Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HK614000XB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HK614000XB. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX HK614000XB handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HK614000XB te teleladen.


AEG-ELECTROLUX HK614000XB : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (381 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX HK614000XB (377 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX HK614000XB

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Kinderen moeten in de gaten gehouden worden om te voorkomen dat zij met het apparaat gaan spelen. · Houd kinderen uit de buurt van het apparaat als het aan staat. Veiligheidsinformatie 3 WAARSCHUWING!Om te voorkomen dat kleine kinderen of dieren per ongeluk het apparaat inschakelen, adviseren wij de kinderbeveiliging te activeren. Veiligheid tijdens het gebruik · Verwijder al het verpakkingsmateriaal, stickers en folie van het apparaat, voordat u het in gebruik neemt. Plaats geen metalen bestek of deksels op de kookplaat, want deze kunnen erg heet worden. [. . . ] Inbouwapparaten mogen alleen worden gebruikt nadat zij ingebouwd zijn in geschikte inbouwunits of werkbladen die aan de normen voldoen. De wetten, voorschriften, richtlijnen en normen die van kracht zijn in het land waar het apparaat wordt gebruikt dienen in acht genomen te worden (veiligheidsvoorschriften, correcte recycling overeenkomstig de voorschriften, veiligheidsvoorschriften met betrekking tot elektrische installaties, enz. )!Tijdens de installatie moet een antistootbescherming zijn aangebracht, bijv. lades mogen alleen worden aangebracht als er onder het apparaat een beschermende vloer aanwezig is!De uitgezaagde oppervlakken van het werkblad moeten beschermd worden tegen vocht met een geschikte afdichting!Het juiste afdichtmiddel moet worden gebruikt om de opening tussen het apparaat en het werkblad af te dichten!Anders kan het hete kookgerei van de kookplaat worden gestoten, als de deuren of ramen worden geopend. · · · · De netaansluiting staat onder stroom. Loszittende en onvakkundig aangebrachte stekkerverbindingen kunnen oververhitting van de aansluiting veroorzaken. Montage-instructies 5 · Laat de klemaansluitingen correct installeren door een gekwalificeerde elektricien. · In het geval van een eenfase- of tweefase-aansluiting, moet het geschikte netsnoer van het type H05BB-F Tmax. · Vervang een voedingskabel door een speciale kabel (type H05BB-F Tmax 90°C; of hoger). Er moet een voorziening in de elektrische installatie aanwezig zijn die het mogelijk maakt om het apparaat los te koppelen van alle polen van de netvoeding, met een contactopening van minstens 3 mm. U dient te beschikken over de juiste scheidingsvoorzieningen: stroomonderbrekers, zekeringen (schroefzekeringen moeten uit de houder worden verwijderd), aardlekstrips en contacten. Montage 600 mm min. 40 mm 6 Beschrijving van het product Als u een beschermdoos gebruikt (extra toebehoren), dan is een beschermmat onder het apparaat niet nodig. Beschrijving van het product Indeling kookplaat 1 2 145 mm 180 mm 180 mm 145 mm 3 1 2 3 4 5 6 Enkele kookzone 1200 W Enkele kookzone 1800 W Bedieningsknoppen Enkele kookzone 1200 W Restwarmte-indicatie Enkele kookzone 1800 W 6 5 4 Bedieningsknop kookzone kookplaat 1 1 Toekenning van de bedieningsknoppen 2 Temperatuurinstelling (0-9) 2 Restwarmte-indicatie De restwarmte-indicatie gaat branden wanneer een kookzone heet is. Verbrandingsgevaar door restwarmte! Bedieningsinstructies 7 Bedieningsinstructies Om de temperatuur in te schakelen en de instelling te verhogen de knop rechtsom draaien. Wanneer een kookzone werkt, maakt hij gedurende korte tijd een zoemend geluid. Dit is kenmerkend voor alle glaskeramische kookzones en betekent niet dat het apparaat niet correct werkt. Nuttige aanwijzingen en tips Kookgerei · De bodem van het kookgerei moet zo dik en vlak mogelijk zijn. · Kookgerei gemaakt van geëmailleerd staal of met aluminium of kopperen bodems, kunnen tot verkleuringen leiden van de glazen keramische kookplaat. Energie besparen · Plaats, indien mogelijk, altijd een deksel op het kookgerei. · Plaats het kookgerei altijd op de kookzone voordat u deze inschakelt. · Schakel voor het einde van de bereidingstijd de kookzones uit, om gebruik te maken van de restwarmte. [. . . ] ­ Schakel het apparaat uit en laat het afkoelen voordat u het schoonmaakt: kalken waterkringen, vetspatten en metaalachtig glanzende verkleuringen. Gebruik een speciaal schoonmaakmiddel voor glaskeramiek of roestvrij staal. Reinig het apparaat met een vochtige doek en een beetje afwasmiddel. Problemen oplossen 3. Wrijf het apparaat ten slotte droog met een schone doek. 9 Problemen oplossen Probleem Het apparaat werkt niet. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX HK614000XB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX HK614000XB zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag