Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HI8610-M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HI8610-M. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX HI8610-M handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HI8610-M te teleladen.


AEG-ELECTROLUX HI8610-M : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (911 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX HI8610-M (5805 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX HI8610-M

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] DI 8610 - HI 8610 CHDI 8610 Dunstabzugshaube Afzuigkap Hotte Cooker Hood Cappa aspirante Montage- und Gebrauchsanweisung Installatie- en gebruiksaanwijzing Notice dutilisation et dinstallation Operating and Installation Instructions Istruzioni di montaggio ed uso Geachte klant, Lees deze informatie aandachtig door. Bij technische problemen kunt u altijd contact opnemen met de AEG service-afdeling, zie hoofdstuk Klantenservice. Afvalverwerking Verpakkingsmateriaal verwijderen Alle verpakkingsdelen zijn recyclebaar, folies en piepschuim onderdelen zijn overeenkomstig gecodeerd. Verpakkingsmateriaal en eventuele oude apparaten moeten op de juiste manier worden weggegooid. Houd u aan de landelijke en plaatselijke voorschriften en let op de materiaalaanduiding (materiaalscheiding, afvalverzameling, inzamelpunten). [. . . ] Bij normaal gebruik van de kap moet het filter eens per twee maanden worden gereinigd. Normaal reinigingsmiddel gebruiken en de hoogste temperatuur kiezen (65°C). Het filter moet apart worden afgewassen, opdat zich geen etensresten op het filter vastzetten die later nare luchtjes kunnen veroorzaken. Om de kool weer te activeren, moet het filter in de oven worden gedroogd. Boven- en onderwarmte en een temperatuur van maximaal 100°C kiezen en het filter 10 minuten lang drogen. 3 jaar moet het filter worden vervangen, omdat dan het vermogen om wasem op te nemen minder is geworden. Montage Het frame i van het filter h losnemen: daartoe schroef g uitdraaien waarmee het aan de ommanteling van de kap is bevestigd. Het koolstofmatje in het frame zetten en alles weer op zn plek bevestigen. Deze gegevens vindt u op het typeplaatje aan de binnenzijde van het apparaat. Het koolfilter kunt u bestellen bij de service-afdeling van AEG. h i afb. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade aan de motor of schade t. g. v. Aan de hand van deze informatie kan onze service-afdeling de juiste voorbereidingen treffen, zodat het apparaat bij het eerste bezoek van de servicetechnicus weer hersteld kan worden. Op deze manier hoeft u slechts één maal thuis te blijven. 1 Aan de consument zal na een melding van een storing zo mogelijk direct, doch uiterlijk binnen één werkdag worden medegedeeld op welke dag het bezoek van de technicus zal plaatsvinden. De reparatie zal als regel binnen zeven werkdagen na de melding zijn uitgevoerd. 2 a) Alvorens de reparatie wordt verricht zal de technicus een onderzoek uitvoeren naar de vermoedelijke oorzaak van de gemelde storing. Aan de hand hiervan zal hij een zo nauwkeurig mogelijke, gespecificeerde begroting maken van de totale reparatiekosten inclusief voorrijkosten en diagnose-kosten. Desgevraagd zal deze begroting door de technicus schriftelijk worden vastgelegd. b) Indien de consument met het begrote bedrag niet akkoord gaat, zal op verzoek het te repareren toestel worden teruggebracht in de staat waarin het aan de technicus werd aangeboden. Nadat dit is geschied, zullen alleen de kosten van voorrijden en arbeidsloon in rekening worden gebracht op basis van de werkelijke bestede tijd, danwel van een vooraf vastgesteld tarief. 3 Indien tijdens het uitvoeren van de reparatie duidelijk wordt dat: a) de oorspronkelijke reparatie door redelijkerwijs niet te voorziene omstandigheden niet tegen het begrote bedrag kan worden uitgevoerd, of b) ook andere dan in de begroting voorziene reparaties noodzakelijk zijn, zal overleg met de consument plaatsvinden en een herziene kostenbegroting worden gemaakt. In geval de consument daarmee alsnog niet akkoord gaat, geldt eveneens het in artikel 2b bepaalde. [. . . ] Het elektriciteitsnet mag pas gevoed worden wanneer de montage beëindigd is (9). Haak de kap aan het frame, controleer of deze stevig vastgehaakt is om de kap aan het frame te haken moeten de 4 schroeven gedeeltelijk aangedraaid worden (10-12). Bevestig de kap aan het frame met twee schroeven, die ook dienen om de twee delen te centreren (11). Draai de 4 schroeven waarmee de kap aan het frame bevestigd is heel goed vast (12). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX HI8610-M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX HI8610-M zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag