Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HI8820-A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HI8820-A. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX HI8820-A handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HI8820-A te teleladen.


AEG-ELECTROLUX HI8820-A : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1912 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX HI8820-A (569 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX HI8820-A

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Aanwijzingen voor het weggooien Het apparaat mag niet bij het huisvuil worden gezet. Informatie over afhaaltijden of inzamelplaatsen krijgt u bij de gemeentelijke reinigingsdienst of het gemeentehuis. Afgedankte apparaten moeten voor het weggooien onbruikbaar worden gemaakt. Aansluitsnoer verwijderen (eerst de stekker uit het stopcontact trekken resp. [. . . ] Om de indicatie uit te schakelen: toets B en G tegelijk 3 seconden ingedrukt houden tot de LED-indicatie koolfiter E uitgaat. LED-indicatie vetfilters (D) De LED-indicatie D knippert als de vetfilters moeten worden gereinigd. Zie hoofdstuk Onderhoud - Metalen vetfilters. LED-indicatie koolfilter (E) De LED-indicatie E knippert als het koolfilter moet worden vervangen. Zie hoofdstuk Onderhoud - Koolfilter. Verzadigingsindicatie terugzetten Na reinigen van de vetfilters resp. vervangen van het koolfilter toets A tegelijk 3 seconden ingedrukt houden tot de LED-indicatie vetfilter D of koolfilter E niet meer knippert. De controle voor de signalering van de verzadiging van de filters en de inschakeling ervan MOET alleen in stand-by bediend worden, koppel daarom de wasemkap niet af van het elektriciteitsnet! 25 Onderhoud Voordat u werkzaamheden aan het apparaat gaat uitvoeren, eerst de stekker uit het stopcontact trekken. Metalen vetfilters De metalen vetfilters hebben de taak om de vetdeeltjes die bij het koken ontstaan, op te zuigen en worden altijd, d. w. z. zowel bij gebruik als afzuigkap als bij gebruik als recirculatiekap, gebruikt. De metalen vetfilters moeten elke 4 weken worden gedemonteerd en in de afwasautomaat of met de hand worden schoongemaakt. Demonteren van de metalen vetfilters Schuif de vergrendeling van de metalen vetfilters eerst naar achteren en trek de cassette dan naar beneden. 1 uur in heet water met een vetoplossend schoonmaakmiddel weken en daarna met heet water afspoelen. Machinaal reinigen van de metalen vetfilters kan tot lichte verkleuringen leiden, die echter geen invloed op de werking hebben. afb. Geen scherpe reinigingsmiddelen, borstels of schuurmiddelen gebruiken! 26 Koolfilter Het koolfilter moet worden gebruikt, als het apparaat als recirculatiekap wordt gebruikt. Daarvoor is een origineel AEG koolfilter nodig (zie Extra leverbare accessoires). b) een herhalingsbezoek zal als regel binnen tien werkdagen na de melding plaatsvinden. c) voor een tweede of daaropvolgend bezoek zal geen voorrijtarief in rekening worden gebracht, tenzij de noodzaak voor een herhalingsbezoek aan de consument is toe te schrijven. 5 De consument ontvangt een gespecificeerde rekening met vermelding van type en serienummer van het apparaat, omschrijving van de diagnose, toegepaste tarieven, gebruikte onderdelen en materialen en een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden. De betaling van de rekening dient tegen afgifte van een reparatienota direct contant of door middel van een gegarandeerd betaalmiddel plaats te vinden. Onze reparatievoorwaarden zijn conform de afspraak tussen de Consumentenbond en Vlehan*. 30 Art. 6 Op elke uitgevoerde en betaalde reparatie zal bij normaal huishoudelijk gebruik een volledige garantie van minimaal 3 maanden worden gegeven. Deze garantie omvat het kosteloos uitvoeren van een hernieuwde reparatie. Op de uitgewisselde en betaalde onderdelen geldt een garantietermijn van 12 maanden. Bij een beroep op garantie op de reparatie dient de consument op verzoek de gespecificeerde rekening van de voorgaande reparatie aan de technicus te overleggen. 7 Indien na driemaal uitvoeren van eenzelfde reparatie hetzelfde defect bij normaal huishoudelijk gebruik opnieuw optreedt binnen de onder art. 6 bedoelde garantietermijn en redelijkerwijs een afdoend resultaat bij het opnieuw uitvoeren van de reparatie niet verwacht kan worden, zal aan de consument een nieuw exemplaar of soortgelijk toestel van hetzelfde merk worden aangeboden tegen bijbetaling op basis van een per product te bepalen jaarlijks afschrijvingspercentage. 8 Vervangen onderdelen stelt de technicus weer ter beschikking van de consument, met uitzondering van de onder garantie of tegen een gereduceerde prijs vervangen onderdelen. [. . . ] Boor de gaten volgens de aanwijzingen (6 gaten voor 6 wandpluggen 4 pluggen voor het vasthaken), draai de 4 schroeven in de buitenste gaten (gebruik de bijgeleverde sleutel) en laat een ruimte van ongeveer 1 cm tussen de kop van de schroef en het plafond over (4). Plaats de bijgeleverde afvoerbuis in het frame (5) en sluit hem aan op de koppelingsring van de motorruimte (afvoerbuis en bevestigingsbandjes worden niet bijgeleverd). De zijde van het frame met de aansluitdoos komt overeen met de zijde van het bedieningspaneel wanneer de kap gemonteerd is. Plaats nog 2 schroeven en draai deze heel goed vast in de gaten voor de veiligheidsbevestiging die vrij zijn gebleven (8). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX HI8820-A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX HI8820-A zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag