Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HK633220FB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HK633220FB. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX HK633220FB handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HK633220FB te teleladen.


AEG-ELECTROLUX HK633220FB : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (8995 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX HK633220FB

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Zij moeten onder toezicht staan of instructies krijgen over het gebruik van dit apparaat van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Houd kinderen tijdens en na het gebruik uit de buurt van het apparaat, totdat het apparaat afgekoeld is. Om te voorkomen dat kleine kinderen of dieren per ongeluk het apparaat inschakelen, adviseren wij de kinderbeveiliging te activeren. Verwijder al het verpakkingsmateriaal, stickers en folie van het apparaat voordat u het in gebruik neemt. [. . . ] Als u een beveiligingsdoos gebruikt (extra toebehoren), dan zijn de voorste ventilatieruimte van 5 mm en de beschermmat onder het apparaat niet nodig. Geeft aan voor welke zone u de tijd instelt Geeft de tijd in minuten weer. Het kookgerei is niet geschikt of te klein, of er is geen kookgerei op de kookzone geplaatst. Er is een storing Een kookzone is nog heet (restwarmte) Slot/kinderbeveiliging is in werking. De inductiekookzones creëren de voor het koken benodigde warmte direct in de bodem van de pan. U iets hebt gemorst of iets langer dan 10 seconden op het bedieningspaneel hebt gelegd (een pan, doek, etc. De kookzone moet afgekoeld zijn voordat u het apparaat weer kunt gebruiken. Temperatuurinstelling De kookzone wordt uitgeschakeld na 6 uur 5 uur 4 uur 1, 5 uur Raak en tegelijkertijd aan om de kookzone uit te schakelen. U kunt de gewenste kookstand sneller verkrijgen als u de functie Automatisch opwarmen inschakelt. Deze functie schakelt even de hoogste kookstand in (zie afbeelding) en verlaagt dan naar de gewenste kookstand. De Powerfunctie maakt meer vermogen beschikbaar voor de inductiekookzones. Daarna wordt de inductiekookzone aan om de functie in automatisch teruggeschakeld naar de hoogste kookstand. Powerfunctie van de binnenste ring start als het apparaat een pan voelt met een kleinere afmeting dan de binnenste ring. Powerfunctie van de buitenste ring start als het apparaat een pan voelt met een grotere afmeting dan de binnenste ring. Het powermanagement verdeelt het vermogen tussen twee kookzones die een paar vormen (zie afbeelding). De powerfunctie verhoogt de power naar het maximale niveau voor één kookzone per paar. Het verlaagt automatisch de power van de tweede kookzone naar een lager niveau. Gebruik de timer met aftelfunctie om in te stellen hoe lang de kookzone deze keer wordt gebruikt. De kookzone instellen: raak herhaaldelijk aan totdat het controlelampje van een benodigde kookzone aan gaat. De timer in- of uitschakelen: raak of van de timer aan om de tijd in te stellen ( 00 - 99 minuten). Als het lampje van de kookzone langzamer gaat knipperen, wordt de tijd afgeteld. De timer uitschakelen: stel de kookzone in met en raak aan om de timer uit te schakelen. [. . . ] Het reinigen van het apparaat met een stoom- of hogedrukreiniger is om veiligheidsredenen niet toegestaan. Gebruik een speciaal schoonmaakmiddel voor glaskeramiek of roestvrij staal. Probleem Mogelijke oorzaak en oplossing U kunt het apparaat niet inscha- · Raak slechts één sensorveld tegelijk aan. Schakel het apparaat opnieuw in en stel de kookstand binnen 10 seconden in. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX HK633220FB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX HK633220FB zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag