Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HE634400XB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HE634400XB. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX HE634400XB handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HE634400XB te teleladen.


AEG-ELECTROLUX HE634400XB : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (10191 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX HE634400XB

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Zij moeten onder toezicht staan of instructies krijgen over het gebruik van dit apparaat van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten in de gaten gehouden worden om te voorkomen dat zij met het apparaat gaan spelen. Om te voorkomen dat kleine kinderen of dieren per ongeluk het apparaat inschakelen, adviseren wij de kinderbeveiliging te activeren. Veiligheid tijdens het gebruik Verwijder al het verpakkingsmateriaal, stickers en folie van het apparaat, voordat u het in gebruik neemt. [. . . ] Om de functie in te schakelen de bedieningsknop van de kookzone naar rechts draaien tot op het display verschijnt. Daarna wordt de inductiekookzone automatisch teruggeschakeld naar temperatuurinstelling 9. Om de vermogensfunctie in te schakelen kiest u de temperatuurinstelling met de knoppen, en raakt u vervolgens aan; gaat branden. Het vermogensbeheer verdeelt het vermogen tussen twee kookzones die een paar vormen (zie afbeelding). De Powerfunctie verhoogt het vermogen tot het maximale niveau voor de ene kookzone van het paar, en verlaagt het vermogen in de tweede kookzone automatisch naar een lager niveau. Gebruik de timer met aftelfunctie om in te stellen hoe lang de kookzone wordt gebruikt voor één kooksessie. U kunt de temperatuur instellen voordat of nadat u de timer hebt ingesteld. Kookzone selecteren: raak net zo vaak aan tot het lampje van de gewenste kookzone gaat branden. De timer met aftelfunctie starten: Raak van de timer aan om de tijd in te stellen ( 00 - 99 minuten). Wanneer het lampje van de kookzone langzamer gaat knipperen, telt de tijd terug. De timer met aftelfunctie wijzigen: selecteer de kookzone met raak of aan . Als de ingestelde tijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal en gaat 00 knipperen. Geluid uitschakelen: raak aan Gebruik de CountUp Timer om te controleren hoe lang de kookzone wordt gebruikt. Selectie van de kookzone (indien er meer dan 1 kookzone actief is): raak net zo vaak aan tot het lampje van de gewenste kookzone gaat branden. Starten van CountUp Timer: door van de timer aan te raken gaat branden. Wanneer het lampje van de kookzone langzamer gaat knipperen, telt de tijd op, waarbij het display schakelt tussen en verstreken tijd (minuten) · Verstreken tijd controleren: selecteer de kookzone met . Stoppen van CountUp Timer: selecteer de kookzone met en raak timer uit te schakelen. U kunt de timer als kookwekker gebruiken als de kookzones uitgeschakeld zijn. Als de ingestelde tijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal en gaat 00 knipperen. Geluid uitschakelen: raak aan De -functie stelt alle kookzones in voor de warmhoudstand ( ). De kookstand die u eerder hebt · Raak voor het uitschakelen van deze functie ingesteld, wordt weergegeven. Als u de kookstanden wijzigt, stopt de functie en de displays tonen de nieuwe kookstanden. [. . . ] Wenn die Anzeige der Kochzone langsamer blinkt, wird die Zeit aufsummiert; die Anzeige wechselt zwischen und der abgelaufenen Zeit (in Minuten). Wenn Sie die Kochstufe ändern, wird die Funktion deaktiviert und das Display zeigt die neu eingestellte Kochstufe an. Sie können die Sensorfelder des Kochfelds sperren, wenn die Kochzone eingeschaltet ist. Die höchste Kochstufe hat die gleiche Leistung wie die Ankochautomatik. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX HE634400XB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX HE634400XB zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag