogste kookstand in (zie grafiek), en verlaagt dan naar de gewenste kookstand. Om de functie te stoppen, druk op . 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 De powerfunctie in- en uitschakelen De Powerfunctie maakt meer vermogen beschikbaar voor de inductiekookzones. Daarna wordt de inductiekookzone automatisch teruggeschakeld naar de hoogste kookstand. Raak of aan om de functie uit te schakelen. Bedieningsinstructies 9 Vermogensbeheer Het vermogensbeheer verdeelt het vermogen tussen twee kookzones die een paar vormen (zie afbeelding). De Powerfunctie verhoogt het vermogen tot het maximale niveau voor de ene kookzone van het paar, en verlaagt het vermogen in de tweede kookzone automatisch naar een lager niveau. Het display voor de gereduceerde zone wisselt af. Timer gebruiken Gebruik de timer om in te stellen hoe lang de kookzone wordt gebruikt voor één bereidingssessie. U kunt de temperatuur instellen voordat of nadat u de timer hebt ingesteld. · kookzone selecteren: raak net zo vaak aan tot het lampje van de gewenste kookzone gaat branden. · Inschakelen of wijzigen van de timer: raak de toetsen of van de Timer aan om de tijd in te stellen tussen 00 en 99 minuten. Wanneer het lampje van de kookzone langzamer gaat knipperen, telt de tijd terug. · Timer uitschakelen: selecteer de kookzone met en raak aan om de timer uit te schakelen. · Kookgerei gemaakt van geëmailleerd staal of met aluminium of kopperen bodems, kunnen tot verkleuringen leiden van de glazen keramische kookplaat. Kookgerei voor inductiekookzones Bij inductiekoken wekt een krachtig elektromagnetisch veld een vrijwel onmiddellijke warmte in het kookgerei op. Kookmaterialen · geschikt: gietijzer, staal, geëmailleerd staal, roestvrij staal, een meerlaags bodem (door de fabrikant specifiek gekenmerkt als geschikt). · niet geschikt: aluminium, koper, messing, glas, keramiek, porselein. [. . . ] De oververhittingsbeveiliging voor de kookzone is in werking getreden. Laat de pan afkoelen en controleer in het hoofdstuk Kookgerei of deze pan geschikt is voor inductiekookplaten. Als u door het volgen van de bovenstaande suggesties het probleem niet kunt oplossen, dient u contact op te nemen met uw vakhandelaar of de klantenservice. Geef de gegevens door van het typeplaatje, een driecijferige code voor de glaskeramische plaat (bevindt zich op de hoek van de kookplaat) en de foutmelding die wordt weergegeven. Bij foutieve bediening van het apparaat wordt het bezoek van de technicus van de klantenservice of de vakhandelaar in rekening gebracht, zelfs tijdens de garantieperiode. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX HK634200FB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX HK634200FB zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag