Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HK634071FB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HK634071FB. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX HK634071FB handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HK634071FB te teleladen.


AEG-ELECTROLUX HK634071FB : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2193 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX HK634071FB (2184 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX HK634071FB

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Zij moeten onder toezicht staan of instructies krijgen over het gebruik van dit apparaat van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Veiligheid kinderen · Dit apparaat is alleen bedoeld voor gebruik door volwassenen. Kinderen moeten in de gaten gehouden worden om te voorkomen dat zij met het apparaat gaan spelen. Veiligheidsinformatie 3 · Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen. · Houd kinderen uit de buurt van het apparaat als het aan staat. Om te voorkomen dat kleine kinderen of dieren per ongeluk het apparaat inschakelen, adviseren wij de kinderbeveiliging te activeren. Veiligheid tijdens het gebruik · Verwijder al het verpakkingsmateriaal, stickers en folie van het apparaat, voordat u het in gebruik neemt. [. . . ] U dient te beschikken over de juiste scheidingsvoorzieningen: stroomonderbrekers, zekeringen (schroefzekeringen moeten uit de houder worden verwijderd), aardlekstrips en contacten. Montage min. 30 mm 6 Beschrijving van het apparaat Beschrijving van het apparaat Indeling kookplaat 1 mm 2 170 mm 265 mm 145 5 175 120/ /210 mm 145 mm 3 1 2 3 4 5 Enkele zone 1200 W Ovale braadzone 1500/2400 W Enkele zone 1200 W Bedieningspaneel Drievoudige kookzone 800/1600/2300 W 4 Indeling bedieningspaneel 1 2 3 4 5 6 7 11 10 9 8 Gebruik de sensorvelden om het apparaat te bedienen. Sensorveld 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Functie schakelt de kookplaat in en uit schakelt de panherkenning uit toont de temperatuurinstelling tonen voor welke zone u de tijd instelt toont de tijd in minuten temperatuurinstelling verhogen of verlagen schakelt de buitenste ring in en uit tijdsduur verlengen of verkorten Kookzone selecteren schakelt de buitenste ringen in en uit met indicatielampje Een display met de temperatuurinstelling timerindicaties van de kookzones Het timerdisplay / met indicatielampje / Bediening van het apparaat Sensorveld 11 7 Functie schakelt de functie STOP+GO in en uit Display temperatuurinstelling Displays en geluiden geven aan welke functies worden gebruikt Display Kookzone is uitgeschakeld / De kookzone wordt gebruikt Warmhoudfunctie Er is een storing Ongeschikt kookgerei Een kookzone is nog heet (restwarmte) Vergrendeling/kinderslot is ingeschakeld De automatische uitschakeling is actief is ingeschakeld De automatische opwarmfunctie is ingeschakeld Beschrijving Restwarmte-indicatie WAARSCHUWING!Verbrandingsgevaar door restwarmte! Bediening van het apparaat Uitschakeling panherkenning Het apparaat herkent afmeting en materiaal van het kookgerei Als het kookgerei groot genoeg is worden de buitenste Ovale en Drievoudige kookzones automatisch ingeschakeld. De functie panherkenning werkt altijd zodra het apparaat is ingeschakeld. Om de functie panherkenning ui te schakelen gedurende 1 seconde controlelampje gaat uit. Het De functie panherkenning blijft uitgeschakeld tot het apparaat wordt uitgeschakeld. in- en uitgeschakeld Raak gedurende 1 seconde aan om het apparaat in- en uit te schakelen. schakelt de oven uit De functie schakelt de kookplaat automatisch uit als: · alle kookzones zijn uitgeschakeld . · u de kookstand niet hebt ingesteld nadat u de kookplaat hebt ingeschakeld. 8 Bediening van het apparaat · u een of meer sensorvelden door voorwerpen hebt bedekt (een pan, doeken, enz. ) langer dan 10 seconden. · u hebt een kookzone na een bepaalde tijd niet uitgeschakeld of hebt de kookstand niet gewijzigd. Automatische uitschakeltijden Temperatuurinstelling Stopt na , 5 uur 4 uur 1, 5 uur 6 uur Temperatuurinstelling aanraken om te verhogen. en tegelijk aanraken om kookplaat uit te schakelen. / De buitenste ringen in- en uitschakelen Het effectieve verwarmingsvlak kan worden aangepast aan de grootte van het kookgerei. Voor meer buitenste verwarmingskringen hetzelfde sensorveld opnieuw aanraken. Voer de procedure opnieuw uit om de buitenste verwarmingskring uit te schakelen. Het lampje dooft. De automatische opwarmfunctie De automatische opwarmfunctie wordt ingeschakeld wanneer u een kookstand kiest vanaf . Een kookzone is enige tijd actief op maximaal vermogen en schakelt daarna automatisch terug naar de ingestelde kookstand. Als tijdens de automatische opwarmfunctie een hogere kookstand wordt geselecteerd, bijv. Als de kookzone nog steeds restwarmte (display ) produceert, wordt de automatische opwarmfunctie niet uitgevoerd. De duur van de automatische opwarmfunctie past zich aan verschillende kookstanden aan: 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Timer gebruiken Gebruik de timer om in te stellen hoe lang de kookzone wordt gebruikt voor één kooksessie. Stel de timer in nadat de kookzone is geselecteerd. Bediening van het apparaat 9 U kunt de kookstand instellen voordat of nadat u de timer hebt ingesteld. · Kookzone selecteren: blijf aanraken totdat het lampje van een vereiste kookzone gaat branden. · Inschakelen of wijzigen van de timer: Raak de toetsen of van de Timer aan om de tijd in te stellen tussen 00 en 99 minuten. Wanneer het lampje van de kookzone langzamer gaat knipperen, telt de tijd terug. · Timer uitschakelen: selecteer de kookzone met en raak aan om de timer uit te schakelen. [. . . ] · De diameter van de bodem van de pan is te klein voor de kookzone. Als weer gaat branden, neem dan contact op met de klantenservice. gaat branden. en een cijfer gaan branden. Als u door het volgen van de bovenstaande suggesties het probleem niet kunt oplossen, dient u contact op te nemen met uw vakhandelaar of de klantenservice. Geef de gegevens Milieubescherming 13 door van het typeplaatje, een driecijferige code voor de glaskeramische plaat (bevindt zich op de hoek van de kookplaat) en de foutmelding die wordt weergegeven. Bij foutieve bediening van het apparaat wordt het bezoek van de technicus van de klantenservice of de vakhandelaar in rekening gebracht, zelfs tijdens de garantieperiode. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX HK634071FB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX HK634071FB zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag