Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HI 8820

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HI 8820. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX HI 8820 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HI 8820 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX HI 8820 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2113 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX HI 8820

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door onjuiste verwerking van dit product als afval. Het symbool op het product of op de bijbehorende documentatie geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het worden afgegeven bij een verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten. [. . . ] Op de display verschijnt de letter P en de resterende tijd (punt a knippert), aan het einde klinkt een signaal. 6 - Timer: bij alle standen kan een bepaalde tijd worden ingesteld (punt b knippert), na afloop waarvan de kap wordt uitgeschakeld: De tijdschakeling is als volgt ingedeeld: stand 1: 20 minuten stand 2: 15 minuten stand 3: 10 minuten Op de display verschijnt de resterende werkingstijd, aan het einde klinkt een signaal. Deze functie kan uitgeschakeld worden door weer op de toets te drukken. Als het apparaat of de bedieningselementen niet functioneren: minstens 5 seconden de stroomverzorging naar de kap onderbreken en dan opnieuw inschakelen. Deze afzuigkap beschikt over een inrichting die aangeeft wanneer de vetfilters gereinigd resp. Het koolfilter vervangen moet worden (bij gebruik als recirculatiekap met koolfilter). Deze kap wordt door de fabriek zonder koolfilter geleverd, daarom is de verzadigingsindicatie voor het koolfiter uitgeschakeld. Als de kap echter met koolfilter in gebruik wordt genomen, dan moet deze verzadigingsindicatie als volgt worden ingeschakeld: Toets 4 en 5 tegelijk 3 seconden ingedrukt houden. Zodra ook de LED-indicatie koolfilter C gaat branden is de verzadigingsindicatie ingeschakeld. Om de indicatie uit te schakelen: toets 4 en 5 tegelijk 3 seconden ingedrukt houden tot de LED-indicatie koolfiter C uitgaat. Vervangen van het koolfilter toets 1 3 seconden ingedrukt houden tot de LED-indicatie vetfilter F of koolfilter C niet meer knippert. Voordat u werkzaamheden aan het apparaat gaat uitvoeren, eerst de stekker uit het stopcontact trekken. De metalen vetfilters hebben de taak om de vetdeeltjes die bij het koken ontstaan, op te zuigen en worden altijd, d. Zowel bij gebruik als afzuigkap als bij gebruik als recirculatiekap, gebruikt. De metalen vetfilters moeten elke 4 weken worden gedemonteerd en in de afwasautomaat of met de hand worden schoongemaakt. Schuif de vergrendeling van de metalen vetfilters eerst naar achteren en trek de cassette dan naar beneden, afb. 1 uur in heet water met een vetoplossend schoonmaakmiddel weken en daarna met heet water afspoelen. Machinaal reinigen van de metalen vetfilters kan tot lichte verkleuringen leiden, die echter geen invloed op de werking hebben. Het koolfilter moet worden gebruikt, als het apparaat als recirculatiekap wordt gebruikt. Daarvoor is een origineel koolfilter nodig (zie Extra leverbare accessoires). reinigen/vervangen van het koolfilter In tegenstelling tot andere koolfilters kan het LONG LIFE koolfilter gereinigd en gereactiveerd worden. Bij normaal gebruik van de kap moet het filter eens per twee maanden worden gereinigd (voor een gemiddeld gebruik van de kap van 2, 5 uur per dag). [. . . ] De beide bovenste delen van de rookafvoerschacht zo in elkaar schuiven, dat de houder afgedekt is (15b) en één van de beide sleuven aan de kant van de bedieningselementen en de andere aan de tegenovergestelde kant zit. De beide delen met acht schroeven en veren (vier per kant zoals in de afbeelding aangegeven; de veren horizontaal aanbrengen) bevestigen. De bovenste schouw in de buurt van het plafond met twee schroeven (16, één per kant) aan het geraamte bevestigen. de elektrische aansluiting van het bedieningspaneel en de controlelampjes uitvoeren (17). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX HI 8820

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX HI 8820 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag