Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HK614010MB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HK614010MB. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX HK614010MB handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HK614010MB te teleladen.


AEG-ELECTROLUX HK614010MB : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (406 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX HK614010MB (403 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX HK614010MB

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Zij moeten onder toezicht staan of instructies krijgen over het gebruik van dit apparaat van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Veiligheid kinderen · Dit apparaat is alleen bedoeld voor gebruik door volwassenen. Kinderen moeten in de gaten gehouden worden om te voorkomen dat zij met het apparaat gaan spelen. · Houd kinderen uit de buurt van het apparaat als het aan staat. Veiligheidsinformatie 3 WAARSCHUWING!Om te voorkomen dat kleine kinderen of dieren per ongeluk het apparaat inschakelen, adviseren wij de kinderbeveiliging te activeren. Veiligheid tijdens het gebruik · Verwijder al het verpakkingsmateriaal, stickers en folie van het apparaat, voordat u het in gebruik neemt. [. . . ] Het typeplaatje van het apparaat bevindt zich aan de onderkant van de behuizing. 949 593 374 00 HK614010MB 58 PEE 05 AO 220-240 V 50-60-Hz 6, 4 kW AEG-ELECTROLUX Veiligheidsinstructies WAARSCHUWING!Alleen een geautoriseerde onderhoudstechnicus kan dit apparaat installeren, aansluiten of repareren. Inbouwapparaten mogen alleen worden gebruikt nadat zij ingebouwd zijn in geschikte inbouwunits of werkbladen die aan de normen voldoen. De wetten, voorschriften, richtlijnen en normen die van kracht zijn in het land waar het apparaat wordt gebruikt dienen in acht genomen te worden (veiligheidsvoorschriften, correcte recycling overeenkomstig de voorschriften, veiligheidsvoorschriften met betrekking tot elektrische installaties, enz. )!Tijdens de installatie moet een antistootbescherming zijn aangebracht, bijv. lades mogen alleen worden aangebracht als er onder het apparaat een beschermende vloer aanwezig is!De uitgezaagde oppervlakken van het werkblad moeten beschermd worden tegen vocht met een geschikte afdichting!Het juiste afdichtmiddel moet worden gebruikt om de opening tussen het apparaat en het werkblad af te dichten!Anders kan het hete kookgerei van de kookplaat worden gestoten, als de deuren of ramen worden geopend. · Garandeer de bescherming tegen aanraking door een vakkundige inbouw. Installatie 5 · Loszittende en onvakkundig aangebrachte stekkerverbindingen kunnen oververhitting van de aansluiting veroorzaken. · Laat de klemaansluitingen correct installeren door een gekwalificeerde elektricien. · In het geval van een eenfase- of tweefase-aansluiting, moet het geschikte netsnoer van het type H05BB-F Tmax. · Vervang een voedingskabel door een speciale kabel (type H05BB-F Tmax 90°C; of hoger). Er moet een voorziening in de elektrische installatie aanwezig zijn die het mogelijk maakt om het apparaat los te koppelen van alle polen van de netvoeding, met een contactopening van minstens 3 mm. U dient te beschikken over de juiste scheidingsvoorzieningen: stroomonderbrekers, zekeringen (schroefzekeringen moeten uit de houder worden verwijderd), aardlekstrips en contacten. Montage 600 mm min. 40 mm 6 Beschrijving van het apparaat Beschrijving van het apparaat Indeling kookplaat 1 2 145 mm 180 mm 120/210 mm 145 mm 3 1 2 3 4 5 6 Enkele kookzone 1200 W Enkele kookzone 1800 W Bedieningsknoppen Enkele kookzone 1200 W Restwarmte-indicatie Tweekringskookzone 750/2200 W 6 5 4 Bedieningsknop kookzone kooktoestel 1 2 1 Toekenning van de bedieningsknoppen 2 Temperatuurinstelling (0-9) 3 Aansluiting tweekringskookzone 3 Restwarmte-indicatie De restwarmte-indicatie gaat branden wanneer een kookzone heet is. Verbrandingsgevaar door restwarmte! Bediening van het apparaat Wanneer een kookzone werkt, maakt hij gedurende korte tijd een zoemend geluid. Dit is kenmerkend voor alle glaskeramische kookzones en betekent niet dat het apparaat niet correct werkt. Temperatuurinstelling Draai de knop naar rechts om de temperatuur te verhogen. Om de kookzone uit te schakelen de knop op 0 draaien. Handige aanwijzingen en tips 7 De buitenste ringen in- en uitschakelen Het effectieve verwarmingsvlak kan worden aangepast aan de grootte van het kookgerei. Om de buitenste ring in te schakelen de knop naar rechts draaien, voorbij een geringe weerstand, in de richting van . [. . . ] Krassen of donkere vlekken in de glaskeramiek hebben geen invloed op de werking van het apparaat. ­ Verwijder direct: gesmolten plastic, gesmolten folie en suikerhoudende gerechten. Plaats een schraper schuin op de glazen keramische plaat en verwijder resten door het blad over het oppervlak te schuiven. ­ Schakel het apparaat uit en laat het afkoelen voordat u het schoonmaakt: kalken waterkringen, vetspatten en metaalachtig glanzende verkleuringen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX HK614010MB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX HK614010MB zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag