Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HE 634070 FB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HE 634070 FB. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX HE 634070 FB handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HE 634070 FB te teleladen.


AEG-ELECTROLUX HE 634070 FB : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5955 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX HE 634070 FB

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Zij moeten onder toezicht staan of instructies krijgen over het gebruik van dit apparaat van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Houd kinderen tijdens en na het gebruik uit de buurt van het apparaat, totdat het apparaat afgekoeld is. Om te voorkomen dat kleine kinderen of dieren per ongeluk het apparaat inschakelen, adviseren wij de kinderbeveiliging te activeren. [. . . ] Dit is kenmerkend voor alle glaskeramische kookzones en betekent niet dat het apparaat niet correct werkt. U langer dan 10 seconden een voorwerp op een sensorveld legt (een pan, een doek enz. Automatische uitschakeltijden Temperatuurinstelling Stopt na , 5 uur 4 uur 1, 5 uur Voor meer buitenste ringen hetzelfde sensorveld opnieuw aanraken. Draai om deze functie in te schakelen de knop van de kookzone naar rechts tot in het display verschijnt. Gebruik de timer met aftelfunctie om in te stellen hoe lang de kookzone wordt gebruikt voor slechts deze ene keer. Voor het afstellen van de kookzone:raak meerdere malen aan tot het lampje van de gewenste kookzone brandt. De timer met aftelfunctie activeren: Raak van de timer aan om de tijd in te stellen ( 00 - 99 minuten). Als het lampje van de kookzone langzaam knippert, wordt de tijd afgeteld. De teller met aftelfunctie wijzigen: Stel de kookzone in met raak aan, of . Bedieningsinstructies Als de afteltijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal en knippert 00 . Het geluid stoppen: aanraken Gebruik CountUp Timer om in de gaten te houden hoelang de kookzone werkt. Voor het afstellen van de kookzone (als meer dan één kookzone werkt):raak meerdere malen aan tot het lampje van de gewenste kookzone brandt. Voor het inschakelen van CountUp Timer:raak van de timer gaat branden. Als het lampje van de kookzone langzaam knippert, wordt de tijd opgeteld. Om in de gaten te houden hoelang de kookzone werkt: stel de kookzone in met . Voor het uitschakelen van CountUp Timer: stel de kookzone in met en raak of aan voor het inschakelen van de timer. [. . . ] Er klinkt geen signaal wanneer u de sensorvelden van het bedieningspaneel aanraakt. Als u door het volgen van de bovenstaande suggesties het probleem niet kunt oplossen, dient u contact op te nemen met uw vakhandelaar of de klantenservice. Geef de gegevens door van het typeplaatje, een driecijferige code voor de glaskeramische plaat (bevindt zich op de hoek van het glazen oppervlak) en de foutmelding die wordt weergegeven. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX HE 634070 FB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX HE 634070 FB zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag