Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HG 755440

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HG 755440. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX HG 755440 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HG 755440 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX HG 755440 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1971 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX HG 755440

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Mensen (met inbegrip van kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis mogen dit apparaat niet gebruiken. Zij moeten onder toezicht staan of instructies krijgen over het gebruik van dit apparaat van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen. Houd kinderen tijdens en na het gebruik uit de buurt van het apparaat, totdat het apparaat afgekoeld is. [. . . ] Snijd het netsnoer door bij de aansluiting met het apparaat en gooi het weg. De volgende instructies over de installatie en het onderhoud moeten opgevolgd worden door vakkundig personeel in overeenstemming met de geldende voorschriften. De aansluiting op de gastoevoer moet worden uitgevoerd met behulp van een AGB-kraan. Kies vaste aansluitingen of gebruik een flexibele leiding in AGB (roestvrij staal), in overeenstemming met de voorschriften die van kracht zijn. Als u flexibele metalen leidingen gebruikt, moet u opletten dat deze niet in aanraking komen met bewegende onderdelen, of dat ze niet vastgeklemd worden. Wees ook voorzichtig wanneer de kookplaat wordt samengebracht met een oven. De aansluiting moet worden uitgevoerd in overeenstemming met voorschrift NBN D 5I. De verstelbare aansluiting wordt op de uitbreidingsbrug bevestigd met behulp van een schroefdraadmoer G 1/2". Alle onderdelen die getoond worden op de afbeelding zijn reeds in de fabriek gemonteerd. Het apparaat werd voor het de fabriek verliet getest, om voor u de beste resultaten te verzekeren. Als het mogelijk is om de aansluiting gemakkelijk te controleren in volledige aansluitzone, kunt u een flexibele leiding gebruiken. De flexibele leiding is klaar voor gebruik als: ­ ze niet meer kan worden opgewarmd dan kamertemperatuur, (hoger dan 30 °C) ­ de leiding niet langer is dan 1500 mm ­ de leiding geen smoorkleppen vertoont ­ de leiding niet onderworpen is aan tractie of torsie ­ de leiding niet in aanraking komt met scherpe randen of hoeken ­ de leiding gemakkelijk onderzocht kan worden om de toestand ervan te controleren De controle van de staat van de flexibele leiding bestaat erin te controleren of: ­ ze geen barsten, sneden, vlekken of brandsporen vertoont op de twee uiteinden en over de volledige lengte ­ het materiaal niet gehard is, maar de juiste elasticiteit vertoont ­ de bevestigingsklemmen niet verroest zijn ­ de vervaldatum niet is verstreken. Als er een of meerdere defecten waarneembaar zijn, mag de leiding niet worden gerepareerd, maar moet ze worden vervangen. Controleer waneer de installatie is voltooid of elke leidingfitting goed is afgedicht. Verwijder met een dopsleutel 7 de hoofdsproeiers, en vervang ze door de sproeiers die vereist zijn voor het type gas dat u gebruikt (zie de tabel in de sectie Technische gegevens). Vervang het typelabel (naast de gastoevoerleiding) door het label voor het nieuwe type gastoevoer. U vindt dit label in de verpakking van de hoofdsproeiers die meegeleverd worden met het apparaat. Als de toevoergasdruk aanpasbaar is of verschilt van de vereiste druk, moet u een geschikte drukregelaar op de gastoevoerleiding monteren. Als u overschakelt van aardgas 20 mbar op vloeibaar gas, draai de schroef dan helemaal in. Van vloeibaar gas op aardgas 20 mbar, draai de bypass-schroef dan ongeveer 1/4 draai los (1/2 draai bij een driekronenbrander). Zorg dat de vlam niet uit gaat als u de knop snel van de maximale stand naar de minimale stand draait. Zorg ervoor dat het nominale voltage en het type vermogen op het typeplaatje overeenkomen met het voltage en het vermogen van de stroomvoorziening in uw woning. [. . . ] Controleer of de hoofdsproeier niet verstopt is en of de branderkroon schoon is. Technische gegevens Als er een storing optreedt, probeer dan eerst zelf een oplossing voor het probleem te vinden. Als u niet zelf het probleem kunt verhelpen, neem dan contact op met uw verkoper of de serviceafdeling. Als u het apparaat verkeerd heeft gebruikt, of als de installatie niet is uitgevoerd door een erkende monteur, dan is het bezoek van de klantenservicemonteur of van uw leverancier mogelijk niet gratis, zelfs niet in de garantieperiode. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX HG 755440

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX HG 755440 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag