Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HE634070XB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HE634070XB. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX HE634070XB handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HE634070XB te teleladen.


AEG-ELECTROLUX HE634070XB : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (10087 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX HE634070XB

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Voorkom contact tussen elektrische verbindingen en het apparaat of heet kookgerei. Kinderen moeten in de gaten gehouden worden om te voorkomen dat zij met het apparaat gaan spelen. Om te voorkomen dat kleine kinderen of dieren per ongeluk het apparaat inschakelen, adviseren wij de kinderbeveiliging te activeren. Mensen (met inbegrip van kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis mogen dit apparaat niet gebruiken. [. . . ] De Bedieningsinstructies van dit apparaat vertellen u hoe u de kookplaat moet bedienen. Wanneer een kookzone werkt, maakt hij gedurende korte tijd een zoemend geluid. Dit is kenmerkend voor alle glaskeramische kookzones en betekent niet dat het apparaat niet correct werkt. U een of meer sensorvelden langer dan 10 seconden met een voorwerp (een pan, een doek, enz. Het geluidssignaal klinkt enige tijd en de kookplaat wordt uitgeschakeld. Automatische uitschakeltijden Temperatuurinstelling Wordt uitgeschakeld na , 5 uur 4 uur 1, 5 uur Voor meer buitenste verwarmingskringen hetzelfde sensorveld opnieuw aanraken. Voer de procedure opnieuw uit om de buitenste verwarmingskring uit te schakelen. De automatische opwarmfunctie stelt de hoogste temperatuurstand in gedurende enige tijd en verlaagt deze daarna tot het vereiste niveau. Om de functie in te schakelen de bedieningsknop van de kookzone naar rechts draaien tot op het display verschijnt. Gebruik de timer met aftelfunctie om in te stellen hoe lang de kookzone wordt gebruikt voor één kooksessie. U kunt de temperatuur instellen voordat of nadat u de timer hebt ingesteld. Kookzone selecteren: raak net zo vaak aan tot het lampje van de gewenste kookzone gaat branden. De timer met aftelfunctie starten: Raak van de timer aan om de tijd in te stellen ( 00 - 99 minuten). Wanneer het lampje van de kookzone langzamer gaat knipperen, telt de tijd terug. De timer met aftelfunctie wijzigen: selecteer de kookzone met raak of aan . Als de ingestelde tijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal en gaat 00 knipperen. Geluid uitschakelen: raak aan Gebruik de CountUp Timer om te controleren hoe lang de kookzone wordt gebruikt. Selectie van de kookzone (indien er meer dan 1 kookzone actief is): raak net zo vaak aan tot het lampje van de gewenste kookzone gaat branden. Starten van CountUp Timer: door van de timer aan te raken gaat branden. Wanneer het lampje van de kookzone langzamer gaat knipperen, telt de tijd op, waarbij het display schakelt tussen en verstreken tijd (minuten) · Verstreken tijd controleren: selecteer de kookzone met . Stoppen van CountUp Timer: selecteer de kookzone met en raak de timer uit te schakelen. U kunt de timer als kookwekker gebruiken als de kookzones uitgeschakeld zijn. [. . . ] Er klinkt geen signaal wanneer u de sensorvelden van het bedieningspaneel aanraakt. Na 60 seconden weer gaat branden, neem dan contact op met de Als klantenservice. Als u door het volgen van de bovenstaande suggesties het probleem niet kunt oplossen, dient u contact op te nemen met uw vakhandelaar of de klantenservice. Geef de gegevens door van het typeplaatje, een driecijferige code voor de glaskeramische plaat (bevindt zich op de hoek van de kookplaat) en de foutmelding die wordt weergegeven. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX HE634070XB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX HE634070XB zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag