Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HK624000XB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HK624000XB. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX HK624000XB handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HK624000XB te teleladen.


AEG-ELECTROLUX HK624000XB : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1076 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX HK624000XB (1071 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX HK624000XB

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Kinderen moeten in de gaten gehouden worden om te voorkomen dat zij met het apparaat gaan spelen. · Houd kinderen uit de buurt van het apparaat als het aan staat. Veiligheidsinformatie 3 WAARSCHUWING!Om te voorkomen dat kleine kinderen of dieren per ongeluk het apparaat inschakelen, adviseren wij de kinderbeveiliging te activeren. Veiligheid tijdens het gebruik · Verwijder al het verpakkingsmateriaal, stickers en folie van het apparaat, voordat u het in gebruik neemt. Plaats geen metalen bestek of deksels op de kookplaat, want deze kunnen erg heet worden. [. . . ] Tijdens de installatie moet een antistootbescherming zijn aangebracht, bijv. lades mogen alleen worden aangebracht als er onder het apparaat een beschermende vloer aanwezig is!De uitgezaagde oppervlakken van het werkblad moeten beschermd worden tegen vocht met een geschikte afdichting!Het juiste afdichtmiddel moet worden gebruikt om de opening tussen het apparaat en het werkblad af te dichten!Anders kan het hete kookgerei van de kookplaat worden gestoten, als de deuren of ramen worden geopend. · · · · De netaansluiting staat onder stroom. Loszittende en onvakkundig aangebrachte stekkerverbindingen kunnen oververhitting van de aansluiting veroorzaken. Montage-instructies 5 · Laat de klemaansluitingen correct installeren door een gekwalificeerde elektricien. · In het geval van een eenfase- of tweefase-aansluiting, moet het geschikte netsnoer van het type H05BB-F Tmax. · Vervang een voedingskabel door een speciale kabel (type H05BB-F Tmax 90°C; of hoger). Er moet een voorziening in de elektrische installatie aanwezig zijn die het mogelijk maakt om het apparaat los te koppelen van alle polen van de netvoeding, met een contactopening van minstens 3 mm. U dient te beschikken over de juiste scheidingsvoorzieningen: stroomonderbrekers, zekeringen (schroefzekeringen moeten uit de houder worden verwijderd), aardlekstrips en contacten. Montage 600 mm min. 30 mm 6 Beschrijving van het product Als u een beschermdoos gebruikt (extra toebehoren), dan is een beschermmat onder het apparaat niet nodig. Beschrijving van het product Indeling kookplaat 1 2 145 mm 180 mm 210 mm 145 mm 3 1 2 3 4 5 Enkele kookzone 1200 W Enkele kookzone 1800 W Enkele kookzone 1200 W Bedieningspaneel Enkele kookzone 2300 W 5 4 Indeling bedieningspaneel 1 2 3 Gebruik de sensorvelden om het apparaat te bedienen. Sensorveld 1 2 3 Functie schakelt de kookplaat in en uit geeft de temperatuurinstelling aan of de functies die zijn ingeschakeld temperatuurinstelling verhogen of verlagen display temperatuurinstelling / Bedieningsinstructies 7 Display kookstand Display De kookzone wordt gebruikt Er is een storing Een kookzone is nog heet (restwarmte) Vergrendeling/kinderbeveiliging is ingeschakeld De automatische uitschakeling is actief Beschrijving De kookzone is uitgeschakeld Restwarmte-indicatie WAARSCHUWING!Verbrandingsgevaar door restwarmte! Bedieningsinstructies In- en uitgeschakeld Raak gedurende 1 seconde aan om het apparaat in- en uit te schakelen. Automatische uitschakeling De functie schakelt de kookplaat automatisch uit als: · alle kookzones zijn uitgeschakeld . · u de kookstand niet instelt nadat u de kookplaat heeft ingeschakeld. · u langer dan 10 seconden een voorwerp op een sensorveld legt (een pan, een doek enz. ). · u na een bepaalde tijd een kookzone niet hebt uitgeschakeld of de kookstand niet hebt gewijzigd. Automatische uitschakeltijden Temperatuurinstelling Stopt na 6 uur 5 uur 4 uur 1, 5 uur Temperatuurinstelling aanraken om te verhogen. en tegelijk aanraken om kookplaat uit te schakelen. De kinderbeveiliging Deze functie voorkomt het ongewenste gebruik van de kookplaat. Kinderbeveiliging inschakelen · Schakel de kookplaat in met Stel de kookstand niet in . · Raak van de twee voorste kookzones gelijktijdig 4 seconden in. Het apparaat uitschakelen. gaat 8 Nuttige aanwijzingen en tips Kinderbeveiliging uitschakelen · Schakel de kookplaat in met . · Raak van de twee voorste kookzones gelijktijdig 4 seconden in. [. . . ] Het reinigen van het apparaat met een stoomstraal- of hogedrukreiniger is om veiligheidsredenen verboden. Krassen of donkere vlekken in de glaskeramiek hebben geen invloed op de werking van het apparaat. Geef de gegevens door van het typeplaatje, een driecijferige code voor de glaskeramische plaat (bevindt zich op de hoek van de kookplaat) en de foutmelding die wordt weergegeven. Bij foutieve bediening van het apparaat wordt het bezoek van de technicus van de klantenservice of de vakhandelaar in rekening gebracht, zelfs tijdens de garantieperiode. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX HK624000XB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX HK624000XB zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag